Hur kan kulturarrangemang ställa om till digitala lösningar?

Nästa online-event i serien som Projekt Nexus presenterar är ett panelsamtal om hur kulturarrangemang kan ställa om till digitala lösningar. Inspiration från kulturskapare och naturligtvis har du chans att ställa frågor! Medverkar i panelen gör vampyrlajvarna i Dead River Company, artisten Magda Andersson (bla medlem i “piratbandet” Ye Banished Privateers) och dansaren Entropy. Samtalet leds av projektledare Anna Wallgren.

Läs mer och anmäl er:
https://www.facebook.com/events/972586733159288/

Hur funkar digitala möten?


Coronakrisen har medfört stora förändringar för föreningslivet. Plötsligt är nästan alla möten digitala och även stora årsmöten genomförs på distans. För många kan det vara utmaningar att hålla i möten online och också reda ut vad som gäller.

Kontaktnätet är ett av fyra förbund som samverkar inom ramarna för Projekt Nexus* och projektet har nu bjudit in Johan Groth (kanslichef för Sverok och erfaren mötesledare) till ett digitalt knytkalas, för att lära oss mer om möjligheter och fallgropar med just digitala möten. Alla som är intresserade är välkomna att vara med!

Moderator är Anna Wallgren, projektledare för Nexus och generalsekreterare för Ung Media Sverige.

När: Onsdag 13 maj 2020 kl. 08:00–09:00
Var: Zoom är plattformen vi använder
Anmälan: https://forms.gle/UtGn8XER5Zw86ErCA
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/268906060814940/

* = Nexus är ett Arvsfondsprojekt som utvecklar en ny samverkansmodell för kultur- och föreningslivet. Projektet drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uppdatering:
Nästa möte i serien blir 15 maj och då handlar det om hur digitala möten kan göras roligare! Läs mer:
https://www.facebook.com/events/706193130153575/

Så stöttar Sveriges kommuner kulturlivet i Coronakrisen!


Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar har gjort en kartläggning av hur landets kommuner arbetar under Coronakrisen. Kartläggningen har pågått i perioden 30 mars till 5 maj och fortsätter löpande. Syftet med kartläggningen har varit att få en riksomfattande överblick och samla information som vi kan nå ut med till våra föreningar och till kulturlivet i stort kring vad som gäller och vilka stöd som finns att få nu i kristider. Vi hoppas att informationen ska kunna hjälpa utsatta kulturaktörer och nå ut till många som kanske inte annars skulle ta del av den.

Bland annat kan vi se att av landets 290 kommuner har i dagsläget 38,6%, eller 112 kommuner, någon slags åtgärd rörande Coronakrisen och kultur/föreningslivet. Med åtgärder menar vi allt från antagna program med krisstöd till att de utreder frågan, hänvisar till kontaktpersoner eller dylikt. Vi ser stora variationer, från de som aktivt stöttar till mer reaktivt förhållningssätt med hänvisning till att de följer SKR men inte själva gör insatser. 61,4% eller 178 kommuner har inga åtgärder alls enligt vår kartläggning, då vi inte vid eftersökan funnit information eller fått svar.

Läs hela pressmeddelandet om kartläggningen här:
Pressinfo – Kontaktnätet – 2020 05 06

Ett krisstöd till Kontaktnätets föreningar

Många föreningar drabbas under Coronakrisen. Som riksorganisation gör Kontaktnätet ett flertal olika insatser för våra föreningar och ännu en i raden är en satsning på att försöka stötta och stärka föreningarna. Ni som är föreningar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att göra särskilda insatser för nya sätt för er att sprida kultur online under Coronakrisen och ni kan söka upp till 2000 kr för detta. Totalt avsätter Kontaktnätet upp till 40 tkr.

Läs mer och sök stödet här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisstod-kontaktnatetforeningar/

 

Så fördelas de 500 miljonerna i krisstöd till kulturlivet


Redan 20 mars presenterade regeringen att de avsätter 500 miljoner i stöd till Kulturlivet. Lite över en månad senare presenterade regeringen nu den 24 april i en presskonferens (kl 12.30) hur de 500 miljonerna i stöd till kulturlivet som utlovats ska fördelas efter regeringens överenskommelse med C och L.

Kulturminister Amanda Lind höll i konferensen och Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) informerade om att även nu har antagits en ny statlig förordning, som även blivit godkänd av EU, som möjliggör krisstödet till kulturarrangörer och kulturaktörer. Christer Nylander informerade vidare att det blir det de kallar ”expertmyndigheterna” som sköter det praktiska mot bakgrund av principen om armlängds avstånd. Fördelningen av medlen kommer vara att 370 mkr går via Kulturrådet, 50 mkr via Filminstitutet, 70 mkr via Konstnärsnämnden och 10 mkr via Författarförbundet.

