Utnyttja arrangörsstödet! Få ditt arrangemang subventionerat

Medlemsföreningar i Kontaktnätet kan som bekant erhålla stöd genom subventioner Kontaktnätet förmedlar från Statens Kulturråd. Ni kan antingen välja en artist eller ett band från Turnélistan eller komma med egna förslag på vad ni vill boka. Det finns fortfarande medel kvar att söka, först till kvarn gäller!

Ni kan läsa mer om hur allt går till samt vilka riktlinjer som gäller här: Turnélistan. Är din förening ännu inte medlem i Kontaktnätet? Inga problem, det blir ni snabbt och gratis här: Bli medlem i Kontaktnätet!

Kontakta kansliet nu på stört så hjälper vi er att fylla hela Sverige med livemusik!

 

Föreningsträff i Gällivare – Kontaktnätet Norra Norrland

Inbjudan till öppen föreningsträff i Gällivare med Kontaktnätet Region Norra Norrland

Plats: Quality Hotell Lappland, Gällivare
Datum och tid: Söndag 19 augusti, klockan 12.00 – ca 17.00 (vi inleder med lunch)

Kontaktnätetföreningar i Norrbotten och Västerbotten inbjudes till en öppen föreningsträff arrangerad av Kontaktnätet Region Norra Norrland med stöd av Region Norrbotten och Region Västerbotten. En möjlighet att stärka relationerna mellan de aktiva föreningarna i länet, utbyta kunskaper och erfarenheter, samt att överlag diskutera den ideella kulturen och arrangerandet av livemusik i Norra Norrland. Representanter från Kontaktnätet Norra Norrlands styrelse och Kontaktnätet Riks administration deltar.

Kontaktnätet Norra Norrland bjuder på resa och lunch. Har ni möjlighet att samåka, gör gärna det och slå ett slag för miljön!

Kontakta oss på Kontaktnätets kansli för anmälan och mer information.

Välkomna!

Turnélistan 2018

Nya turnélistan för 2018 är ute nu! Kolla in artister som ni kan boka till subventionerat pris till er förening. Tack vare stöd från Kulturrådet kan vi möjliggöra subventionerade gager på artister för föreningar som är medlemmar i Kontaktnätet. Ni hittar listan här:
http://www.kontaktnatet.se/turnelistan/

Samspel – turnépengar att söka för föreningar i Kontaktnätet!

MAIS-Musikarrangörer i Samverkan fördelar medel på uppdrag av Musikverket under konceptet ”Samspel”. Nu finns medel att söka inom ramarna för ”Fas Tour”, som riktar sig till genrerna ”pop och rock” (som vi på Kontaktnätet tolkar väldigt brett) och er som vill arrangera en turné tillsammans, som sträcker sig över flera regioner/län.

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en
levande musikscen i hela landet. Uppdraget syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet.

samspelsverige.se/fastour/

Nationellt uppsamlingsmöte för Samspel

MAIS och Samspel bjuder in intresserade föreningar till ett uppsamlingsmöte för Sveriges musikarrangörer och producenter, lördagen den 7 oktober kl 13-16 på Medelhavsmuseet i Stockholm. På mötet får du bekanta dig med och testa Samspels nya Turnéwebbverktyg. Du kommer även att informeras om, samt erbjudas att delta i Samspels planerade turnémodeller.

Läs hela programmet för mötet på hemsidan.
http://samspelsverige.se/

Turnélistan hösten 2017


Planering för kommande höstsäsong är i full gång bland landets arrangerande föreningar. Höstens bokningar stundar. Massor av artister finns tillgängliga för bokning till subventionerade priser för föreningar anslutna till Kontaktnätet!

Klicka här för att komma till Turnélistan och ta första steget till ett mäktigt arr subventionerat med stöd av Kulturrådet.

Tveka inte att kontakta administrationen om ni har några frågor.

