Om oss

Vi är Kontaktnätet!
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar. Vi har stora som små föreningar över hela landet och gemensamt för alla är kulturverksamhet och intresse för kultur. Många av föreningarna har arrangerande verksamhet. Det kan vara allt från konserter och festivaler till teaterföreställningar och filmvisningar.  Föreningarna gör också andra saker och flera har också egna lokaler med allt från mötesytor och café till replokaler och andra verksamhetsytor.

Kontaktnätet består av en rikstäckande nivå med en riksstyrelse och regionala nivåer med regionstyrelser, men det är de lokala och självständiga ideella kulturföreningarna som är Kontaktnätets hjärta. Det är deras engagemang och aktiviteter som utgör Kontaktnätets verksamhet. Kontaktnätet är det stärkande nätverket.

Kontaktnätet bedriver arrangörsfrämjande insatser för sina medlemsföreningar, bland annat med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Avsikten är att detta ska stärka arrangörerna och utövarna och skapa fler speltillfällen i hela landet. Kontaktnätet stöttar också ungas organisering och engagemang med hjälp av stöd från MUCF.  Kontaktnätet ordnar också kurser och träffar för sina medlemsföreningar inom olika områden, vilket ger möjligheter för föreningar att träffas och utbyta erfarenheter och tips.

Kontaktnätet är också en kulturpolitisk organisation som arbetar för att det ska bli bättre villkor för föreningslivet och kulturlivet. Tillsammans påverkar vi.

Allt detta och mycket mer finns i Kontaktnätet och det kostar inget för föreningar att bli medlem, tvärtom stöttar Kontaktnätet föreningarna med bidrag, insatser, stöd och hjälp. Som medlem i Kontaktnätet blir du del av en rikstäckande gemenskap och kan ta del av många möjligheter. Tillsammans är vi Kontaktnätet!