Efter Folk och Kultur 2024

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur har för sjunde gången gått av stapeln och Kontaktnätet har återigen varit med för att höja rösten om kulturföreningarnas stora betydelse, hur kulturpolitiken slår slint och varför det ideella engagemanget är av yttersta vikt i samhället.

Kontaktnätet arrangerade tre egna programpunkter, som finns att läsa om i tidigare nyheter på hemsidan, och planerade tillsammans med flera andra riksorganisationer en rad programpunkter med den röda tråden inkludering, mångfald och demokrati.

Vi ser idag många hot mot bredden i kulturlivet samtidigt som samhällets demokrati hotas från flera håll. Tillsammans vet vi på vilket sätt kulturföreningarna kan bidra med en bredd av kulturuttryck och hur människor kan inkluderas i en gemenskap kring dessa – en inkludering som kanske inte vore möjlig annars. Vi ser detta som mycket eftersträvansvärt och arbetar för att möjliggörandet av detta ska vara av hög politisk prioritet.

Vi ser tyvärr att Folk och Kultur, trots ambitionen att inkludera fler, inte är en helt lättillgänglig arena för många kulturföreningar och ideellt engagerade då rösterna som saknas är många. Men tillsammans med många andra arbetar vi för att en av Sveriges viktigaste kulturpolitiska forum ska kunna välkomna fler – för ett levande kulturliv som kännetecknas av demokratiskt inflytande, bredd och inkludering.

Meddelande om vräkning

All musik och kultur behöver platser för att kunna leva och utvecklas. Utan scener blir det inte många konserter. Utan replokaler blir det få nya musiker. Utan platser att utveckla ny musik och vårda kulturarvet dör kulturlivet och med det en betydelsefull del av samhället. Vi har de senaste åren sett många konkreta hot mot befintliga lokaler, ofta med den gemensamma nämnaren att de är hot mot ett demokratiskt kulturliv och ett redan marginaliserat civilsamhälle.

Musikföreningen Tusen Toner (TT) håller sedan 1994 till på den gamla Centralgården i centrala Kiruna. Gruvsamhället är en stad som genomgår stora förändringar kopplat till den pågående stadsflytten. I deras hus har de en konsertlokal, lokalradiostation, café, inspelningsstudio och 15 replokaler. Föreningen och lokalerna utgör en avgörande del av Kirunas kulturliv. Nu när staden ska flytta står TT:s lokal hotad med rivning. Ingen hållbar lösning finns än i sikte.

Pipeline – Sundsvalls Musikforum, som håller till i en gammal butikslokal i stenstan i Sundsvall stod för några år sedan vid undergångens rand. Men med en dåres envetenhet har föreningen kämpat för sin överlevnad och att den idag mycket livskraftiga verksamheten ska bli kvar på Kyrkogatan där man haft lokaler med scen, café och flera replokaler sedan 1985. Än är man inte över ån, men hoppat har börjat glimra.

Ungdomens Hus är ett kulturhus i Uppsala som drivs av och för unga. Utöver scen har Ungdomens Hus även replokaler och en massa andra verksamhetsutrymmen. Föreningens lokal har länge varit hotad, bland annat på grund av renoveringsbehov och andra nödvändiga anpassningar. En nalkande flytt har länge skådats vid horisonten. Senast i höstas arrangerade föreningen två dagar med stödspelningar som en del i kampen att kunna behålla sina lokaler. Utöver det finns lokala partipolitiska angrepp mot föreningens verksamhet.

Karlshamns Musikforum fyller 50 år och har sedan många år huserat i de gamla Lokstallarna i Karlshamn. Idag har föreningen egna replokaler att tillgå, men ingen permanent scen som är lättillgänglig. Detta skapar återkommande utmaningar med att göra egna arrangemang. Utmaningar som hade försvunnit med en ändamålsenlig scen. Tidigare tillgänglig scen i Lokstallarna har förändrats till den grad att Musikforum-arrangemang inte längre är möjliga att genomföra där. Föreningens medlemmar blir dessutom hindrade i sina repetitioner av andra kulturaktörer som regelbundet begränsar tider och tillträde till byggnaden.

Rusty P’s Kulturförening, belägen i Norrköping, är en tvärkulturell förening med konst, musik och dans under sitt tak. Föreningen tvingades i mellandagarna 2023 att lämna sina lokaler och den verksamhet man där hade byggt upp i form av bland annat en studio. Lyckan stod föreningen bi och en ny lokal blev tillgänglig – men även den nya lokalen står hotad och det är en betydande oklarhet om föreningen kan bli kvar där mer än ett par år.

Rivning, vräkning, tvångsförflyttning och kanske framför allt levande hot om dessa. Så ser verkligheten ut för många svenska kulturföreningar land och rike runt. Dessa är några exempel spridda från Kiruna till Karlshamn, men där emellan finns många fler. Samtidigt ser vi att kulturpolitiken och dess förvaltningar inte tar ett ändamålsenligt ansvar för att stötta och stärka betydande delar av det demokratiska kulturlivet.

