Arrangera

Statens kulturråd ger stöd för att skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker, främja konstnärlig förnyelse och öka tillgängligheten av levande musik.

Årligt verksamhetsstöd kan sökas av de medlemsföreningar som har en mer omfattande arrangerande verksamhet. En riktlinje från Kulturrådet är att föreningen skall genomföra arrangemang med yrkesverksamma musiker vid minst 6 separata datum per år. En annan riktlinje är att kommun och/eller landsting skall bidra med minst samma summa som bidraget från Statens Kulturråd uppgår till. När det gäller festivaler, hänvisas dessa i huvudsak till Statens kulturråds projektbidrag för konsertverksamhet.

Projektbidrag för konsertverksamhet: Kulturrådets bidrag kan sökas för konsertserier, festivaler samt samarbeten mellan fria arrangörer som avser turnéer. Läs mer om detta och andra projektbidrag på http://kulturradet.se/sv/bidrag/musik/projektbidrag-musikarrangorer/

Kontaktnätet har en lista med subventionerade akter som  medlemsföreningar i Kontaktnätet kan boka från. Även här finns kravet att kommun och/eller landsting ställer upp med motsvarande stöd. (Medlemsföreningar som har eget verksamhetsbidrag från Statens kulturråd får tyvärr inte boka från denna lista.)

Här hittar du Turnélistan!