FAQ – rapportering

FAQ (vanliga frågor) om årlig rapportering om verksamhet

Q: Varför ska vi rapportera vår verksamhet?
A: Kontaktnätet behöver er rapportering för att vi tillsammans ska kunna fortsätta få stöd från MUCF till Kontaktnätet, men också andra stöd. Det verksamhetsbidrag som vi delar ut till de röstberättigade medlemsföreningarna i Kontaktnätet är beroende av stödet från MUCF. Stödet kan bara ges till de föreningar som genom denna rapportering kunnat styrka sin status som röstberättigad medlemsförening i tid för oss att sammanställa underlag till ansökan. Därför behöver vi er hjälp. Er verksamhet stärker Kontaktnätet och Kontaktnätet kan stödja er verksamhet.

Q: Vilka krav är det som finns för att man ska vara en röstberättigad medlemsförening?
A: Kraven på röstberättigade medlemsföreningar utgår från Kontaktnätets stadgar. En röstberättigad medlemsförening ska:
– Vara ideell
– Ha minst tre fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar
– Ha minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år
– Bestå till minst 90% av fysiska personer som medlemmar och enbart ge en eventuell juridisk person i medlemsantalet en röst vid föreningens medlemsmöten
– Vara öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning
– Verka i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfylla de av Kontaktnätet stadgade kraven

Kontaktnätet har ansvaret att säkerställa att alla röstberättigade medlemsföreningar årligen styrker sin status genom rapporteringen för föregående års verksamhet.

Förutom grundkraven måste Kontaktnätet få in vissa handlingar från föreningarna som är nödvändiga för att kunna dela ut verksamhetsbidraget.

Q: Vad händer om man inte uppfyller kraven?
A: De föreningar i nätverket som inte uppfyller kraven erhåller status observatörsmedlem i Kontaktnätet. Det innebär att ni tyvärr inte kan få det årliga verksamhetsstödet men ni kan ändå vara med i Kontaktnätet och ta del av många andra möjligheter och även vissa andra stöd. Föreningar som är observatörsmedlemmar ska sträva efter att så småningom uppfylla kraven för ordinarie medlemskap i Kontaktnätet under en tidsperiod som Kontaktnätets riksstyrelse fastslår. För närvarande är denna period fem år. Därefter omprövas medlemskapet för en observatörsmedlem.

Q: Vår förening kommer troligen inte uppnå de av Kontaktnätet stadgade kraven för röstberättigade medlemsföreningar i år. Ska vi ändå rapportera?
A: Absolut! Det finns andra förmåner och erbjudanden som kan komma Kontaktnätets övriga föreningar till del. Rapporteringen styrker att ni som förening är aktiv och att ni fortfarande vill vara del i Kontaktnätets nätverk. Om ni inte fyller kraven för 60% unga i er förenings medlemsbas så räcker det om ni lämnar in en grundläggande rapportering för att bekräfta ert observatörsmedlemskap.

Q: Hur rapporterar vi vår verksamhet?
A: Det smidigaste sättet är att registrera sin förening i eBas. eBas är också ett verktyg ni som medlem i Kontaktnätet får använda utan kostnad där ni kan hålla era medlemsregister. För de som inte har eBas går det även bra att skicka sina handlingar till kansli@kontaktnatet.se.