Information om corona

Från och med den 29 september 2021 lyfts de flesta nationella restriktioner som infördes med anledning av spridningen av covid-19. Fortsatt medvetenhet om och tillämpning av åtgärder för att begränsa den ännu pågående smittspridningen uppmanas.

För aktuell information, se följande länkar:

Regeringens löpande information: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/

Krisinformations löpande information: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Kulturrådets krisstöd till kultur: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/?f=Krisst%C3%B6d%20kultur

 

Arkivet för vår samlade information innan 29 september finns här:

https://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

https://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-regioner/

https://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-kommuner/

https://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-studieforbunden/