Turnélistan hösten 2017


Planering för kommande höstsäsong är i full gång bland landets arrangerande föreningar. Höstens bokningar stundar. Massor av artister finns tillgängliga för bokning till subventionerade priser för föreningar anslutna till Kontaktnätet!

Klicka här för att komma till Turnélistan och ta första steget till ett mäktigt arr subventionerat med stöd av Kulturrådet.

Tveka inte att kontakta administrationen om ni har några frågor.

Turnélistan vår & sommar 2017


Snön smälter, vintern drar sig tillbaka och nya artister/band tar plats på Turnélistan!
Vi presenterar varmt The Magnettes, KAJA, Systraskap, Nord Långbacka Dahl och Frida Selander som nu finns tillgängliga för bokning av föreningar anslutna till Kontaktnätet.

Klicka här för att komma till Turnélistan och ta första steget till ett mäktigt arr subventionerat med stöd av Kulturrådet.

Vi hörs snart igen!
Tveka inte att kontakta administrationen om ni har några frågor.

Kallelse till Kontaktnätets kongress 2017

Det är snart dags för Kontaktnätets kongress XXV.

Kongressen kommer att hållas i Lycksele den 26-27-28 maj 2017. Exakt plats meddelas tillsammans med programmet.

Värdförening från Lycksele är MF Volym, vi är väldigt glada över att de vill hålla i värdskapet och representera delar av inlandet.

Förutom kongressförhandlingarna kommer vi lyssna till spännande föreläsare och självklart även musik.

Programmets innehåll är ännu under sammansättning och presenteras senare till de anmälda.

Kongressen är Kontaktnätets högsta beslutande organ. Det är här Kontaktnätets verksamhet och utveckling kommer att diskuteras, ny styrelse att väljas och mycket annat.

Vill din förening vara med och påverka? Se till att föreningen anmäler sig

Det är föreningen som anmäler vilka som ämnar delta av deras medlemmar, Kontaktnätet står för resan för tre stycken röstberättigade från respektive förening. Alla är dock välkomna att delta men på egen bekostnad och utan rösträtt.

Anmälan görs till kansliet senast 8 maj. Dock ser vi gärna så tidig anmälan som möjligt för att underlätta bokning av boende och övrig planering. Uppge förening, vilka som är dess delegater till kongressen och deras kontaktuppgifter (e-post & telefon) samt även eventuella kostpreferenser (allergier, vegetarian, vegan etc).

Har du några frågor, kontakta kansliet eller på 070-326 36 95.

Resor och boende

Kontaktnätet står för resa, logi och mat under kongressen.Detta gäller för upp till tre personer från varje förening, vill fler delta är de välkomna men får stå för kostnaderna själva. Ni bokar er resa själv.

Kontaktnätet står för billigaste möjliga resa upp till 1500:-, om du har mer än 100 mil till kongressorten så kan vi ersätta upp till 2000:-. Ni måste inkomma inom en månad från Kongressens genomförande med era utlägg om ni vill ha ersättning för dem.

OBS, kom ihåg att spara kvitton, utlägg betalas månaden efter kongressen.

Valberedning

Har du förslag på personer du tycker borde sitta i kommande styrelse, kontakta sammankallande i valberedningen, Johan Piribauer på jpiribauer@yahoo.com eller på 070-399 53 14.

Dagordning

a) Val av kongressordförande och kongressekreterare.

b) Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

c) Fastställande av dagordning.

d) Kongressens behöriga utlysande.

e) Fastställande av röstlängd.

f) Beslut om föreningars inval, utträde och uteslutning.

g) Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.

h) Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för de förflutna verksamhetsåren.

i) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

j) Motioner och propositioner.

k) Val av ordförande.

l) Val av 1:e vice ordförande.

m) Val av 2:e vice ordförande.

n) Val av övriga ledamöter.

o) Val av suppleanter.

p) Val av revisorer.

q) Val av valberedning.

Varmt välkomna, vi ses i Lycksele 26-27-28 maj!

Andra artistsläppet till Turnélistan Höst/Vinter 2016!

kur-del-1-2016

Vi presenterar stolt det mäktiga Matriarkatet, legenden Monica Törnell och fantastiska Carolina Miskovsky som tre nya akter på Turnélistan. Medlemsföreningar kan boka dessa till subventionerade priser med stöd från Statens Kulturråd.

Tidigare släppta artister är Ellen Sundberg, Jenny Almsenius och Cajsa Siik!

Turnélistan hittar du här!

May the force be with you!

