Arrangera

Hela Sveriges livescen!

Kontaktnätet har en lång historia av arrangerande verksamhet. Våra föreningar har arrangerat konserter och andra kulturarrangemang sedan starten 1974! Kontaktnätet är precis som namnet antyder ett stort nätverk av arrangerande kulturföreningar landet runt. Som riksorganisation stöttar vi våra föreningar på många olika sätt. Vi kan ge tips och råd kring hur du ni kan bli bättre på att arrangera och som medlemmar i Kontaktnätet kan ni även få olika stöd.

Stöd för att arrangera

Som förening i Kontaktnätet har ni möjlighet att söka olika stöd från förbundet. Bland annat kan ni söka olika stöd för att arrangera konserter med yrkesverksamma musiker. Ibland genomför Kontaktnätet också olika satsningar tillsammans med föreningarna, exempelvis turnéer med stöd från exempelvis Kulturrådet eller Musikverket. Vi tipsar också om andra stöd som ni kan söka.

Coronakrisen

På grund av coronakrisen så har Kontaktnätet beslutat att införa särskilda stöd som ni föreningar kan söka från oss. Ni kan läsa mer om detta under nyheter och se när det går söka.