Coronaviruset

Denna sida tillhör arkivet för Kontaktnätets tidigare sammanställning av information om coronavirusets påverkan på kulturlivet.
De flesta restriktionerna som införts för att minska smittspridningen i Sverige lyftes 9 februari 2022. Informationen som här presenteras är ej längre aktuell utan behålls för dess historiska värde.

Information om coronaviruset och kulturlivet

senast uppdaterad 2021-05-03

Kontaktnätet samlar på denna sida information om situationen kring Covid-19 (även kallat coronaviruset) som vi ser som behövt, relevant och intressant för kulturlivets aktörer. Vi har sammanställt information om bland annat myndighetsåtgärder samt hur olika stöd- och bidragsgivare hanterar situationen men också en del allmänna tips och råd i kristider som kan komma kulturaktörer till gagn. till Tipsa oss gärna om fler länkar.

ÖVERGRIPANDE INFORMATION

Observera att regionala och lokala avvikelser i restriktioner, råd och regler kan förekomma.

Regeringen har (uppdaterat 20210114) föreslagit en pandemilag som den 8 januari antogs av riksdagen – med detta följer den nya ”begränsningsförordningen” som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Riksdagens beslut (uppdaterat 20210226) om att godta regeringens förslag om pandemilagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-tillfallig-covid-19-lag_H801SoU23

Regeringen har (uppdaterat 20201029) under krisen genomfört ändringar i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ytterligare regionala och lokala restriktioner kan föreligga. Mer information om läget, från första beslutet 27 mars och framåt, finns här:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Regeringen beslutade tidigare på Folkhälsomyndighetens inrådan att från 2020-03-12 förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500* deltagare. Mer information om detta samt Folkhälsomyndighetens verktyg för utvärdering av arrangemang finns här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

*denna siffra har uppdaterats löpande – se länk från första beslutet 27 mars och framåt ovan.

Regeringen begränsar alkoholserveringen från den 20 november och framåt (uppdaterad 20201112):
https://www.svt.se/nyheter/regeringen-ingen-alkohol-pa-krogen-efter-22

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till körverksamhet (uppdaterad 20200813):
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (uppdaterad 20200401), bland annat till föreningar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar

Krisinformation:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Sammanfattade råd och restriktioner i Sverige från Sveriges Television:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-har-ar-restriktionerna-som-galler-i-sverige

Skärpta regionala råd (uppdaterad 201218):
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset

Affisch från Folkhälsomyndigheten om god handhygien – nedladdningsbar:
God handhygien – affisch från Folkhälsomyndigheten

För företagare:
tillvaxtverket.se
verksamt.se

För arbetsgivare:
För de som har anställda och som inte i huvudsak finansieras av offentliga medel (tillagd 20200401): https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

För privatpersoner (uppdaterad 20200420):
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb

FÖR KULTURLIVET

Vad gäller för kulturverksamheter och olika stöd/bidrag? Nedan finns länkar och även undersidor med länkar.

Information om särskilda åtgärder och medel att söka
Satsning för att möta ökad utsatthet (uppdaterad 20201218): https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nu-starks-civilsamhallets-insatser-for-samhallets-mest-utsatta-med-100-miljoner-kronor/

Omställningsstöd till organisationer med kraftigt minskad omsättning (uppdaterad 20201112): https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona
Just nu (tillagd 20210331): https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona/omstallningsstodforaugusti2020april2021.4.5b35a6251761e691420a647.html (deadlines 30 april och 30 juni 2021)

Presskonferens med Amanda Lind och Per Bolund som presenterar kommande budgetsatsningar på kultur (uppdaterad 20200910): https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/pressinbjudan-presstraff-med-per-bolund-och-amanda-lind