Turnélistan vår & sommar 2017


Snön smälter, vintern drar sig tillbaka och nya artister/band tar plats på Turnélistan!
Vi presenterar varmt The Magnettes, KAJA, Systraskap, Nord Långbacka Dahl och Frida Selander som nu finns tillgängliga för bokning av föreningar anslutna till Kontaktnätet.

Klicka här för att komma till Turnélistan och ta första steget till ett mäktigt arr subventionerat med stöd av Kulturrådet.

Vi hörs snart igen!
Tveka inte att kontakta administrationen om ni har några frågor.

Kallelse till Kontaktnätets kongress 2017

Det är snart dags för Kontaktnätets kongress XXV.

Kongressen kommer att hållas i Lycksele den 26-27-28 maj 2017. Exakt plats meddelas tillsammans med programmet.

Värdförening från Lycksele är MF Volym, vi är väldigt glada över att de vill hålla i värdskapet och representera delar av inlandet.

Förutom kongressförhandlingarna kommer vi lyssna till spännande föreläsare och självklart även musik.

Programmets innehåll är ännu under sammansättning och presenteras senare till de anmälda.

Kongressen är Kontaktnätets högsta beslutande organ. Det är här Kontaktnätets verksamhet och utveckling kommer att diskuteras, ny styrelse att väljas och mycket annat.

Vill din förening vara med och påverka? Se till att föreningen anmäler sig

Det är föreningen som anmäler vilka som ämnar delta av deras medlemmar, Kontaktnätet står för resan för tre stycken röstberättigade från respektive förening. Alla är dock välkomna att delta men på egen bekostnad och utan rösträtt.

Anmälan görs till kansliet senast 8 maj. Dock ser vi gärna så tidig anmälan som möjligt för att underlätta bokning av boende och övrig planering. Uppge förening, vilka som är dess delegater till kongressen och deras kontaktuppgifter (e-post & telefon) samt även eventuella kostpreferenser (allergier, vegetarian, vegan etc).

Har du några frågor, kontakta kansliet eller på 070-326 36 95.

Resor och boende

Kontaktnätet står för resa, logi och mat under kongressen.Detta gäller för upp till tre personer från varje förening, vill fler delta är de välkomna men får stå för kostnaderna själva. Ni bokar er resa själv.

Kontaktnätet står för billigaste möjliga resa upp till 1500:-, om du har mer än 100 mil till kongressorten så kan vi ersätta upp till 2000:-. Ni måste inkomma inom en månad från Kongressens genomförande med era utlägg om ni vill ha ersättning för dem.

OBS, kom ihåg att spara kvitton, utlägg betalas månaden efter kongressen.

Valberedning

Har du förslag på personer du tycker borde sitta i kommande styrelse, kontakta sammankallande i valberedningen, Johan Piribauer på jpiribauer@yahoo.com eller på 070-399 53 14.

Dagordning

a) Val av kongressordförande och kongressekreterare.

b) Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

c) Fastställande av dagordning.

d) Kongressens behöriga utlysande.

e) Fastställande av röstlängd.

f) Beslut om föreningars inval, utträde och uteslutning.

g) Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.

h) Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för de förflutna verksamhetsåren.

i) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

j) Motioner och propositioner.

k) Val av ordförande.

l) Val av 1:e vice ordförande.

m) Val av 2:e vice ordförande.

n) Val av övriga ledamöter.

o) Val av suppleanter.

p) Val av revisorer.

q) Val av valberedning.

Varmt välkomna, vi ses i Lycksele 26-27-28 maj!

Andra artistsläppet till Turnélistan Höst/Vinter 2016!

kur-del-1-2016

Vi presenterar stolt det mäktiga Matriarkatet, legenden Monica Törnell och fantastiska Carolina Miskovsky som tre nya akter på Turnélistan. Medlemsföreningar kan boka dessa till subventionerade priser med stöd från Statens Kulturråd.

Tidigare släppta artister är Ellen Sundberg, Jenny Almsenius och Cajsa Siik!

Turnélistan hittar du här!

May the force be with you!