Information om Coronaviruset och effekter på kulturlivet


Som nog de flesta vet har Sveriges regering fattat beslut om flera restriktioner och åtgärder till följd av Coronavirusets utbredning i världen och i Sverige. Kontaktnätet följer utvecklingen noga. Vi uppmanar alla till lugn, hänsyn, försiktighet och kloka beslut i den situation som råder.

I skrivande stund (15 mars 2020) kan vi konstatera att regeringen för några dagar sedan på Folkhälsomyndighetens inrådan har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Folkhälsomyndigheten har även gått ut med följande information och riktlinjer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta beslut påverkar kulturlivet och framför allt flera av Kontaktnätets arrangerande medlemsföreningar och det är ännu för tidigt att säga vilka långsiktiga konsekvenser det kommer få. Flera evenemang kommer bli inställda som en direkt följd av regeringens beslut, men många mindre arrangemang kommer också påverkas på olika sätt. Exemelvis kan artister ha svårt att resa in och publiken påverkas. Men vi ser också att föreningar som har verksamhet och fungerar som sociokulturella mötesplatser också påverkas.

Som riksförbund arbetar vi nu med följande strategi: vi kommer göra vårt yttersta för att stötta våra medlemmar som drabbas och som behöver hjälp, samt att vi arbetar för att kartlägga effekterna och föra dialog med myndigheter och beslutsfattare om situationen.

Kontaktnätet har också satt samman en informationssida relaterat till Coronaviruset här:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/