Kontaktnätet fyller 50 år!

År 2024 firar Kontaktnätet 50 år! Det var alltså redan år 1974 som Kontaktnätet bildades, vilket för övrigt gör Kontaktnätet lika gamla som den svenska kulturpolitiken. Arrangörer i föreningar från hela landet samlades för att forma ett nätverk för samverkan och påverkan. Tillsammans startade föreningarna ett riksförbund som skulle komma att spela en viktig roll i Sveriges kulturliv över tid. Det handlade då, som nu, om viljan att i demokratisk anda själva skapa något utan styrning utifrån. Det handlar om det fria och ideellt organiserade kulturlivets kraft. Livemusiken har alltid varit en stor del av Kontaktnätets föreningars verksamhet. Genom åren har Kontaktnätet bidragit till tusentals och åter tusentals kulturhändelser och detta verkligen i hela landet! Följ med oss på en resa genom 50 år av kultur när vi tillsammans firar 50 år under 2024! Vi är Kontaktnätet!

Folk och Kultur 2024

I år igen kommer Kontaktnätet att medverka under det kulturpoliska konventet Folk och Kultur, precis som förra året arrangeras 3 programpunkter om viktiga frågor för kultur- och föreningslivet.

Onsdag 7 februari: Interregional samverkan – för vem?
En programpunkt om förutsättningarna och möjligheterna att som förening och arrangör arbeta över regionsgränser.

Torsdag 8 februari: Vad är roten till kulturföraktet?
En programpunkt som tar upp tråden efter förra årets programpunkt om fin- och fulkultur. Men nu med ett skarpare fokus.

Fredag 9 februari: Gömma nyckel – om utelåsningseffekten i svensk kulturpolitik.
En programpunkt som berör hur möjligheten för ”nya” kulturformer att ta plats och få ett reellt kulturpolitiskt erkännande.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt event som arrangeras årligen i Eskilstuna. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Läs mer om Folk och Kultur och ta del av hela programmet samt information om hur du köper entrébiljett här.

Välkommen till Eskilstuna onsdag 7 februari till lördag 10 februari!

Konferens med På turné-projektet i Sundsvall

Kontaktnätet bjuder in till konferens tillsammans med projektet På turné!

Välkommen på popkonferens i Sundsvall den 15-16 december där vi lyfter populärmusikens möjligheter! Vi vänder oss till dig som är arrangör, som vill bli arrangör, till dig som på olika sätt arbetar med arrangörer eller som verkar inom stödstrukturer för arrangörer. Under två dagar i Sundsvall kommer vi djupdyka i frågor som handlar om arrangörernas förutsättningar, om turnésamarbeten och regionala samarbeten. Vi kommer möta bland annat arrangörer, beslutsfattare och politiker men även artister i spännande samtal. Konferensen sker i samband med det nationella turnéprojektet På Turné som genomför en kunskapsturné för att lyfta möjligheter, förutsättningar och behov för det område som i kulturpolitiken ofta kallas populärmusik, men som i praktiken är ett väldigt brett fält av musikaliska uttryck.

Konferensen är kostnadsfri för alla som anmält sig. Konferensdagarna följs av konserter på Pipeline både fredag och lördag. Konserterna har fri entré för de som medverkar på konferensen. (OBS begränsat antal platser!) Läs mer på fb-eventet och anmäl ditt intresse att medverka.

Konferensen arrangeras av Regional Musik i Sverige och Kontaktnätet i samarbete med Pipeline Sundsvall.

Kontaktnätets 28:e kongress genomförd!

Under helgen 15-17 september var det dags för Kontaktnätets 28:e kongress och platsen var Sundsvall hos värdföreningen Pipeline, som även bjöd på två kvällar av livemusik för kongressdeltagarna! Kontaktnätet har efter helgen fått en ny riksstyrelse och ordförande Fredrik Åslund fick förnyat förtroende av medlemmarna. 2024 firar Kontaktnätet 50 år som organisation och på bilden ovan ser ni Theresa och Thomas från Pipeline som berättar om Pipelines 50-årsfirande detta år! Kontaktnätet är ett anrikt förbund men under kongressen närvarade många nya och unga föreningar så det finns hopp för ett 100-årsfirande också!

Se Näcken i bäcken 2023

Föreningen Kulturknuten står bakom ett anrikt arrangemang: Näcken i bäcken, som snart firar 30 år! Det är ett kulturarrangemang som lockar fram det trolska och mystiska i en unik och sagolik miljö vid vackra Billstaån, Hackås i Jämtland. Under arrangemanget koras en vinnare som mottar utmärkelsen Årets Näck. Det hela gick av stapeln 13 juli och nu den 25 juli med start kl 19.00 kan alla ni som missade det ta chansen att se eventet när det eftersänds på Youtube!  Arrangemanget kan ses på Kontaktnätets Youtube-kanal här.

Näcken i bäcken arrangeras av Kulturknuten i samarbete med Comedone Events.
Sändningen presenteras av Kontaktnätet, med stöd från Kulturrådet.