Första artisterna till Turnélistan Höst/Vinter 2016!

kur-del-1-2016

Nu finns de första artisterna att boka från Turnélistan för Hösten/Vintern 2016.
Som medlemsförening i Kontaktnätet kan ni boka artister/band till subventionerade priser tack vare ett stöd vi får från Statens Kulturråd. För att förenkla för våra medlemmar har vi satt samman Turnélistan, där ni på ett enkelt sätt kan boka en artist till er förening.

Turnélistan hittar du här!

Mer artister tillkommer snart, stay tuned!

Vi presenterar Viktor Mattsson

viktor_bild_1024-72-web
Viktor Mattsson är den som på uppdrag av Kontaktnätet huvudsakligen kommer vara den som sköter administrationen och huserar i det nya kansliet som nu har säte i Umeå. Han är även den som ni i våra medlemsföreningar främst kommer ha kontakt med rörande Kontaktnätets dagliga verksamhet.

Viktor kommer från byn Vittangi, utanför Kiruna och har en bakgrund som mångårig ordförande i gruvstadens musikförening Tusen Toner, genom vilken han även var festivalgeneral för Snöfestivalen och Kirunafestivalen mellan 2012 och 2014. Han har lång erfarenhet av musikarrangemang och projektledning. Han är även själv skrivande och turnérande musiker som medlem i musikkollektivet Höstorkestern.

”Jag ser fram emot att möta Kontaktnätets medlemsföreningar och tillsammans med er utveckla denna fantastiska organisation. Det finns verklig potential för oss att bli en sammansvetsad kraft, plattform och röst för ideell kultur, vilket uttryck det än må ha.

Redan i min första kontakt med några av er har vi pratat om hur samarbeten kan utöka villkoren för mindre kulturutövare. Jag möts av glada och peppade kulturmänniskor i alla möjliga åldrar, vilket gör mig ändå mer motiverad inför det kommande arbetet.

 Redan nu jobbar jag med att sammanställa Turnélistan för hösten/vintern. Något jag vill göra med de som vet allra bäst vad som ska arrangeras runt om i vårt avlånga land – nämligen ni, lokala arrangörer och föreningar. Jag kommer höra av mig till er inom kort angående detta. Det finns en hel del att göra, men tillsammans är jag övertygad om att vi kommer genomföra en strålande kultur och  LIVE-höst!”

Ni når Viktor på:
www.kontaktnatet.se/om-oss/kansli/

Friska tag mot en spännande höst.

Nu inleds nästa del i den pågående omorganisationen av Kontaktnätet och vi kommer uppdatera er löpande kring nyheterna.

Just nu jobbar vi för fullt med årets ansökan till MUCF och vi kommer försöka kontakta de flesta av er medlemsföreningar under kommande veckorna per mail eller telefon. Vi hörs!

Kontaktnätet kräver: dubbla stödet till ungdomsorganisationerna!

DUBBLA STÖDETKontaktnätet är en del av ungdomsrörelsen i Sverige. Vi arbetar för att främja unga arrangörer och utövare av kultur genom samarbete, samtal och stimuleringsåtgärder. Tillsammans med ett hundratal andra organisationer förbättrar vi unga människors liv, varje dag. Ungdomsrörelsen består av unga människor som möts i organisationer baserat på något de har gemensamt. I ungdomsrörelsen föds nya idéer, här formas gemenskap och verksamhet av unga – för unga. Engagemang i ungdomsorganisationer ger unga stärkt självförtroende, kompetens och möjlighet till kreativitet och ledarskap.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer släppte den 13 maj 2015 rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”. Där visas hur förutsättningarna för ungdomsorganisationerna ser ut, vilka de är och vad de gör. Kontaktnätet noterar att ungdomsorganisationernas enskilt största finansieringskälla är statsbidraget. Vi noterar också att statsbidraget länge har varit alltför lågt i förhållande till den potential rörelsen har. De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

– För oss i Kontaktnätet är statsbidraget viktigt, det ger oss till exempel möjlighet att hålla våra arrangörsträffar och stötta arrangerande verksamhet ute I landet. Det är dags att dubbla stödet!”, säger Joakim Vesterlund, ordförande I Kontaktnätet.

I en tid när demokratiska värden ifrågasätts av växande antidemokratiska rörelser är ungdomsrörelsen en tydlig motvikt. Det som förenar ungdomsorganisationerna är vår tro på demokratin som verktyg för vårt engagemang och vår utgångspunkt i alla människors lika värde.

– Med dubbla stödet skulle vi kunna stärka våra medlemsföreningars verksamhet och möjliggöra för fler kulturarrangemang och samarbeten runt om I hela Sverige. I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att dubbla stödet till ungdomsorganisationerna, säger Joakim Vesterlund.

För frågor om kampanjen #dubblastödet och rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”
Alexandra Brundin Urisman
Pressansvarig, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Mail: alexandra.brundin.urisman(a)lsu.se