Föreningar

VAD GÖR KONTAKTNÄTET?

Kontaktnätet är en riksorganisation för kulturföreningar, en kulturpolitisk organisation vars huvudsakliga syfte är att främja unga arrangörer och utövare av kultur.

Kontaktnätets medlemmar är självständiga ideella kulturföreningar som tillsammans utgör vad Kontaktnätet är. Kontaktnätet är föreningarna och föreningarna är Kontaktnätet.

Många av Kontaktnätets medlemsföreningar sysslar med musikarrangemang och startade sin verksamhet just för att fylla sina hemorters stora hål med livemusik. Med tiden och med de ökade erfarenheterna har föreningarnas verksamhet så småningom breddats och i dag har Kontaktnätets föreningar ett brett spektra av verksamheter. Tack vare detta har Kontaktnätet blivit ett namn känt för sina föreningars breda kunskaper inom arrangerande verksamhet.

Allt från små föreningar som vill ordna replokaler åt lokala band till stora festivalarrangerande föreningar med tusentals medlemmar ryms hos Kontaktnätet. Kontaktnätets föreningar sysslar inte bara med musik såsom exempelvis pop, rock-, jazz- och folkmusik utan också film, dans, teater och föreläsningar. Kultur och arrangemang är våra gemensamma nämnare.

VARFÖR BLI MEDLEM?

Ett medlemskap i Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar – innebär en rad fördelar, exempelvis:

  • nätverk och gemenskap
  • kunskap- och erfarenhetsutbyte
  • utbildningar
  • turnésamarbeten
  • rådgivning och annan service
  • bidrag till föreningen: LÄS MER HÄR

VÄLKOMSTBIDRAG

Till förening som valts in i Kontaktnätet utbetalas ett välkomstbidrag när föreningen inkommit med samtliga uppgifter som behövs för att föreningen ska erhålla medlemskap, samt redovisar att den har minst 5 fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar, och att minst 60 % av totalt antal medlemmar är i denna ålder.

VERKSAMHETSRAPPORT OCH ÅRLIGT STÖD

När föreningen redovisat det gångna året och inkommit med de handlingar som behövs inklusive att sänt  in en godkänd medlemsförteckning, betalar Kontaktnätet ut ett ekonomiskt stöd till föreningens konto. Detta betalas ut efter att föreningens rapport godkänts (föreningen fyller kraven på att ha unga medlemmar). Utbetalningar sker löpande vissa tillfällen på året, vanligen inom två månader från godkänd rapport.

För närvarande är stödet på 1 000 kr, samt 50 kr per (godkänd) medlem från och med medlem nr 21 i åldern 6-25 år.