Light up: Ett initiativ för unga

Är du ung och vill påverka vad som händer i din omgivning? Har du en massa passion och idéer som du vill förverkliga?

En förening kan vara ett fantastiskt sätt att tillsammans med andra förverkliga sina drömmar. Vi lär dig hur du gör och hjälper dig på vägen! Varmt välkommen!

Om Light up
Light up bedrivs inom Västerbottens län av Kontaktnätet Region Norra Norrland.

Syftet med projektet är att underlätta för unga att engagera sig i föreningsliv, antingen genom att gå med i en befintlig förening eller genom att starta en ny, helt egen förening. Det finns tyvärr en del trösklar att ta sig över för att ta sig in i föreningslivet – därför behövs det vägledning, råd och stöd från andra som själva tagit sig över trösklarna och det är precis det vi hoppas kunna bidra med!

Vill du vara med?
Är du ung och vill ha hjälp med att hitta eller starta en ny förening?
Vill du veta mer om Light up?
Vill du att Light up besöker din hemort?

Kontakta oss här.

Light up genomförs i Västerbotten med stöd från Region Västerbotten.

Kontaktnätet Region Norra Norrland verkar inom både Norrbotten och Västerbotten.