Skrivelse till kulturutskottet

Kontaktnätet är medlem i både Ax – Kulturorganisationer i samverkan och Musikarrangörer i Samverkan. Tillsammans har nu dessa paraplyorganisationer ställt sig bakom en skrivelse till Kulturutskottet som lyfter de allt mer akuta behoven för landets riksorganisationer! Kontaktnätet står såklart helhjärtat bakom skrivelsen.  Läs den här.