Förslag till Turnélistan 2017

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din förenings namn

FÖRSLAG TILL HÖSTENS TURNÈLISTA

Höstens turnélista har som mål att bidra till jämställdheten i musikscenen. Därför ser vi gärna kvinnligt frontade akter eller grupper där majoriteten av medlemmarna är kvinnor. Vi tar även gärna emot förslag som är normbrytande på fler sätt.

Vi vill även gärna att turnélistan lyfter nya eller mindre akter, enkelt förklarat att vi inte riktar oss mot stora kommersiellt gångbara artister utan artister där stödet vi ger verkligen kan göra skillnad för föreningens möjligheter att boka.

Vi vänder oss nu till er medlemsföreningar och ställer en öppen fråga:
Om ni fick bestämma en artist som er förening skulle verkligen vilja och kunna boka under hösten, vilken artist skulle det vara?

Observera att:
* ert förslaget är ingen garanti för att ni kan få stöd för att boka just den artisten.
* artisten måste vara yrkesverksam/professionell för att kunna ingå i turnélistan.
* föreningen måste fylla ett antal kriterier för att kunna få stödet. Läs mer under rubriken "arrangera".

Vår förening skulle i höst vilja boka följande artist:

Förslag på fler artister:

Ev. kommentarer