Krisstöd till föreningslivet från Ideell kulturallians


Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians utlyser ett krisstöd i satsningen Kulturens kapillärer. Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt och ni kan söka upp till 100 000 kr i projektstöd för verksamheter som planeras 2021. Stödet går att söka fram till och med 7 april och därefter beslutas om vilka som får stödet.

De som kan söka behöver vara anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. De föreningar som är anslutna till Kontaktnätet är behöriga att söka, i och med att Kontaktnätet är medlemmar i samverkansorganisationerna Ax och MAIS.

Läs mer om stödet här: https://www.ideellkultur.com/kris2021

Glöm inte heller att söka krisstödet för särskilda behov från Kulturrådet.

Spännande panelsamtal på Folk och Kultur 2021


Kontaktnätet är en av de fyra samverkande organisationerna bakom Projekt Nexus, som nu ordnar ett spännande panelsamtal som sänds live på årets Folk och Kultur, torsdag 11 februari klockan 11:25. Panelsamtalet heter “Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” och tar avstamp i rapporten “Kulturlivets fortlevnad” som nyss släpptes. I samtalet medverkar bland andra ordförande för riksdagens kulturutskott, Christer Nylander (L).

Panelsamtalet är även en del av en serie programpunkter som presenteras av Projekt Nexus under årets Folk och Kultur. Övriga programpunkter inkluderar:

Håller kultursamverkansmodellen? – om rapporten Kulturlivets fortlevnad, en föreläsningsfilm som sammanfattar rapporten. Släpps onsdag 10 februari.

Var är dom unga i kulturlivet (och på Folk och Kultur)? – panelsamtal med unga i kulturlivets organisationer. Släpps onsdag 10 februari.

Mingel för unga inom kulturlivet, live fredag 12 februari kl 12.30-13.30

Kontaktnätet vill också passa på att tipsa om programpunkterna:
Alterofobi – rädslan för det andra, av RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet).
Vi skiter i folket (Ax – kulturorganisationer i samverkan).
Eftersnack Ax 17.00-17.40 på zoom

För att kunna se länkarna och programpunkterna behöver man ett konto på Folk och Kulturs hemsida, vilket är kostnadsfritt under konventet.
(Edit: programpunkten med panelsamtalet “Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” har nu flyttats till 11:30 samma dag av Folk och Kultur. Tiden ovan är alltså att betrakta som preliminär.)

Kontaktnätet del av ny rapport om kulturlivet och coronakrisen

Kontaktnätet är en av många organisationer som blev tillfrågade av NOD om hur pandemins konsekvenser drabbat kultursektorn. Detta har synliggjorts i en rapport som NOD lämnar till regeringen.

Kontaktnätet ställer sig bakom en mängd olika delar av innehållet i denna rapport, framför allt punkterna:

* Riktat stöd till ideell kultur

* Större erkännande i kulturpolitiken

Kulturlivet har väntat på tok för länge på förändring och NODs rapport sätter fingret på många viktiga perspektiv.

Kontaktnätet står också bakom punkten om en “Stärkt kultursamverkansmodell” men här krävs en nyansering av perspektiven då Kontaktnätet inte finner att modellen i sig fungerar tillfredsställande, snarare tvärtom. Kontaktnätet står inte bakom att stärka Kultursamverkansmodellen såsom den ser ut.
Det NOD tar upp är det perspektiv av förstärkning som behövs.

“Respondenterna framhåller att det under pandemin varit svårt att navigera i var ansvaret för kulturlivet ligger. De menar att det därför är viktigt att tydliggöra statens, regionernas och kommunernas respektive roll för de olika nivåerna. Kultursamverkansmodellens nya kriterier anses behöva stärkas där det finns en svag regional struktur, för att ta hänsyn till den ideella kulturens förutsättningar och behov.”

Ta del av NODs sammanfattning och läs hela rapporten:

Lägesbild: Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin

Snart släpps rapporten Kulturlivets fortlevnad!

“Kulturlivets fortlevnad”är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Ett starkt civilsamhälle är grundläggande för ett hållbart samhälle, och står för breda former av skapande och deltagande i kulturlivet.

Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Rapporten, som är framtagen av projekt Nexus, släpps den 3 februari och det blir även en releasefest online via zoom kl 19.00
Eventet finner ni här: https://www.facebook.com/events/706000423438428

Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur

Föreläsning om medborgerligt engagemang med Johan von Essen

Kontaktnätet är en av de samverkande organisationerna bakom projektet Nexus som presenterar en föreläsning med Johan von Essen, som sedan 1992 tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sammanlagt sex stycken befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang.

