Kontaktnätet kräver: dubbla stödet till ungdomsorganisationerna!

DUBBLA STÖDETKontaktnätet är en del av ungdomsrörelsen i Sverige. Vi arbetar för att främja unga arrangörer och utövare av kultur genom samarbete, samtal och stimuleringsåtgärder. Tillsammans med ett hundratal andra organisationer förbättrar vi unga människors liv, varje dag. Ungdomsrörelsen består av unga människor som möts i organisationer baserat på något de har gemensamt. I ungdomsrörelsen föds nya idéer, här formas gemenskap och verksamhet av unga – för unga. Engagemang i ungdomsorganisationer ger unga stärkt självförtroende, kompetens och möjlighet till kreativitet och ledarskap.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer släppte den 13 maj 2015 rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”. Där visas hur förutsättningarna för ungdomsorganisationerna ser ut, vilka de är och vad de gör. Kontaktnätet noterar att ungdomsorganisationernas enskilt största finansieringskälla är statsbidraget. Vi noterar också att statsbidraget länge har varit alltför lågt i förhållande till den potential rörelsen har. De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

– För oss i Kontaktnätet är statsbidraget viktigt, det ger oss till exempel möjlighet att hålla våra arrangörsträffar och stötta arrangerande verksamhet ute I landet. Det är dags att dubbla stödet!”, säger Joakim Vesterlund, ordförande I Kontaktnätet.

I en tid när demokratiska värden ifrågasätts av växande antidemokratiska rörelser är ungdomsrörelsen en tydlig motvikt. Det som förenar ungdomsorganisationerna är vår tro på demokratin som verktyg för vårt engagemang och vår utgångspunkt i alla människors lika värde.

– Med dubbla stödet skulle vi kunna stärka våra medlemsföreningars verksamhet och möjliggöra för fler kulturarrangemang och samarbeten runt om I hela Sverige. I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att dubbla stödet till ungdomsorganisationerna, säger Joakim Vesterlund.

För frågor om kampanjen #dubblastödet och rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”
Alexandra Brundin Urisman
Pressansvarig, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Mail: alexandra.brundin.urisman(a)lsu.se

Nu släpper vi förstudien PUBLIKEN I FOKUS

publikenifokusMusikarrangör: Här får du veta vad publikutveckling innebär och vad andra arrangörer har för erfarenheter och knep!
Kulturbidragshandläggare: Vi presenterar en helhetsbild som visar hur olika bidragsmottagare – musiker & arrangörer – samverkar i musiklivet!
Kulturpolitiker: Kulturlivet har regionaliserats – här får du veta hur samverkansmodellen inverkar på publikutvecklingen!
Musiker: Här kan du se hur flera arrangörer arbetar före och efter din konsert!

2014 lyfte Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svensk Jazz och Kontaktnätet frågan hur vi ska kunna samarbeta kring publikutveckling och locka ny publik till våra arrangörers olika evenemang. I Norge och Danmark har frågan om publikutveckling varit på tapeten ett par år och vi ville ta del av deras kunskap och stämma av deras förståelse av publikutveckling med våra medlemmars praktiska arbete. Med hjälp av Musikverket fick vi möjlighet att engagera musikvetaren och kulturskribenten Bella Stenberg som projektledare och skicka ut henne till 6 arrangörer i olika miljöer runtom i Sverige.

Intervjuerna och observationerna från konserterna har skapat titthål in i de fria arrangörernas verklighet. I rapporten förklaras vad publikutveckling innebär i teorin och hur fria arrangörer tänker och arbetar med publik. Eftersom temat är nytt i Sverige har våra tre musikriksförbund skrivit ett kapitel som lyfter fram förslag på hur vårt gemensamma arbete med publikutveckling ska kunna utvecklas och vad som kan stimulera eller störa utvecklingen.

Ladda hem hela förstudien här!