Extra kongress 2022

Kontaktnätets kallar till Extra kongress den 27 april med anledning av förslag om stadgeändringar. Extra kongressen hålls digitalt. Mer information om Extra kongressen skickas ut till Kontaktnätets föreningar. Föreningar: se till att ni har skickat in gällande kontaktuppgifter till Kontaktnätet så att ni får mailutskicken.