Om oss

Om Kontaktnätet
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar och har medlemsföreningar över hela landet. De allra flesta av dessa är kulturföreningar och merparten håller på med arrangerande verksamhet. Det kan vara allt från konserter, teaterföreställningar och filmvisningar till helt andra saker som t.ex. att se till att medlemmarna har någonstans att repa, fika eller framkalla film.

Kontaktnätet består av en riksstyrelse och regionstyrelser som väljs vartannat år när det är kongress. Men det är de lokala självständiga ideella kulturföreningarna som är Kontaktnätets hjärta. Det är deras engagemang och aktiviteter som utgör Kontaktnätets verksamhet.

Kontaktnätet bedriver arrangörsfrämjande insatser för sina medlemsföreningar, bland annat med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Avsikten är att detta arbete ska öka förutsättningarna att skapa fler speltillfällen i hela landet och stödja yrkesverksamma artister i deras utövning.

Kontaktnätet ordnar också kurser och träffar för sina medlemsföreningar inom olika områden, vilket ger möjligheter för föreningar att träffas och utbyta erfarenheter och tips.