Kontaktnätet byter kongressort 2021

Kontaktnätets kongress infaller 4-5 december. Nytt är att Kontaktnätet flyttar kongressen till Vilhelmina i år!

Tanken var att kongressen skulle vara i Östersund detta år och vi hade verkligen sett fram mot detta, men tyvärr går det på grund av ett stort evenemang ej att få till adekvata boendelösningar den helgen. Vi har därför i samråd med värdföreningen beslutat oss för att flytta ort och vi kommer återkomma till Östersund i framtiden istället!

Ny värdförening för i år blir Vilhelmina Folkets Hus och vi ser mycket fram mot att besöka föreningen och vara på plats för kongressen i Vilhelmina! Väl mött. Vi välkomnar Kontaktnätets föreningar till demokratifestival helgen 4-5 december! Mer information går ut till föreningarna per mail.