Kulturminister Amanda Lind underströk hur viktiga de konstnärliga uttrycken och kulturlivet är och att hon vet att kulturlivet drabbats hårt, att det som kan ha tagit decennier att bygga upp riskerar att lida stor och kanske permanent skada. Kulturministern menade att det är viktigt att de från kulturens sida tar ansvar för att bidra till att grundläggande strukturer för kulturlivet kan upprätthållas under den akuta fasen så att kulturlivet kan blomstra när krisen är över. En viktig del menade Kulturministern är att kulturskapare, föreningar, organisationer som redan arbetade inom tuffa villkor ges bättre möjligehter att ta sig igenom krisen.

Kulturministern pekade även på de andra reformer som också kommer kultursektorn till del. Detta inkludera bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, anstånd med betalning av skatt och moms, minskade hyreskostnader för vissa branscher, avskaffad karensavdrag och borttaget sjuklöneansvar, en enklare tillgång till a-kassa samt en möjlighet för egenföretagare att lägga sitt företag vilande mer än en gång, vilket är viktigt för att exempelvis egenföretagare ska kunna få a-kassa.

Cajsa Ravin, Generaldirektör på Kulturrådet sa att ”Under de senaste veckorna har Kulturrådet arbetat intensivt med att få en bild över kulturlivets förutsättningar just nu. Vi har fört samtal med de flesta branschorganisationer, med Sveriges Kommuner och Regioner och många av de regionala kulturdirektörerna runt om i Sverige för att få en bild av läget och förutsättningarna.” Cajsa Ravin informerade vidare att Kulturrådet ”Har förberett sig och har en organisation på plats för att sätta igång arbetet i princip omgående” samt att hon menade även på att de vet att det är bråttom och att ” ..få ut pengarna innan midsommar är särskilt angelläget”.

Cajsa Ravin informerade även om att Kulturrådet har fortsatt ordinarie verksamhet och löpande fördelning av bidrag till kulturlivet och att ”Vi har försökt vara tydliga i vår kommuikation att vi kommer inte kräva tillbaka pengar från bidragsmottagare som redan är utbetalade och beviljade” gällande de som nu inte kan genomföra sin verksamhet. De aktörerna ska i stället redogöra för hur de använder pengarna för att säkerställa att den kulturella infrastrukturen bevaras långsiktigt.

De 370 miljoner kronor som fördelas via Kulturrådet gäller inställda och uppskjutna evenemang och gäller intäktsbortfall och merkostnader. Som mest kan 10 mkr sökas av en aktör. Detaljer om ansökningarna är inte klara i skrivande stund men första ansökningsomgången öppnar 28 april. Mer information och detaljer finns på:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar, menar att detta krispaket är om än aningen sent så mycket välkommet. Han uttrycker dock oro för vilka stödet faktiskt kommer nå:
– Äntligen har kulturlivet fått dessa viktiga besked. Det kommer förhoppningsvis kunna rädda de som drabbats akut av krisen nu innan sommaren, men det är också viktigt att det skjuts till mer stöd för de som drabbas på andra sätt och mer långsiktigt. Nu blir det också upp till bevis för regeringen att detta stöd når ut till de som behöver det som mest. Många mindre arrangörer och aktörer, föreningar runtom i landet i glesbygd och inland behöver också nås av stöden, ha förutsättningar att söka dem. Redan innan krisen fanns stora klyftor i kulturlivet och nu i krisen är det viktigt att Kulturrådet som utsedd expertmyndighet också tar ett bredare ansvar än i sin ordinarie verksamhet och visar att det finns kunskap om kulturlivets hela ekosystem. Risken finns annars att många inte nås. Vi kommer att fortsattt bevaka detta från Kontaktnätets sida, säger Cristoffer.

Se hela presskonferensen med regeringen här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/
Kontaktnätets informationssida om Coronakrisen:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

MAIS om Coronakrisen

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret. MAIS samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Kontaktnätet är ett av dem. Läs mer:

http://www.mais.se/hart-slag-sveriges-ideella-musikarrangorer/

Nya restriktioner för event: max 50 personer!

Regeringen skärper reglerna, bild från DN.

Nu har regeringen infört nya restriktioner gällande evenemang och allmänna sammankomster. Den tidigare gränsen på 500 personer har nu ändrats till 50 personer och blir gällande från och med söndag 29 mars.

– Detta kommer ha stor inverkan på många verksamheter bland våra föreningar, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar.

Beslutet träder i kraft tillsvidare och det kommer också skapa en tuff situation för många som verkar i kultursektorn. Kontaktnätets medlemmar påverkas överlag stort av situationen och det är många som nu drabbas av inställda event och verksamheter samt i kölvattnet av det även svåra ekonomiska situationer. Samtidigt finns de som också under flera veckor varit osäkra på hur situationen kommer utvecklas och på vilka sätt verksamheter kan komma att påverkas eller inte.

