Arrangörsbidrag

Verksamhetsbidrag
Föreningar med mer omfattande verksamhet med yrkesverksamma artister kan söka årligt verksamhetsbidrag direkt från Statens kulturråd. Kulturrådets riktlinjer är att en arrangör som gör arrangemang vid minst sex olika tillfällen per år kan söka verksamhetsbidrag. Ansökan görs i mitten av oktober.

Turnélistan
För alla andra medlemsföreningar, det vill säga de som inte har årligt verksamhetsbidrag, finns Turnélistan med utvalda, subventionerade produktioner.

Projektbidrag till musikarrangörer
Kulturrådet fördelar också projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten. Mer information om detta finns på http://kulturradet.se/sv/bidrag/musik/projektbidrag-musikarrangorer/