Föreläsning om medborgerligt engagemang med Johan von Essen

Kontaktnätet är en av de samverkande organisationerna bakom projektet Nexus som presenterar en föreläsning med Johan von Essen, som sedan 1992 tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sammanlagt sex stycken befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang.

I denna föreläsning presenteras och diskuteras resultaten av dessa studier. Vi fördjupar och nyanserar samtalet om det ideella arbetet, engagemanget och de informella insatserna av befolkningen mellan 1992-2019.

Med utgångspunkt i forskningen kommer Johan von Essen besvara frågor som:

  • Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
  • Vilka inkluderas i det medborgerliga engagemanget och vilka lämnas utanför?
  • Vilka former lever engagemanget i och hur kommer det sig att det är så stabilt som det är?
  • Hur ser framtidens medborgerliga engagemang ut?

Tid: Onsdag 13/1 kl 9:00-10:00

Plats: Digital föreläsning via Zoom

Anmälan: https://forms.gle/DGUDgft6yUbdA1Yn7

Deltagande är kostnadsfritt!

Eventet finner ni på:
https://www.facebook.com/events/456221812069607

 

Dags för CHECK! 2020


Kontaktnätet är medlemmar i MAIS – Musikarrangörer I Samverkan och vi bjuder in till årets upplaga av CHECK!, som äger rum 21-22 november i Jönköping. CHECK! är en mötesplats för arrangörer inom musik och andra konstarter. CHECK! fortbildar, fördjupar och inspirerar. För dig som har arrangerat ett tag, börjat eller planerar att ordna konserter eller festivaler.

Anmälan öppnar i oktober, så börja redan nu fundera över vilka två personer ni vill skicka från er förening. Deltagandet är kostnadsfritt och ni kan få vissa stöd för resa och boende – läs mer på:

http://www.mais.se/check/

Fler digitala knytkalas med Projekt Nexus


Projekt Nexus är ett samarbete mellan flera riksförbund som strävar efter att finna nya samverkansformer i kulturlivet. Kontaktnätet är ett av de förbund som står bakom projektet. Tidigare i år presenterade projektet en uppskattad serie online-event med samtal och föreläsningar och nu i höst fortsätter vi med ännu fler, nu med temat “Kommunikation, kreativitet och socialt ansvar”.

Första seminariet i denna serie blir den 10 september och har titeln “Jämlikhet och Antirasism inom föreningslivet – vårt ansvar & våra skyldigheter”.
Läs mer och anmäl er (ingen kostnad!) här: https://www.facebook.com/events/312585896665888/

Följ oss gärna även på Kontaktnätets officiella facebooksida där vi också utannonserar kommande event!

Hur kan kulturarrangemang ställa om till digitala lösningar?

Nästa online-event i serien som Projekt Nexus presenterar är ett panelsamtal om hur kulturarrangemang kan ställa om till digitala lösningar. Inspiration från kulturskapare och naturligtvis har du chans att ställa frågor! Medverkar i panelen gör vampyrlajvarna i Dead River Company, artisten Magda Andersson (bla medlem i “piratbandet” Ye Banished Privateers) och dansaren Entropy. Samtalet leds av projektledare Anna Wallgren.

Läs mer och anmäl er:
https://www.facebook.com/events/972586733159288/

Hur funkar digitala möten?


Coronakrisen har medfört stora förändringar för föreningslivet. Plötsligt är nästan alla möten digitala och även stora årsmöten genomförs på distans. För många kan det vara utmaningar att hålla i möten online och också reda ut vad som gäller.

Kontaktnätet är ett av fyra förbund som samverkar inom ramarna för Projekt Nexus* och projektet har nu bjudit in Johan Groth (kanslichef för Sverok och erfaren mötesledare) till ett digitalt knytkalas, för att lära oss mer om möjligheter och fallgropar med just digitala möten. Alla som är intresserade är välkomna att vara med!

Moderator är Anna Wallgren, projektledare för Nexus och generalsekreterare för Ung Media Sverige.

När: Onsdag 13 maj 2020 kl. 08:00–09:00
Var: Zoom är plattformen vi använder
Anmälan: https://forms.gle/UtGn8XER5Zw86ErCA
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/268906060814940/

* = Nexus är ett Arvsfondsprojekt som utvecklar en ny samverkansmodell för kultur- och föreningslivet. Projektet drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uppdatering:
Nästa möte i serien blir 15 maj och då handlar det om hur digitala möten kan göras roligare! Läs mer:
https://www.facebook.com/events/706193130153575/

Så stöttar Sveriges kommuner kulturlivet i Coronakrisen!


Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar har gjort en kartläggning av hur landets kommuner arbetar under Coronakrisen. Kartläggningen har pågått i perioden 30 mars till 5 maj och fortsätter löpande. Syftet med kartläggningen har varit att få en riksomfattande överblick och samla information som vi kan nå ut med till våra föreningar och till kulturlivet i stort kring vad som gäller och vilka stöd som finns att få nu i kristider. Vi hoppas att informationen ska kunna hjälpa utsatta kulturaktörer och nå ut till många som kanske inte annars skulle ta del av den.

Bland annat kan vi se att av landets 290 kommuner har i dagsläget 38,6%, eller 112 kommuner, någon slags åtgärd rörande Coronakrisen och kultur/föreningslivet. Med åtgärder menar vi allt från antagna program med krisstöd till att de utreder frågan, hänvisar till kontaktpersoner eller dylikt. Vi ser stora variationer, från de som aktivt stöttar till mer reaktivt förhållningssätt med hänvisning till att de följer SKR men inte själva gör insatser. 61,4% eller 178 kommuner har inga åtgärder alls enligt vår kartläggning, då vi inte vid eftersökan funnit information eller fått svar.