Statliga myndigheter och stora stiftelser
Regeringens arbete med kulturlivet i coronakrisen (uppdaterad 20201112):
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-kultur-med-anledning-av-covid-19/
Kulturrådet
https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/information-med-anledning-av-coronaviruset/om-din-organisation-har-sokt_eller_beviljats-bidrag/
Kulturrådets krisstöd till kulturen (uppdaterad 20210226):
https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1/
MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (uppdaterad 20200324)
https://www.mucf.se/information-om-hur-projekt-och-organisationsbidragen-paverkas-av-coronaviruset
Arvsfonden (uppdaterad 20201112)
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-03-12-rekommendation-till-projekt-med-anledning-av-corona
Musikverket (tillagd 20200323)
https://musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/
Postkodstiftelsen (tillagd 20200323 – tar dock endast upp ansökningsförfarandet)
https://postkodstiftelsen.se/blog/2020/03/18/13064/
Även (uppdaterad 20200518): https://postkodstiftelsen.se/responscoronapandemin/
Kulturbryggan: – saknas
Konstnärsnämnden: https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24015
Regeringen (tillagd 20200910): https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringen-satsar-pa-barn–och-ungdomsorganisationer-i-krisen/
Även (tillagd 20201218): https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/fordelning-av-50-miljoner-extra-till-barn–och-ungdomsorganisationer/
Vinnova (uppdaterad 20210409): https://www.vinnova.se/e/utlysning-2021-01023/civilsamhallets-innovativa-2021-01584/

Sveriges alla regioner
Vi har sammanställt en lista med länkar över hur Sveriges alla regioner/landsting hanterar coronakrisen gentemot kulturlivets aktörer. Listan fylls på löpande i takt med att fler regioner lägger ut information. Alla olika regioner hittar du här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-regioner/

Även från samlingsorganet för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (uppdaterad 200401):
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kulturochfritidsverksamhet

Sveriges alla kommuner
Vi har sammanställt en lista med länkar över hur Sveriges alla kommuner hanterar coronakrisen gentemot kulturlivets aktörer. Listan fylls på löpande i takt med att fler kommuner lägger ut information. Alla kommuner hittar du här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-kommuner/

Studieförbunden
Vi har sammanställt en lista med länkar över hur alla studieförbund hanterar coronakrisen. Listan hittar du här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-studieforbunden/

EU
EU – Kreativa Europa: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-consequences-creative-europe-programme-and-related-activities_en
Kulturrådet om Kreativa Europa: https://www.kulturradet.se/kreativa-europa/nyheter-kreativa-europa/riktlinjer-med-anledning-av-covid-19/
EU – Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en


Samverkansstrukturer för kulturlivets riksorganisationer

Ax – Kulturorganisationer i samverkan:  http://www.axkultur.se/2020/03/ta-hand-om-er-och-andra/
Se även Ax sammanfattning av pandemilagen (uppdaterad 20210503): https://www.axkultur.se/covid-19/
IKA – Ideell kulturallians (uppdaterad 20200420): http://ideellkultur.se/nyhet/atgardsforslag-for-att-varna-den-lokala-kulturen
även (uppdaterad 20210226) (deadline 2021-04-07): https://www.ideellkultur.com/kris2021
LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer: https://lsu.se/nyhet/corona/
MAIS – Musikarrangörer i samverkan: http://www.mais.se/hart-slag-sveriges-ideella-musikarrangorer/
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (uppdaterad 20201020): http://www.klys.se/uppfoljning-av-klys-kommunala-coronaenkat/

NOD Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället: (uppdaterad 20200402)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/nod-ska-arbeta-med-samordning-av-civilsamhallet-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset/
https://www.nodsverige.se/nod-en-resurs-for-regeringens-och-civilsamhallets-samverkan-under-coronakrisen/

INFORMATION TILL FÖRENINGSLIVET

Om årsmöten
Ny lag från 15 april, som omfattar hur årsmöten ska ske. Dock gäller inte lagen för ideella föreningar, vilket framkommer på sid. 14 i skrivelsen (om prop.-201920143) som finns att ladda ner från sidan:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920143/
Vi kommer återkomma kring detta ämne om vi finner bra rekommendationer om vad som gäller för det ideella föreningslivet.

