Rapportering 2021 (för år 2020)

Slutrapportering för 2020 är möjligt från och med januari 2021.

För att kunna söka verksamhetsstödet krävs i år också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av att MUCF justerat sina direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet. Ni kan om ni vill redan nu ladda upp kopia i eBas.

Använd gärna eBas för er rapportering
År 2021 rapporterar ni för den verksamhet ni haft under år 2020.

Kontaktnätet använder oss av verktyget eBas för insamling av uppgifter. Vi vill helst att ni föreningar använder eBas för er rapportering.
Här kan ni klicka vidare till eBas där ni fyller i era uppgifter. Se till att ändra i systemet så att ni är inne på år 2020 för att rapportera 2020 års uppgifter.

I vissa fall kan vi behöva kompletteringar utöver den information ni laddar upp i eBas eller skickar till oss. Vi kontaktar då er förening.

Här nedan finns mer information om hur det går till att rapportera.

För er som inte ännu använder eBas
För er som inte kan använda eBas kan ni även skicka era handlingar till kansli@kontaktnatet.se. Läs mer nedan om vilka handlingar vi då behöver från er.

Deadlines för rapportering 2021 för 2020 och verksamhetsbidraget
Vi vill att ni så snart ni kan rapporterar förra årets verksamhet till oss. Det gör att vi kan betala ut det årliga verksamhetsbidraget till er snabbare. Vi har två deadlines för rapportering och dessa deadlines påverkar storleken på ert verksamhetsbidrag.

Första deadline för rapportering är 30 april.
De föreningar som inkommit med komplett, godkänd och bidragsgrundande rapportering senast 30 april får verksamhetsbidrag utbetalt innan juli månad. Grundstödet i verksamhetsbidraget ska i år ökas (från tidigare 1500) kronor för de medlemsföreningar som rapporterat senast 30 april – beslut om ökningen kommer så snart riksorganisationen fattat beslut om årets finansiering från myndigheten. Utöver grundstödet får ni ett tillägg per bidragsgrundande medlem.

Andra och sista deadline för rapportering är ej ännu bestämd men brukar infalla under augusti. De föreningar som inkommer med komplett, godkänd och bidragsgrundande rapportering efter första deadline men innan sista deadline får sitt verksamhetsbidrag utbetalt innan december månad. Grundstödet i verksamhetsbidraget är då 500 kronor för dessa medlemsföreningar. Utöver grundstödet får ni ett tillägg per medlem.

Föreningar som inkommer med rapportering efter sista deadline är inte berättigade eller garanterade verksamhetsbidrag. Beroende på omständigheter och möjligheter kan Kontaktnätet efter egen bedömning betala ut bidrag i någon form baserat på rapporteringen.

 

Vad vi behöver från er
För att er rapportering ska kunna vara godkänd behöver vi detta från er:

* Fullständig medlemsförteckning/medlemslista för år 2020
För er som skriver in era medlemmar direkt i eBas är rapporteringen enkel, följ instruktionerna i eBas.
För er som laddar upp er medlemslista till eBas är det viktigt att ni har exakt samma ordning på uppgifterna som i mallen, så att eBas registrerar era medlemmar korrekt.
Notera vilka uppgifter som är obligatoriska. Här finns en mall i excel-format som ni kan använda för er medlemslista. För er som inte har excel finns här ett dokument med uppgifter som behöver ingå markerade med *. För er som inte använder e-bas önskar vi att ni mailar in medlemslistan med dessa uppgifter till oss.

* Fullständiga uppgifter om 2020 års styrelse
En lista med förnamn, efternamn och styrelsepost för samtliga förtroendevalda. Utse en ur styrelsen till kontaktperson – dennes kontaktuppgifter kan komma att ingå i underlaget till MUCF som Kontaktnätet skickar in. Ni kan fylla i styrelsemedlemmarnas uppgifter i eBas, under er Årsmötesrapport, och informera Kontaktnätet via mail om vem ni väljer till kontaktperson. Ni kan även maila in en lista eller ett årsmötesprotokoll för 2020 samt uppgifter om kontaktperson till styrelsen.

* Verksamhetsberättelse för år 2020
Vi vill helst få in en verksamhetsberättelse för er förening som avser verksamheten år 2020. Det går även bra med en preliminär version. Ni kan då komplettera senare med den slutliga, beslutade versionen efter ert årsmöte. I eBas laddas denna upp under fliken Årsmöte>Årsmöteshandlingar men ni kan även maila in denna till oss.

Mot anmodan uppvisa årsmötesprotokoll
För att kunna söka verksamhetsstödet krävs i år också att er förening mot anmodan ska kunna uppvisa en kopia på senaste årsmötesprotokoll. Detta på grund av att MUCF justerat sina direktiv för vad de kräver från Kontaktnätet för att vi ska kunna erbjuda verksamhetsstödet. Ni kan om ni vill redan nu ladda upp kopia i eBas.

 

För helt nya föreningar
Om ni är en ny förening kan ni här se en mall på hur en verksamhetsberättelse kan se ut:
Mall för verksamhetsberättelse
Om ni är en så ny förening att ni inte ännu hunnit göra en första verksamhetsberättelse kan ni skicka in en enkel verksamhetsrapport eller en verksamhetsplan till oss.

Att tänka på
Aktivt medlemskap – ett årligt ställningstagande
En förutsättning för det demokratiska deltagandet i föreningslivet är att medlemmarnas val att vara medlem är ett aktivt årligt ställningstagande. Kontaktnätet värnar demokrati och har som krav att medlemmar enbart räknas som medlemmar i rapportering och för bidragsgrundande syften om de, under det rapporterade året, tagit aktiv ställning till medlemskap. Ett aktivt ställningstagande är exempelvis att medlemmen – under året medlemskapet avser – har skrivit på en handling som intygar medlemskapet, bekräftat sitt medlemskap per mail eller betalat in en årlig medlemsavgift.

Er rätt att använda uppgifter
Till detta hör att föreningar är skyldiga att följa lagar om hantering av personuppgifter, exempelvis PUL och GDPR. När ni rapporterar era medlemmar till Kontaktnätet ska ni ta detta i beaktande och intyga att ni följer dessa demokratiska grundkrav. I och med er rapportering intygar ni att ni har rätt att inkomma med uppgifterna till Kontaktnätet.

Godkännande av användning av uppgifter
En förening kan bara utgöra underlag för bidrag från MUCF till en enda riksorganisation för det gällande året. Detta innebär att om ni är med i två riksorganisationer måste ni välja vilken ni godkänner använder ert underlag. När ni rapporterar godkänner ni att Kontaktnätet – och enbart Kontaktnätet – har rätt att använda er information, i enlighet med lag (GDPR och PUL, etc) som underlag till ansökan till MUCF.

Aktuella kontaktuppgifter till er förening
Glöm inte att meddela oss om er förening har nya kontaktuppgifter, ny adress eller om något annat har förändrats som vi behöver känna till. Det är också viktigt så att vi kan nå er med information och besked, med mera. Kontrollera gärna att er epost-adress inte har spamfilter som filtrerar bort mail från domänen kontaktnatet.se

Läs mer om rapportering här:
Vanliga frågor om rapportering