Meddelande om vräkning

All musik och kultur behöver platser för att kunna leva och utvecklas. Utan scener blir det inte många konserter. Utan replokaler blir det få nya musiker. Utan platser att utveckla ny musik och vårda kulturarvet dör kulturlivet och med det en betydelsefull del av samhället. Vi har de senaste åren sett många konkreta hot mot befintliga lokaler, ofta med den gemensamma nämnaren att de är hot mot ett demokratiskt kulturliv och ett redan marginaliserat civilsamhälle.

Musikföreningen Tusen Toner (TT) håller sedan 1994 till på den gamla Centralgården i centrala Kiruna. Gruvsamhället är en stad som genomgår stora förändringar kopplat till den pågående stadsflytten. I deras hus har de en konsertlokal, lokalradiostation, café, inspelningsstudio och 15 replokaler. Föreningen och lokalerna utgör en avgörande del av Kirunas kulturliv. Nu när staden ska flytta står TT:s lokal hotad med rivning. Ingen hållbar lösning finns än i sikte.

Pipeline – Sundsvalls Musikforum, som håller till i en gammal butikslokal i stenstan i Sundsvall stod för några år sedan vid undergångens rand. Men med en dåres envetenhet har föreningen kämpat för sin överlevnad och att den idag mycket livskraftiga verksamheten ska bli kvar på Kyrkogatan där man haft lokaler med scen, café och flera replokaler sedan 1985. Än är man inte över ån, men hoppat har börjat glimra.

Ungdomens Hus är ett kulturhus i Uppsala som drivs av och för unga. Utöver scen har Ungdomens Hus även replokaler och en massa andra verksamhetsutrymmen. Föreningens lokal har länge varit hotad, bland annat på grund av renoveringsbehov och andra nödvändiga anpassningar. En nalkande flytt har länge skådats vid horisonten. Senast i höstas arrangerade föreningen två dagar med stödspelningar som en del i kampen att kunna behålla sina lokaler. Utöver det finns lokala partipolitiska angrepp mot föreningens verksamhet.

Karlshamns Musikforum fyller 50 år och har sedan många år huserat i de gamla Lokstallarna i Karlshamn. Idag har föreningen egna replokaler att tillgå, men ingen permanent scen som är lättillgänglig. Detta skapar återkommande utmaningar med att göra egna arrangemang. Utmaningar som hade försvunnit med en ändamålsenlig scen. Tidigare tillgänglig scen i Lokstallarna har förändrats till den grad att Musikforum-arrangemang inte längre är möjliga att genomföra där. Föreningens medlemmar blir dessutom hindrade i sina repetitioner av andra kulturaktörer som regelbundet begränsar tider och tillträde till byggnaden.

Rusty P’s Kulturförening, belägen i Norrköping, är en tvärkulturell förening med konst, musik och dans under sitt tak. Föreningen tvingades i mellandagarna 2023 att lämna sina lokaler och den verksamhet man där hade byggt upp i form av bland annat en studio. Lyckan stod föreningen bi och en ny lokal blev tillgänglig – men även den nya lokalen står hotad och det är en betydande oklarhet om föreningen kan bli kvar där mer än ett par år.

Rivning, vräkning, tvångsförflyttning och kanske framför allt levande hot om dessa. Så ser verkligheten ut för många svenska kulturföreningar land och rike runt. Dessa är några exempel spridda från Kiruna till Karlshamn, men där emellan finns många fler. Samtidigt ser vi att kulturpolitiken och dess förvaltningar inte tar ett ändamålsenligt ansvar för att stötta och stärka betydande delar av det demokratiska kulturlivet.