TIPS OCH RÅD

Vad gäller för oss som tvingas ställa in arrangemang?

Alla är skyldiga att följa myndigheternas beslut kring exempelvis begränsning av antalet personer, men det är ni som arrangörer som måste ta det yttersta ansvaret för era handlingar och beslut i det stora hela. Om ert arrangemang inte omfattas av regleringarna om maxantal personer vid den givna tidpunkten för arrangemanget så måste ni själva ta beslutet om hur ni vill gå tillväga. Det finns vägledning och verktyg att tillgå, men det är ni som arrangörer som behöver hantera situationen.

Vi tipsar om:

  •  Kommunicera med alla inblandade, exempelvis artister, leverantörer, lokalhållare, stödgivare, o.s.v. Om alla blir delaktiga kanske ni tillsammans kan hitta lösningar som minimerar skadorna för er alla.
  • Ta inte förhastade beslut. Ta er tid att utvärdera, samla information och ta kloka beslut. Även om omvärlden stressar på er, ta den tid ni behöver för att fatta kloka beslut, men gör det skyndsamt.
  • Finns alternativet att flytta fram eventet eller dela upp det eller på andra sätt tänka utanför boxen?
  • Se till att alla inblandade får samlad och tydlig information och vid samlat tillfälle. Be alla att också invänta ert beslut och gå ut tillsammans med alla berörda.
  • Om ni hamnar i ekonomiska trångmål, försök att kommunicera med alla inblandade. Ofta finns en stor vilja att stötta och hjälpa och många ser hellre att de får betalt någon gång än aldrig.
  • Ta hjälp. Om ni inte orkar eller hinner med, be om hjälp och stöd.

Force majeure

Många i kultur- och arrangörsbranschen har säkert stött på uttrycket Force majeure, vilket är är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Ordet betyder ungefär ”övermakt” och åsyftar att det är händelser som är bortom avtalsparternas kontroll, såsom krig, strejk eller katastrofer. Det finns egentligen ingen exakt laglydelse kring detta och det är därför svårt att säga exakt vad som gäller. Huruvida Coronaviruset och dess konsekvenser medför skäl att åberopa force majeure måste avgöras från fall till fall.

Force majeure är alltså något som kan befria parterna i ett avtal från deras åtaganden, men i sig betyder inte det att de befrias från skador. Force majeure är och bör ses som en sista utväg att åberopa och om möjligt rekommenderar vi att parter i ett avtal försöker finna en lösning. I en krissituation är många ofta lösningsinriktade.

Regeringens begränsning av event är ett myndighetsbeslut som arrangören måste följa och det finns de som menar att det finns rimlighet att detta kan tolkas som just ett fall av force majeure. Om ni hamnar i tvist så är vårt råd att söka hjälp. Ni som är medlemmar kan kontakta oss så kan vi se om vi har några möjligheter att hjälpa er i er situation på något sätt.

Kompensation, förlustbidrag och stöd?

Många undrar om det går att få kompensation för förluster eller uteblivna intäkter vid inställda arrangemang och verksamheter. Detta finns inte ett enkelt svar på då allt handlar om sammanhang. Det kan också ha betydelse om verksamheten i fråga har ideell form eller kommersiell grund, samt om arrangemanget bedrivits med stöd/bidrag eller inte.

Hjälp oss?!

Ni är välkomna att kontakta oss och berätta om er situation så ska vi göra vårt bästa för att återkoppla. Vi har dock begränsade resurser och vi gör vårt bästa för att återkoppla till alla så snart vi kan. Tack för er förståelse.


Om denna sida:
Kontaktnätet har arbetat tillsammans med bland andra SUB – Riksförbundet För Subkultur för att sammanställa informationen på denna sida. Dela, sprid och använd gärna, men inkludera oss gärna i en rad.

Föreningar!
Bli medlem i Kontaktnätet:
http://www.kontaktnatet.se/foreningar/bli-medlem/