Förslag till Turnélistan 2019

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din förenings namn

FÖRSLAG TILL TURNÈLISTAN

År 2019 strävar Kontaktnätet efter att bidra till jämställdheten i musikscenen. Därför ser vi gärna kvinnligt frontade akter eller grupper där majoriteten av medlemmarna är kvinnor. Vi tar även gärna emot förslag som är normbrytande på fler sätt. Under 2019 vill vi även främja arrangörer i glesbygd, arrangörssamverkan och interkulturellt utbyte.

Vi vill även gärna att turnélistan lyfter nya eller mindre akter, enkelt förklarat att vi inte riktar oss mot stora kommersiellt gångbara artister utan artister där stödet vi ger verkligen kan göra skillnad för föreningens möjligheter att boka.

Vi vänder oss nu till er medlemsföreningar och ställer en öppen fråga:
Om ni fick bestämma en artist som er förening skulle vilja kunna boka, vilken artist skulle det vara? Tipsa oss.

Observera att:
* ert förslag är ingen garanti för att ni kan få stöd för att boka just den artisten.
* artisten måste vara yrkesverksam/professionell för att kunna ingå i turnélistan.
* föreningen måste uppfylla ett antal kriterier för att kunna få stödet. Läs mer under de olika sidorna ni finner under rubriken "arrangera".

Vår förening skulle i höst vilja boka följande artist:

Förslag på fler artister:

Ev. kommentarer