– Vi välkomnar också beslutet, då det är tydligt och signalerar vad som nu gäller för kulturlivet, där många arrangörer i en period nu verkat i en gråzon om och hur arrangemang påverkas. Där har många av våra medlemmar också varit proaktiva och redan innan detta besked tagit tuffa beslut och ställt in evenemang, inte bara på grund av omständigheter utan då de som aktörer inte velat bidra till smittspridning i samhället. Vi upplever att alla vill göra insatser för att begränsa spridningen och ta kloka beslut, även om såklart konsekvenserna av besluten för vår sektor är enorma och ibland har katastrofala följder för verksamheterna. Det är en oerhört svår situation för alla, säger Cristoffer Rosédius.

Kontaktnätet har under en tid arbetat för att få en bättre bild av hur krisen påverkar förbundets medlemmar och nu med de nya restriktionerna kommer dessa att påverka ytterligare. Kontaktnätet arbetar löpande med att kommunicera till myndigheter och beslutsfattare i landet hur situationen påverkar förbundets verksamheter.

En annan viktig del av förbundets arbete är att fortsätta sprida kunskap och samlad information om situationen och hur det påverkar kulturlivets aktörer. Kontaktnätet har sedan 16 mars en särskild sida där vi samlar information som kan vara bra för kulturlivets aktörer:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/ 
Dela och sprid den gärna.

Regeringens krispaket till kultursektorn

Nu meddelar regeringen att de avsätter 500 miljoner till kulturlivet i ett “krispaket” som “gäller både små och stora aktörer och ska även kunna gå till frilansare inom kultursektorn. Statliga myndigheter ska inte omfattas av stödet”, enligt DN.

Kontaktnätet välkomnar beskedet om en första mer omfattande åtgärd för kulturlivets aktörer men vi är också väldigt försiktiga med hurra-ropen innan vi ser hur åtgärderna utformas och vilka de når.

Amanda Lind säger i ett uttalande i DN även att “– Nu ska vi titta på detaljerna för hur det här ska fördelas. Det är viktigt att de myndigheter som är vana att fördela ut stöd inom kulturen och idrotten och känner verksamheterna också kan se till att de här pengarna går till dem som bäst behöver det i det här läget.”

Vad Kontaktnätet erfar är det ofta så att de myndigheter som fördelar stödet till kultursektorn har traditionellt fördelat väldigt begränsade medel till det ideella kulturlivets aktörer och Kontaktnätet och många andra aktörer har genom åren försökt att påverka detta för att få mer inkluderande kulturliv och kulturpolitik.

Amanda Lind säger i DN: “– Detta stöd har vi sagt ska gå till föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare runt om i landet. De drabbas hårt av coronavirusets effekter. Sen är vi medvetna om att de statliga institutionerna som Dramaten, Operan och de statliga museerna, också har en väldigt svår situation nu men där får vi återkomma.”

– Vi håller tummarna för att de åtgärder som nu görs också når alla kulturföreningar och även omfattar mindre kulturföreningar, exempelvis de som verkar i glesbygd och inland, där begränsningen med 500 personer per event inte har varit det som slår hårdast, eller ens varit problemet, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet.

Artikeln i DN:
https://www.dn.se/kultur-noje/krispaket-pa-1-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott/

Kontaktnätet om Corona-viruset
http://www.kontaktnatet.se/kontaktnatets-foreningar-paverkas-av-coronakrisen/

Kontaktnätets föreningar påverkas av Coronakrisen

Kontaktnätet genomför just nu en undersökning där vi gått ut till våra medlemmar med en enkät och frågor för att skapa oss en bild av hur Coronakrisen påverkar kulturföreningarna runtom i landet. Vi har i skrivande stund bara hunnit få svar från ungefär 10% av våra medlemmar men det är en ganska tydlig bild som målas upp.

På frågan om hur föreningarna påverkas varierar svaren från att inte ännu påverkas till att vara hårt ansatta. En del kan fortsätta som vanligt i nuläget, en del har kunnat anpassa verksamheterna, en del har delvis förhindrad verksamhet och en del har verksamhet som blivit totalt förhindrad. Verksamhet har varit tvungen att tillfälligt upphöra för en förening som är beroende av de nolltaxelokaler som kommunen nu stängt ner som åtgärd och för en annan förening har lokaler där delar av verksamhet sker stängts ner för att minska smittspridning.

Många arrangörer drabbas
Främst är det konsertarrangemang som drabbas, men vi ser också tecken på att andra verksamhetsområden drabbas, exempelvis de där föreningarna fungerar som mötesplatser. Ett exempel är att en förening fått ställa in hemspråksundervisning för yngre. Verksamheter drabbas även genom att färre besöker dagligverksamheter såsom caféer och viss verksamhet har fått anpassats genom att minska antalet deltagare medan andra verksamheter tillfälligt fått ställas in helt och hållet.