Läs hela pressmeddelandet om kartläggningen här:
Pressinfo – Kontaktnätet – 2020 05 06

Ett krisstöd till Kontaktnätets föreningar

Många föreningar drabbas under Coronakrisen. Som riksorganisation gör Kontaktnätet ett flertal olika insatser för våra föreningar och ännu en i raden är en satsning på att försöka stötta och stärka föreningarna. Ni som är föreningar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att göra särskilda insatser för nya sätt för er att sprida kultur online under Coronakrisen och ni kan söka upp till 2000 kr för detta. Totalt avsätter Kontaktnätet upp till 40 tkr.

Läs mer och sök stödet här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisstod-kontaktnatetforeningar/

 

Så fördelas de 500 miljonerna i krisstöd till kulturlivet


Redan 20 mars presenterade regeringen att de avsätter 500 miljoner i stöd till Kulturlivet. Lite över en månad senare presenterade regeringen nu den 24 april i en presskonferens (kl 12.30) hur de 500 miljonerna i stöd till kulturlivet som utlovats ska fördelas efter regeringens överenskommelse med C och L.

Kulturminister Amanda Lind höll i konferensen och Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) informerade om att även nu har antagits en ny statlig förordning, som även blivit godkänd av EU, som möjliggör krisstödet till kulturarrangörer och kulturaktörer. Christer Nylander informerade vidare att det blir det de kallar ”expertmyndigheterna” som sköter det praktiska mot bakgrund av principen om armlängds avstånd. Fördelningen av medlen kommer vara att 370 mkr går via Kulturrådet, 50 mkr via Filminstitutet, 70 mkr via Konstnärsnämnden och 10 mkr via Författarförbundet.

Kulturminister Amanda Lind underströk hur viktiga de konstnärliga uttrycken och kulturlivet är och att hon vet att kulturlivet drabbats hårt, att det som kan ha tagit decennier att bygga upp riskerar att lida stor och kanske permanent skada. Kulturministern menade att det är viktigt att de från kulturens sida tar ansvar för att bidra till att grundläggande strukturer för kulturlivet kan upprätthållas under den akuta fasen så att kulturlivet kan blomstra när krisen är över. En viktig del menade Kulturministern är att kulturskapare, föreningar, organisationer som redan arbetade inom tuffa villkor ges bättre möjligehter att ta sig igenom krisen.

Kulturministern pekade även på de andra reformer som också kommer kultursektorn till del. Detta inkludera bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, anstånd med betalning av skatt och moms, minskade hyreskostnader för vissa branscher, avskaffad karensavdrag och borttaget sjuklöneansvar, en enklare tillgång till a-kassa samt en möjlighet för egenföretagare att lägga sitt företag vilande mer än en gång, vilket är viktigt för att exempelvis egenföretagare ska kunna få a-kassa.

Cajsa Ravin, Generaldirektör på Kulturrådet sa att ”Under de senaste veckorna har Kulturrådet arbetat intensivt med att få en bild över kulturlivets förutsättningar just nu. Vi har fört samtal med de flesta branschorganisationer, med Sveriges Kommuner och Regioner och många av de regionala kulturdirektörerna runt om i Sverige för att få en bild av läget och förutsättningarna.” Cajsa Ravin informerade vidare att Kulturrådet ”Har förberett sig och har en organisation på plats för att sätta igång arbetet i princip omgående” samt att hon menade även på att de vet att det är bråttom och att ” ..få ut pengarna innan midsommar är särskilt angelläget”.

Cajsa Ravin informerade även om att Kulturrådet har fortsatt ordinarie verksamhet och löpande fördelning av bidrag till kulturlivet och att ”Vi har försökt vara tydliga i vår kommuikation att vi kommer inte kräva tillbaka pengar från bidragsmottagare som redan är utbetalade och beviljade” gällande de som nu inte kan genomföra sin verksamhet. De aktörerna ska i stället redogöra för hur de använder pengarna för att säkerställa att den kulturella infrastrukturen bevaras långsiktigt.

De 370 miljoner kronor som fördelas via Kulturrådet gäller inställda och uppskjutna evenemang och gäller intäktsbortfall och merkostnader. Som mest kan 10 mkr sökas av en aktör. Detaljer om ansökningarna är inte klara i skrivande stund men första ansökningsomgången öppnar 28 april. Mer information och detaljer finns på:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar, menar att detta krispaket är om än aningen sent så mycket välkommet. Han uttrycker dock oro för vilka stödet faktiskt kommer nå:
– Äntligen har kulturlivet fått dessa viktiga besked. Det kommer förhoppningsvis kunna rädda de som drabbats akut av krisen nu innan sommaren, men det är också viktigt att det skjuts till mer stöd för de som drabbas på andra sätt och mer långsiktigt. Nu blir det också upp till bevis för regeringen att detta stöd når ut till de som behöver det som mest. Många mindre arrangörer och aktörer, föreningar runtom i landet i glesbygd och inland behöver också nås av stöden, ha förutsättningar att söka dem. Redan innan krisen fanns stora klyftor i kulturlivet och nu i krisen är det viktigt att Kulturrådet som utsedd expertmyndighet också tar ett bredare ansvar än i sin ordinarie verksamhet och visar att det finns kunskap om kulturlivets hela ekosystem. Risken finns annars att många inte nås. Vi kommer att fortsattt bevaka detta från Kontaktnätets sida, säger Cristoffer.

Se hela presskonferensen med regeringen här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/
Kontaktnätets informationssida om Coronakrisen:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

MAIS om Coronakrisen

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret. MAIS samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Kontaktnätet är ett av dem. Läs mer:

http://www.mais.se/hart-slag-sveriges-ideella-musikarrangorer/