Introduktionskurs i streaming


Allt fler konserter streamas till publiken och under pandemin är detta ett av få sätt att nå publik med livemusik. Vill du lära dig grunderna i streaming och vad som behövs för att komma igång så kan du anmäla dig och din förening till en introduktionskurs om streaming. Den som håller i kursen är Joachim Ljungquist (Voyce), som har arbetat med film- och tv-produktioner sedan 2007 för bland annat SVT och TV4. Genom åren har åtskilliga livearrangemang dokumenterats och det senaste året har fokus legat på livestreaming.

Datum: 6 april
Tid: 19.00
Längd: c:a 45 min
Plats: Zoom (Länk skickas till de anmälda)
Kostnadsfritt för medlemmar i Kontaktnätet.
Alla medlemsföreningar i Kontaktnätet har fått inbjudan via vårt nyhetsbrev. Har er förening inte fått detta, kontakta oss.

Som vanligt möjliggörs vår kursverksamhet bl.a. tack vare stöd från Kulturrådet och MUCF.

Stor satsning på streamingkonserter!

Vi vet att många arrangörer har det tufft i krisen. Vi vet också att många musiker står utan uppdrag. Vi vet att många ställer om till streaming men vi vet också att det är tufft eftersom det inte går att räkna med publikintäkter på samma sätt som vanligt och att det tillkommer kostnader för att kunna streama, exempelvis för kameror och personal.

Under våren och försommaren 2021 satsar vi stort på att stötta er arrangörer genom att välkomna er alla att vara del av ”Vi är Kontaktnätet!”, en satsning på livemusik online och på livemusik inför publik så snart vi alla kan öppna upp igen.

I samband med det kommer vi att kunna stötta streaming-arrangemang med yrkesverksamma musiker i samarbete med er föreningar, detta bland annat tack vare olika stöd som Kontaktnätet har från MUCF, Kulturrådet och Musikverket. Vi hoppas att detta ska resultera i en serie evenemang som kan streamas live från alla hörn i landet. Hör av er till oss om ni är intresserade att medverka och bidra med ett evenemang så kan ni också få mer information om hur Kontaktnätet kanske kan stötta just er idé.

Kontaktnätet presenterar ny Youtubekanal

Kontaktnätet presenterar en helt ny Youtubekanal där vi löpande kommer kunna presentera musik och andra kulturhändelser,  samt spellistor med spännande innehåll från våra medlemmar och verksamheter. Välkomna att kolla in kanalen, sprid den gärna i era nätverk och glöm inte att prenumerera.

Här är länken till kanalen:
https://www.youtube.com/channel/UCf9zWgmLctQr_05bAou01ew

Missade du Nexus på Folk och Kultur 2021?


Missade du Nexus programpunkter under årets Folk och Kultur? Inga problem – kolla youtube istället! “Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” handlar om slutsatserna i rapporten Kulturlivet fortlevnad. Samtalet berör kultursamverkansmodellen, det fria ideella kulturlivet och regional kulturpolitik. Vilka problem och utmaningar står kulturlivets fortlevnad inför och hur kan dessa bemötas?

Medverkande i samtalet:
Christer Nylander (L), ordförande Kulturutskottet
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst
Jesper Westermark, Projekt Nexus och en av författarna bakom rapporten Kulturlivets fortlevnad.

Moderator: Anna Wallgren, generalsekreterare för Ung Media Sverige.

Läs rapporten här.

Se panelsamtalet:

Krisstöd till föreningslivet från Ideell kulturallians


Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians utlyser ett krisstöd i satsningen Kulturens kapillärer. Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt och ni kan söka upp till 100 000 kr i projektstöd för verksamheter som planeras 2021. Stödet går att söka fram till och med 7 april och därefter beslutas om vilka som får stödet.

De som kan söka behöver vara anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. De föreningar som är anslutna till Kontaktnätet är behöriga att söka, i och med att Kontaktnätet är medlemmar i samverkansorganisationerna Ax och MAIS.

Läs mer om stödet här: https://www.ideellkultur.com/kris2021

Glöm inte heller att söka krisstödet för särskilda behov från Kulturrådet.

Spännande panelsamtal på Folk och Kultur 2021


Kontaktnätet är en av de fyra samverkande organisationerna bakom Projekt Nexus, som nu ordnar ett spännande panelsamtal som sänds live på årets Folk och Kultur, torsdag 11 februari klockan 11:25. Panelsamtalet heter “Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” och tar avstamp i rapporten “Kulturlivets fortlevnad” som nyss släpptes. I samtalet medverkar bland andra ordförande för riksdagens kulturutskott, Christer Nylander (L).