De arrangerande föreningarna drabbas som sagt tydligt. En förening har redan valt att ställa in två arrangemang och även aktörer i samarbete med föreningar har ställt in sina evenemang hos olika föreningar. En förening hoppas kunna hålla sitt inplanerade arrangemang i slutet av månaden, men en inresande artist har de bokat av och de har dragit ner på marknadsföring. Det finns också de som inte ännu påverkats särskilt mycket, exempelvis en förening som har haft låg aktivitet överlag under perioden och tror att de inte kommer drabbas så hårt.

Den närmsta framtiden?
Föreningarna ser överlag bekymrat på den närmsta framtiden och många är oroliga för konsekvenserna av krisen. Det är oklart hur länge situationen kommer råda, men de som inte har stora event inplanerat före sommaren hoppas på att det ska ha lugnat ner sig vid det laget. Den förening vars största arrangemang, en årlig festival, äger rum i maj uttrycker ovisshet och svårighet att boka artister nu när framtiden är så oklar. Fler arrangemang kan komma att ställas in för föreningar och för de vars verksamhet tagit helstopp kommer det bli svårt att få upp momentum igen.

Krisen medför också ovisshet – en förening ser det som möjligt att få antingen en tydlig ökning eller minskning av verksamhet som bidrar till deras dagliga överlevnad, detta då föreningens målgrupp är unga och stora delar av utbildningar numera har stängt, vilket medför att många unga kan ha ökade behov av fritidssysselsättning samtidigt som Coronakrisen kan förhindra deltagande. Det är en situation där båda alternativen är problematiska. En ökning av deltagare leder till ökad smittrisk medan minskning leder till förlorade intäkter och brist på arbete för anställda.

Ekonomi i kris
Även om urvalet av föreningar ännu är litet går det att skönja en trend av att föreningarna redan drabbas ekonomiskt. Många har dock svårt att svara på i vilken utsträckning. Vissa uppger förluster eller inkomstbortfall och en förening kan konkret uppge att de räknar med 7000 kronor i förlust bara i mars månad men uppger ovisshet för de kommande månaderna. Flera ser risk för förluster eller förlorade intäkter om fler arrangemang måste ställas in, en förening uppger att det rör sig om tiotusentals kronor i förlust. Om vi skulle utgå från dessa siffror så kan det alltså handla om någonstans mellan 100 000 -250 000 kronor i månaden som minst för Kontaktnätets föreningar totalt och mörkertalet kan vara stort då vi ännu saknar data.

Hopp och råd
Det som också är tydligt är att alla försöker kämpa på med alla medel som finns till buds. Många uttrycker också stor förståelse för att det är svåra tider och delar med sig av goda råd. Att följa bestämmelser och/eller rekommendationer för att minska smittspridningen är återkommande råd. Ett annat tips är att ordna mindre event med lokala akter istället för större bokningar. Flera råder att vara tydlig med information till sina medlemmar och inte bidra till panik. Flera uppmanar också att stötta band, artister, arrangörer och liknande genom dessa tider, exempelvis genom att köpa merch eller helt enkelt donera pengar till föreningarna. En stor fördel är att ideella föreningar inte är vinstsyftande så de som donerar kan känna trygghet i att pengarna går garanterat till verksamheten!

Information om Coronaviruset och effekter på kulturlivet


Som nog de flesta vet har Sveriges regering fattat beslut om flera restriktioner och åtgärder till följd av Coronavirusets utbredning i världen och i Sverige. Kontaktnätet följer utvecklingen noga. Vi uppmanar alla till lugn, hänsyn, försiktighet och kloka beslut i den situation som råder.

I skrivande stund (15 mars 2020) kan vi konstatera att regeringen för några dagar sedan på Folkhälsomyndighetens inrådan har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Folkhälsomyndigheten har även gått ut med följande information och riktlinjer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta beslut påverkar kulturlivet och framför allt flera av Kontaktnätets arrangerande medlemsföreningar och det är ännu för tidigt att säga vilka långsiktiga konsekvenser det kommer få. Flera evenemang kommer bli inställda som en direkt följd av regeringens beslut, men många mindre arrangemang kommer också påverkas på olika sätt. Exemelvis kan artister ha svårt att resa in och publiken påverkas. Men vi ser också att föreningar som har verksamhet och fungerar som sociokulturella mötesplatser också påverkas.

Som riksförbund arbetar vi nu med följande strategi: vi kommer göra vårt yttersta för att stötta våra medlemmar som drabbas och som behöver hjälp, samt att vi arbetar för att kartlägga effekterna och föra dialog med myndigheter och beslutsfattare om situationen.

Kontaktnätet har också satt samman en informationssida relaterat till Coronaviruset här:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/