Jessica Nordström

Namn:
Jessica Nordström

Ålder:
24

Ort:
Umeå

Förening:
RF Whiplash

Varför är kultur så viktigt?
Den delen av kulturbegreppet som syftar till människans skapande och kreativitet så som konst, litteratur, musik, teater och film har funnits med i vår historia sedan långt tillbaka i tiden. Enligt viss forskning har de som utövar kultur eller deltar på annat sätt, en bättre mental hälsa. Detta på grund av ett användande av kreativt tänkande och ett ytterligare sätt att uttrycka och hantera känslor. Kulturaktiviteter är inte bara gynnande för den enskilda individen utan också ett sätt för människor att samverka och samexistera med varandra. Att dela upplevelser med andra stärker oss. Estetik och kultur har varit och förblir en viktig del i människans vardag.

Varför ska ungdomar engagera sig i en förening?
Genom att engagera sig i en förening har du som ungdom möjlighet att påverka hur exempelvis kultur tar plats i vardagen och hur du och andra kan utöva kultur samt ta del av den.

Vad är det roligaste du gjort i en förening?
En turné genom Västerbotten och Norrbottens inland. Detta gjorde vi tillsammans med större artister så som Trio med Bumba och Monica Törnell. Utöver dessa var även unga oetablerade musiker med på turnén.

Vad tror du att din förening betytt för din ort?
I nuläget har RF Whiplash inte hunnit genomföra så många projekt. Målet är dock att i framtiden få en betydande roll för unga musiker och arrangörer i Västerbotten, främst med fokus på rock- och metalscenen.

Vad vill du arbeta med i Kontaktnätets riksstyrelse?
Jag vill arbeta med och diskutera kulturpolitik på ett lokalt såväl som rikstäckande plan. Min prioritet och mitt största intresse är dock att hitta på, planera, genomföra och utvärdera kulturaktiviteter, främst inom området musik. Det är dessutom både intressant och viktigt att ta del av andra regioners tankar och arbete om kulturutveckling. Fler huvuden är oftast klokare än ett!

Vilket är det bästa giget du varit på/arrangerat?
Jag har varit på så oerhört många arr av olika slag som varit väldigt bra. Sweden Rock Festival i Sölvesborg för att nämna något stort och House of Metal i Umeå för att nämna något av lite mindre skala. I och med att jag själv har musicerat så länge, har jag svårt att välja ”det bästa” giget, men turnéerna i Italien och Tyskland skräller högt. Bästa arret måste nog vara Inlandsbanefestivalenturnén som jag nämnde i en fråga ovan.

Vad kan Kontaktnätet göra för föreningar i Sverige?
En lättare fråga att ställa sig är ”vad kan Kontaktnätet inte göra för föreningar i Sverige”… som ägnar sig åt kultur? Kontaktnätet kan hjälpa föreningar med allt från att bolla idéer till visst ekonomiskt stöd. Jag tror på ett gott samarbete och en vilja att skapa och göra grejer tillsammans. Sedan är det bara fantasin som sätter stopp!

Tips på tre låtar:
Runnin´ Wild – Airbourne
Cold – Black Country Communion
Scream Out Loud – StrongHeart