I denna föreläsning presenteras och diskuteras resultaten av dessa studier. Vi fördjupar och nyanserar samtalet om det ideella arbetet, engagemanget och de informella insatserna av befolkningen mellan 1992-2019.

Med utgångspunkt i forskningen kommer Johan von Essen besvara frågor som:

  • Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
  • Vilka inkluderas i det medborgerliga engagemanget och vilka lämnas utanför?
  • Vilka former lever engagemanget i och hur kommer det sig att det är så stabilt som det är?
  • Hur ser framtidens medborgerliga engagemang ut?

Tid: Onsdag 13/1 kl 9:00-10:00

Plats: Digital föreläsning via Zoom

Anmälan: https://forms.gle/DGUDgft6yUbdA1Yn7

Deltagande är kostnadsfritt!

Eventet finner ni på:
https://www.facebook.com/events/456221812069607

 

Dags för CHECK! 2020


Kontaktnätet är medlemmar i MAIS – Musikarrangörer I Samverkan och vi bjuder in till årets upplaga av CHECK!, som äger rum 21-22 november i Jönköping. CHECK! är en mötesplats för arrangörer inom musik och andra konstarter. CHECK! fortbildar, fördjupar och inspirerar. För dig som har arrangerat ett tag, börjat eller planerar att ordna konserter eller festivaler.

Anmälan öppnar i oktober, så börja redan nu fundera över vilka två personer ni vill skicka från er förening. Deltagandet är kostnadsfritt och ni kan få vissa stöd för resa och boende – läs mer på:

http://www.mais.se/check/

Fler digitala knytkalas med Projekt Nexus


Projekt Nexus är ett samarbete mellan flera riksförbund som strävar efter att finna nya samverkansformer i kulturlivet. Kontaktnätet är ett av de förbund som står bakom projektet. Tidigare i år presenterade projektet en uppskattad serie online-event med samtal och föreläsningar och nu i höst fortsätter vi med ännu fler, nu med temat “Kommunikation, kreativitet och socialt ansvar”.

Första seminariet i denna serie blir den 10 september och har titeln “Jämlikhet och Antirasism inom föreningslivet – vårt ansvar & våra skyldigheter”.
Läs mer och anmäl er (ingen kostnad!) här: https://www.facebook.com/events/312585896665888/

Följ oss gärna även på Kontaktnätets officiella facebooksida där vi också utannonserar kommande event!

Hur kan kulturarrangemang ställa om till digitala lösningar?

Nästa online-event i serien som Projekt Nexus presenterar är ett panelsamtal om hur kulturarrangemang kan ställa om till digitala lösningar. Inspiration från kulturskapare och naturligtvis har du chans att ställa frågor! Medverkar i panelen gör vampyrlajvarna i Dead River Company, artisten Magda Andersson (bla medlem i “piratbandet” Ye Banished Privateers) och dansaren Entropy. Samtalet leds av projektledare Anna Wallgren.

Läs mer och anmäl er:
https://www.facebook.com/events/972586733159288/

Hur funkar digitala möten?


Coronakrisen har medfört stora förändringar för föreningslivet. Plötsligt är nästan alla möten digitala och även stora årsmöten genomförs på distans. För många kan det vara utmaningar att hålla i möten online och också reda ut vad som gäller.

Kontaktnätet är ett av fyra förbund som samverkar inom ramarna för Projekt Nexus* och projektet har nu bjudit in Johan Groth (kanslichef för Sverok och erfaren mötesledare) till ett digitalt knytkalas, för att lära oss mer om möjligheter och fallgropar med just digitala möten. Alla som är intresserade är välkomna att vara med!

Moderator är Anna Wallgren, projektledare för Nexus och generalsekreterare för Ung Media Sverige.

När: Onsdag 13 maj 2020 kl. 08:00–09:00
Var: Zoom är plattformen vi använder
Anmälan: https://forms.gle/UtGn8XER5Zw86ErCA
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/268906060814940/

* = Nexus är ett Arvsfondsprojekt som utvecklar en ny samverkansmodell för kultur- och föreningslivet. Projektet drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uppdatering:
Nästa möte i serien blir 15 maj och då handlar det om hur digitala möten kan göras roligare! Läs mer:
https://www.facebook.com/events/706193130153575/