Projekt Nexus

Projekt Nexus var ett Arvsfondsprojekt som har utvecklat en ny samverkansmodell med syftet att möjliggöra för fler att engagera sig i kultur- och föreningslivet. Ta del av handboken och läs mer om Nexusmodellen – Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet. Projektet riktade sig särskilt till unga under 26 år samt personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Projektet drevs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.  Arvsfonden har finansierat Nexus under hela projekttiden, 2019-2022.

Nexus drevs som projekt över hela landet och hade lokaler med medarbetare i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. Under projektets tre år har exempelvis Knytpodden, rapporten Kulturlivets fortlevnad och inte minst handboken om nexusmodellen skapats och tillgängliggjorts.

Du kan läsa mer om Projekt Nexus här.