Nu släpper vi förstudien PUBLIKEN I FOKUS

publikenifokusMusikarrangör: Här får du veta vad publikutveckling innebär och vad andra arrangörer har för erfarenheter och knep!
Kulturbidragshandläggare: Vi presenterar en helhetsbild som visar hur olika bidragsmottagare – musiker & arrangörer – samverkar i musiklivet!
Kulturpolitiker: Kulturlivet har regionaliserats – här får du veta hur samverkansmodellen inverkar på publikutvecklingen!
Musiker: Här kan du se hur flera arrangörer arbetar före och efter din konsert!

2014 lyfte Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svensk Jazz och Kontaktnätet frågan hur vi ska kunna samarbeta kring publikutveckling och locka ny publik till våra arrangörers olika evenemang. I Norge och Danmark har frågan om publikutveckling varit på tapeten ett par år och vi ville ta del av deras kunskap och stämma av deras förståelse av publikutveckling med våra medlemmars praktiska arbete. Med hjälp av Musikverket fick vi möjlighet att engagera musikvetaren och kulturskribenten Bella Stenberg som projektledare och skicka ut henne till 6 arrangörer i olika miljöer runtom i Sverige.

Intervjuerna och observationerna från konserterna har skapat titthål in i de fria arrangörernas verklighet. I rapporten förklaras vad publikutveckling innebär i teorin och hur fria arrangörer tänker och arbetar med publik. Eftersom temat är nytt i Sverige har våra tre musikriksförbund skrivit ett kapitel som lyfter fram förslag på hur vårt gemensamma arbete med publikutveckling ska kunna utvecklas och vad som kan stimulera eller störa utvecklingen.

Ladda hem hela förstudien här!