Kontaktlista Kontaktnätet

KONTAKTLISTA KONTAKTNÄTET                                       2015-11-01

Kongressvald riksstyrelse

Joakim Vesterlund (ordförande)
072-508 25 24
Mail: ordf@kontaktnatet.se

Cristoffer Hellström (1:e vice ordf)
Mail: viceordf1@kontaktnatet.se

Daniel Löthskog Kluck (2:e vice ordf)
Mail: viceordf2@kontaktnatet.se

Kongressvalda revisorer
Mail: revisorer@kontaktnatet.se
Niklas Carlsson                 
Jon Perman

Kongressvald valberedning
Mail: valberedning@kontaktnatet.se
Johan Piribauer (Sammankallande)
Luis Gonzalez
Mohamed Ali
Caroline Gabrielsson

Regionstyrelsen Norra Norrland
Mail: regionnn@kontaktnatet.se
Johan Piribauer (ordförande)

Regionstyrelsen Mellersta och Södra Norrland
Mail: regionmsn@kontaktnatet.se

Regionstyrelsen Svealand
Mail: regionsv@kontaktnatet.se

Regionstyrelsen Västra Götaland
Mail: regionvg@kontaktnatet.se

Regionstyrelsen Östra och Södra Götaland
Mail: regionosg@kontaktnatet.se
Luis Gonzalez (ordförande)

KONTAKTNÄTET ÖRNSKÖLDSVIK
Box 242, 891 25  ÖRNSKÖLDSVIK
(Besöksadress Nygatan 22, 1 tr)
Tel: 0660-191 11 (växel), Fax: 0660-850 07
Eva 0660-191 14 (direkt) 070-604 53 87 (mobil) eva.nyberg@kontaktnatet.se
Anders 0660-191 13 (direkt) 070-655 88 33 (mobil) anders.sellin@kontaktnatet.se