Projekt

Kontaktnätet genomför löpande olika projekt på såväl riks som regional och lokal nivå. Detta kan vara allt från mindre projekt till fleråriga och mycket omfattande satsningar. Tack vare stöd från olika bidragsgivare blir olika projekt möjliga och ibland kan även Kontaktnätet själva i mån av resurser finansiera projektsatsningar.

På denna sida finner du länkar till de lite större projekten.


Projekt Nexus (2019-2022) – ett samverkansprojekt som drevs av RUM i samarbete med bl.a. Kontaktnätet och med stöd från Arvsfonden.