Ny rapport pekar på brister i nationella stöd till kulturlivet

”Slutsatserna talar för att stöden är bristfälliga gentemot de sökande, likväl som att stöden brister i sin förmåga att bidra till de nationella kulturpolitiska målens efterlevnad och uppfyllelse. Av Kulturrådets stödgivning att döma verkar det inte föreligga en fungerande kulturpolitisk strategi för hur det fria och ideellt organiserade kulturlivets infrastrukturer ska stärkas och utvecklas.” Så avslutas sammanfattningen av den nya rapporten Utlåsningseffekten – del 1 – stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid.

Landets riksorganisationer står inför tydliga utmaningar i förhållande till den nationella stödgivningen. Rapporten visar att stödgivningen brister i sin förmåga att inkludera nya mottagare samtidigt som stöden för etablerade organisationer urholkas. Stödgivningen framstår alltså som oförmögen att möta kulturlivets uppvisade behov.

Rapporten pekar även på behovet av en kulturpolitisk strategi för att stärka deta fria och idellt organiserade kulturlivets riksorganisationer.

Läs mer och ta del av rapporten här.

Avsändare till rapporten är Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet För Subkultur.