Rapportera


Årlig rapportering av verksamhet för föreningarna.

Varje år begär Kontaktnätet in rapportering från föreningarna. Rapporteringen är Kontaktnätets årliga avstämning och uppföljning med föreningarna där vi veta mer om vad som hänt i verksamheten under det gångna året. Rapporteringen utgör också underlag för det årliga verksamhetsbidrag som föreningarna har möjlighet att få från Kontaktnätet.

Rapporteringen är mycket viktig för Kontaktnätets ansökan till MUCF om årligt stöd för Kontaktnätet, ett stöd som är mycket viktigt för att Kontaktnätet ska kunna fortsätta verka och stötta medlemsföreningarna med service och verksamhetsbidrag.

Föreningar: Läs mer och rapportera er verksamhet för 2021 här.

Mer: Vanliga frågor om rapporteringen.