Panelsamtalet är även en del av en serie programpunkter som presenteras av Projekt Nexus under årets Folk och Kultur. Övriga programpunkter inkluderar:

Håller kultursamverkansmodellen? – om rapporten Kulturlivets fortlevnad, en föreläsningsfilm som sammanfattar rapporten. Släpps onsdag 10 februari.

Var är dom unga i kulturlivet (och på Folk och Kultur)? – panelsamtal med unga i kulturlivets organisationer. Släpps onsdag 10 februari.

Mingel för unga inom kulturlivet, live fredag 12 februari kl 12.30-13.30

Kontaktnätet vill också passa på att tipsa om programpunkterna:
Alterofobi – rädslan för det andra, av RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet).
Vi skiter i folket (Ax – kulturorganisationer i samverkan).
Eftersnack Ax 17.00-17.40 på zoom

För att kunna se länkarna och programpunkterna behöver man ett konto på Folk och Kulturs hemsida, vilket är kostnadsfritt under konventet.
(Edit: programpunkten med panelsamtalet “Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” har nu flyttats till 11:30 samma dag av Folk och Kultur. Tiden ovan är alltså att betrakta som preliminär.)

Kontaktnätet del av ny rapport om kulturlivet och coronakrisen

Kontaktnätet är en av många organisationer som blev tillfrågade av NOD om hur pandemins konsekvenser drabbat kultursektorn. Detta har synliggjorts i en rapport som NOD lämnar till regeringen.

Kontaktnätet ställer sig bakom en mängd olika delar av innehållet i denna rapport, framför allt punkterna:

* Riktat stöd till ideell kultur

* Större erkännande i kulturpolitiken

Kulturlivet har väntat på tok för länge på förändring och NODs rapport sätter fingret på många viktiga perspektiv.

Kontaktnätet står också bakom punkten om en “Stärkt kultursamverkansmodell” men här krävs en nyansering av perspektiven då Kontaktnätet inte finner att modellen i sig fungerar tillfredsställande, snarare tvärtom. Kontaktnätet står inte bakom att stärka Kultursamverkansmodellen såsom den ser ut.
Det NOD tar upp är det perspektiv av förstärkning som behövs.

“Respondenterna framhåller att det under pandemin varit svårt att navigera i var ansvaret för kulturlivet ligger. De menar att det därför är viktigt att tydliggöra statens, regionernas och kommunernas respektive roll för de olika nivåerna. Kultursamverkansmodellens nya kriterier anses behöva stärkas där det finns en svag regional struktur, för att ta hänsyn till den ideella kulturens förutsättningar och behov.”

Ta del av NODs sammanfattning och läs hela rapporten:

Lägesbild: Om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin

Snart släpps rapporten Kulturlivets fortlevnad!

“Kulturlivets fortlevnad”är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Ett starkt civilsamhälle är grundläggande för ett hållbart samhälle, och står för breda former av skapande och deltagande i kulturlivet.

Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Rapporten, som är framtagen av projekt Nexus, släpps den 3 februari och det blir även en releasefest online via zoom kl 19.00
Eventet finner ni här: https://www.facebook.com/events/706000423438428

Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur

Föreläsning om medborgerligt engagemang med Johan von Essen

Kontaktnätet är en av de samverkande organisationerna bakom projektet Nexus som presenterar en föreläsning med Johan von Essen, som sedan 1992 tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sammanlagt sex stycken befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang.

I denna föreläsning presenteras och diskuteras resultaten av dessa studier. Vi fördjupar och nyanserar samtalet om det ideella arbetet, engagemanget och de informella insatserna av befolkningen mellan 1992-2019.

Med utgångspunkt i forskningen kommer Johan von Essen besvara frågor som:

  • Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
  • Vilka inkluderas i det medborgerliga engagemanget och vilka lämnas utanför?
  • Vilka former lever engagemanget i och hur kommer det sig att det är så stabilt som det är?
  • Hur ser framtidens medborgerliga engagemang ut?

Tid: Onsdag 13/1 kl 9:00-10:00

Plats: Digital föreläsning via Zoom

Anmälan: https://forms.gle/DGUDgft6yUbdA1Yn7

Deltagande är kostnadsfritt!

Eventet finner ni på:
https://www.facebook.com/events/456221812069607