Kongress 2023

Kontaktnätets 28:e Kongress
Sundsvall

PROGRAM
Fredag 15 september
Inresedag (First Hotel Strand, Strandgatan 10 Sundsvall)

Kvällsprogram på Pipeline (alla deltagare på kongressen har fri entré):
Insläpp från 19.00 och livemusik från 20.00:
Red Mecca, White Birches och Sofia Härdig

Lördag 16 september
11.00-13.00 Kongress (Scandic Sundsvall City, Trädgårdgatan 31 Sundsvall)
13.00-14.00 Gemensam lunch (Scandic Sundsvall City)
14.00- ca 16.00 Kongressen fortsätter
ca 16.00-16.30 Värdföreningen berättar: Pipeline 50 år
18.00 Gemensam middag (First Hotel Strand)

Kvällsprogram på Pipeline (alla deltagare på kongressen har fri entré):
Insläpp från 19.00 och livemusik från 20.00:
Kill! Kill! Pussycat! och Östkusten

Söndag 17 september
10.00 Kongressen fortsätter (om behov finns)
Resterande tid: Föreläsning och frågestund: så söker du bidrag till din förening!
ca 12.00 avslutning
13.00 Gemensam lunch för de som kan och vill (plats meddelas senare)

Möteshandlingar:
Dagordning

Kontaktnätet – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Kontaktnätet – Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2021 PWC
Revisionsberättelse 2022 PWC
Revisionsberättelse 2021-2022 förtroendevald revisor

Proposition
Konfirmering av inval och utträden under perioden 2021-11-26 — 2023-09-13 (uppdaterad 2023-09-13)

Valberedningens förslag till Kontaktnätets Riksstyrelse 2023-2025