Riksstyrelsen

Riksstyrelsen väljs på kongressen och ansvarar för den löpande verksamheten.
För närvarande består Kontaktnätets riksstyrelse av:

 • Cristoffer Rosédius (f.d. Hellström), ordförande
  Kontakt: ordf@kontaktnatet.se
 • Linn Kårelind, 1:e vice ordförande
 • Fredrik Åslund 2:e vice ordförande
 • Nenne Thorin Ljung, ledamot
 • Elvira Seger,ledamot
 • Alex Olofsson, 1:e suppleant
 • Tindrali Vesterlind, 2:a suppleant
 • Emma Franzén, 3:e suppleant

Revisorer
Kontaktnäts lekmannarevisorer:

 • Rikard Åberg
 • Patrik Sundberg

Kontaktnätet anlitar även godkänd revisor från PWC.

Valberedning
Kontaktnätets valberedning:

 • Johan Piribauer (sammankallande)
 • Eleonora Nordström
 • Erik Emanuelsson
 • Hanna Aili
 • Kenneth Hagberg