Konsertstöd 2020

VIKTIG UPPDATERING: 20201123
Mot bakgrund av de nya restriktionerna och råden kommer Kontaktnätet inte kunna dela ut några fler stöd inom detta område under detta år. Tyvärr hann vi knappt öppna upp för möjligheten innan de nya restriktionerna som träder ikraft 24 november starkt begränsar – snudd på omöjliggör – alla möjligheter för livemusik för publik under resten av detta år. Vi förstår såklart anledningarna och vi på Kontaktnätet uppmanar alla att följa råd och restriktioner i dessa svåra tider. Håll ut.

 

Som förening i Kontaktnätet kan ni söka stöd för att arrangera konserter med yrkesverksamma artister inom musikområdet. Stödet kan gå till gage/ersättning till artister. För varje fall gör vi en bedömning hur mycket stöd ni kan få. Tack vare ett stöd från Kulturrådet kan Kontaktnätet erbjuda denna möjlighet.

Följande gäller för att kunna söka stödet:

 • Evenemanget planeras att genomföras under 2020.
 • Föreningen är arrangör för evenemanget med allt vad det innebär.
 • Stödet kan sökas för att engagera en yrkesverksam artist (alltså att artisten uppbär ersättning/gage för sitt framträdande).
 • Artisten ska vara professionell*.
 • Stödet kan endast sökas för att täcka kostnader för artistens ersättning. Ersättningen/gaget ska som minst motsvara Musikerförbundets minimitariffer.
 • Stödet för att anlita den tilltänkta artisten kan endast gå till kostnader som inte täcks av andra intäkter eller bidrag.
 • Det ska framgå i evenemangets marknadsföring att konserten sker i samarbete med Kontaktnätet och med stöd från Kulturrådet.
 • Ni kan bara söka stöd för planerad verksamhet, ej redan genomförd.
 • Föreningen får inte ha andra bidrag som avser täcka kostnaden för artistens gage.
 • Föreningen får heller inte uppbära eget stöd från Kulturrådet (inom samma bidragsform) för konserten.
 • En riktlinje är att föreningen bör ha en medfinansiering, exempelvis från kommun eller landsting/region eller annan part.
 • Om möjligt ska arrangemanget ha entré eller andra intäkter.
 • Ni redovisar evenemanget till oss på Kontaktnätet.
 • Kontaktnätet kommer efter genomförandet behöva lite statistik från er, exempelvis publikantal.
 • Ni följer rådande lagar och riktlinjer och visar stor hänsyn till rådande pandemi.
 • Evenemang för publik sker i en lokal som är tillgänglig och information om tillgänglighet finns.
 • Ni kan söka stödet om ni är en förening i Kontaktnätet och har inkommit med en (godkänd) rapport för verksamhetsåret 2019 (eller om ni är nya medlemmar 2020).

Evenemanget kan vara för publik men kan också ske i form av streaming. Om evenemanget endast sänds via streaming ska detta ske i regi av föreningen, alltså att föreningen har eller hyr en lokal för evenemanget eller motsvarande och är en tydlig arrangör och avsändare för evenemanget.

* Med professionell artist avses en artist som ni som arrangör anser har hög kvalitet. Riktlinjer kan vara att artisten gett ut skivor, har ett bokningsbolag bakom sig, turnerat frekvent eller på andra sätt har meriter som ni ser är passande. Om ni är tveksamma kan ni fråga oss på Kontaktnätet så försöker vi hjälpa er med en bedömning.

Hur bedömer vi?
Stödet ska möjliggöra att anlita en artist. Beroende på evenemangets totala ekonomi kan vi gå in med i första hand upp till 50% av gagebeloppet. I vissa fall kan vi ge upp till 75% av gagebeloppet och i särskilda fall ännu mer. Vi ser till kostnaderna för evenemanget och att de är rimliga. Vi strävar efter likabehandling för alla och försöker se normkritiskt och inkluderande på ansökningarnas innehåll.

Denna omgång prioriterar vi ansökningar som:
* bidrar till ett jämställt musikliv
* främjar arrangörer i glesbygd och inland, samt mindre orter
* främjar artister från glesbygd och inland, samt mindre orter
* främjar musikalisk mångfald och bredd
* syftar till att nå och engagera utsatta grupper
* syftar till att nå och engagera unga

Ni kan såklart söka även om ni inte möter något av ovan kriterier, men chanserna blir då mindre att få stöd.
Som riktlinje delar vi i första hand ut ett stöd per förening, men ni får söka för flera konserter/evenemang.

Beslut och redovisning
Ni kommer få ett besked om ni beviljas stöd så snart vi hinner, vanligtvis inom en vecka från inkommen ansökan. Stödet delas ut så långt pengarna räcker.

Ni som beviljas stöd kommer att behöva redovisa hur ni använt stödet i form av att ni redogör skriftligt för hur det gick samt bifogar uppgifter om eventet, om medverkande artister och om mängd publik, samt till det en ekonomisk redovisning. Ni ska mot anmodan kunna visa upp verifikat på hänförliga kostnader. Vi ser också gärna att ni skickar in bilder från eventet som vi på Kontaktnätet får använda.

SÖK STÖDET

Ni söker stödet genom att fylla i nedan formulär.


Tillåtna filändelser: .xlsx .xls .pdf .doc .docx

***

Vi kommer kontakta er om vi behöver kompletterande uppgifter.