Jubileumsprogram

Som en del av Kontaktnätets jubileumsprogram, för att fira Kontaktnätets 50-årsjubileum, presenterar vi denna konsertkväll som arrangeras av Umeå Musikförening, med artisterna Hilding och PSST!!

Läs mer här.

Skrivelse till kulturutskottet

Kontaktnätet är medlem i både Ax – Kulturorganisationer i samverkan och Musikarrangörer i Samverkan. Tillsammans har nu dessa paraplyorganisationer ställt sig bakom en skrivelse till Kulturutskottet som lyfter de allt mer akuta behoven för landets riksorganisationer! Kontaktnätet står såklart helhjärtat bakom skrivelsen.  Läs den här.

Årsmöte Region Norra Norrland 2024


I Kontaktnätet Region Norra Norrland närmar sig årsmöte!

Årsmötet äger rum den 7 maj kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Norra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan kallelsen? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Årsmöte Region Mellersta och Södra Norrland 2024


Nu närmar sig årsmöte för Kontaktnätet Region Mellersta & Södra Norrland!

Årsmötet äger rum den 6 maj kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Mellersta & Södra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan denna? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Ny rapport pekar på brister i nationella stöd till kulturlivet

”Slutsatserna talar för att stöden är bristfälliga gentemot de sökande, likväl som att stöden brister i sin förmåga att bidra till de nationella kulturpolitiska målens efterlevnad och uppfyllelse. Av Kulturrådets stödgivning att döma verkar det inte föreligga en fungerande kulturpolitisk strategi för hur det fria och ideellt organiserade kulturlivets infrastrukturer ska stärkas och utvecklas.” Så avslutas sammanfattningen av den nya rapporten Utlåsningseffekten – del 1 – stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid.

Landets riksorganisationer står inför tydliga utmaningar i förhållande till den nationella stödgivningen. Rapporten visar att stödgivningen brister i sin förmåga att inkludera nya mottagare samtidigt som stöden för etablerade organisationer urholkas. Stödgivningen framstår alltså som oförmögen att möta kulturlivets uppvisade behov.

Rapporten pekar även på behovet av en kulturpolitisk strategi för att stärka deta fria och idellt organiserade kulturlivets riksorganisationer.

Läs mer och ta del av rapporten här.

Avsändare till rapporten är Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Efter Folk och Kultur 2024

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur har för sjunde gången gått av stapeln och Kontaktnätet har återigen varit med för att höja rösten om kulturföreningarnas stora betydelse, hur kulturpolitiken slår slint och varför det ideella engagemanget är av yttersta vikt i samhället.

Kontaktnätet arrangerade tre egna programpunkter, som finns att läsa om i tidigare nyheter på hemsidan, och planerade tillsammans med flera andra riksorganisationer en rad programpunkter med den röda tråden inkludering, mångfald och demokrati.

Vi ser idag många hot mot bredden i kulturlivet samtidigt som samhällets demokrati hotas från flera håll. Tillsammans vet vi på vilket sätt kulturföreningarna kan bidra med en bredd av kulturuttryck och hur människor kan inkluderas i en gemenskap kring dessa – en inkludering som kanske inte vore möjlig annars. Vi ser detta som mycket eftersträvansvärt och arbetar för att möjliggörandet av detta ska vara av hög politisk prioritet.

Vi ser tyvärr att Folk och Kultur, trots ambitionen att inkludera fler, inte är en helt lättillgänglig arena för många kulturföreningar och ideellt engagerade då rösterna som saknas är många. Men tillsammans med många andra arbetar vi för att en av Sveriges viktigaste kulturpolitiska forum ska kunna välkomna fler – för ett levande kulturliv som kännetecknas av demokratiskt inflytande, bredd och inkludering.

Meddelande om vräkning

All musik och kultur behöver platser för att kunna leva och utvecklas. Utan scener blir det inte många konserter. Utan replokaler blir det få nya musiker. Utan platser att utveckla ny musik och vårda kulturarvet dör kulturlivet och med det en betydelsefull del av samhället. Vi har de senaste åren sett många konkreta hot mot befintliga lokaler, ofta med den gemensamma nämnaren att de är hot mot ett demokratiskt kulturliv och ett redan marginaliserat civilsamhälle.

Musikföreningen Tusen Toner (TT) håller sedan 1994 till på den gamla Centralgården i centrala Kiruna. Gruvsamhället är en stad som genomgår stora förändringar kopplat till den pågående stadsflytten. I deras hus har de en konsertlokal, lokalradiostation, café, inspelningsstudio och 15 replokaler. Föreningen och lokalerna utgör en avgörande del av Kirunas kulturliv. Nu när staden ska flytta står TT:s lokal hotad med rivning. Ingen hållbar lösning finns än i sikte.

Pipeline – Sundsvalls Musikforum, som håller till i en gammal butikslokal i stenstan i Sundsvall stod för några år sedan vid undergångens rand. Men med en dåres envetenhet har föreningen kämpat för sin överlevnad och att den idag mycket livskraftiga verksamheten ska bli kvar på Kyrkogatan där man haft lokaler med scen, café och flera replokaler sedan 1985. Än är man inte över ån, men hoppat har börjat glimra.

Ungdomens Hus är ett kulturhus i Uppsala som drivs av och för unga. Utöver scen har Ungdomens Hus även replokaler och en massa andra verksamhetsutrymmen. Föreningens lokal har länge varit hotad, bland annat på grund av renoveringsbehov och andra nödvändiga anpassningar. En nalkande flytt har länge skådats vid horisonten. Senast i höstas arrangerade föreningen två dagar med stödspelningar som en del i kampen att kunna behålla sina lokaler. Utöver det finns lokala partipolitiska angrepp mot föreningens verksamhet.

Karlshamns Musikforum fyller 50 år och har sedan många år huserat i de gamla Lokstallarna i Karlshamn. Idag har föreningen egna replokaler att tillgå, men ingen permanent scen som är lättillgänglig. Detta skapar återkommande utmaningar med att göra egna arrangemang. Utmaningar som hade försvunnit med en ändamålsenlig scen. Tidigare tillgänglig scen i Lokstallarna har förändrats till den grad att Musikforum-arrangemang inte längre är möjliga att genomföra där. Föreningens medlemmar blir dessutom hindrade i sina repetitioner av andra kulturaktörer som regelbundet begränsar tider och tillträde till byggnaden.

Rusty P’s Kulturförening, belägen i Norrköping, är en tvärkulturell förening med konst, musik och dans under sitt tak. Föreningen tvingades i mellandagarna 2023 att lämna sina lokaler och den verksamhet man där hade byggt upp i form av bland annat en studio. Lyckan stod föreningen bi och en ny lokal blev tillgänglig – men även den nya lokalen står hotad och det är en betydande oklarhet om föreningen kan bli kvar där mer än ett par år.

Rivning, vräkning, tvångsförflyttning och kanske framför allt levande hot om dessa. Så ser verkligheten ut för många svenska kulturföreningar land och rike runt. Dessa är några exempel spridda från Kiruna till Karlshamn, men där emellan finns många fler. Samtidigt ser vi att kulturpolitiken och dess förvaltningar inte tar ett ändamålsenligt ansvar för att stötta och stärka betydande delar av det demokratiska kulturlivet.