Folk och kultur 2023 Rockin’ in the free world

Onsdag 8 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken.

Om Programpunkten:
Pop och rock, eller ”populärmusik” som det också ofta kallas, är ett område som består av mängder av olika genrer. Begreppets betydelse varierar dessutom stort beroende på i vilket sammanhang det används och vem som använder det. Inom kulturpolitiken används ”Pop och rock” ofta på ett sätt som omges av såväl okunskap som missuppfattningar av många olika slag, vilket naturligtvis har stora effekter på kulturlivets förutsättningar att arbeta med och inom genrerna.

Så hur ser förutsättningarna för området ”Pop och rock” och dess genrer egentligen ut? När det vare sig finns ett kulturpolitiskt erkännande inom offentliga strukturer eller kommersiell bärkraft, undantaget för ett snävt fåtal genrer och utövare, så återstår bara det fria och ideellt organiserade kulturlivet som möjliggörare för genrerna. Finns det en kulturpolitisk vilja att skapa förutsättningarna för mångfalden som finns i genrerna?

Välkommen till en föreläsning om förutsättningarna för samhällets tredje sektor att kunna stötta och möjliggöra arrangemang med såväl ideella som professionella utövare inom genrerna.

Tid: 8 februari 16.45-17.30

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna.

Medverkande: Kontaktnätet.