Kurs i att söka bidrag som arrangör


Kontaktnätet bjuder in till en utbildning för att höja arrangörernas kunskaper om bidragssystemen. Kursen tar fokus på hur bidragen är utformade och varför de är utformade just som de är, för att stärka förståelsen för hur bidragsansökningarna fungerar.

Tid: 18.30 24 november 2022
Sista anmälan: 23 november 2022

Läs mer och anmäl dig här.