Stöd för online-event

DETTA STÖD GÅR EJ LÄNGRE SÖKA DÅ DEADLINE ÄR PASSERAD. Bokmärk vår sida och håll utkik för kommande stöd från Kontaktnätet till er förening.

Sök stöd för online-event!

I coronakrisen är det många som inte längre kan genomföra evenemang med publik och i skrivande stund råder fortfarande restriktioner om max 50 personer i publiken. För många innebär det minskade publikintäkter och många väljer i dag att även streama, att sända konserterna online. För att göra detta krävs ofta extra utrustning och teknik för att ljud och bild ska bli bra för tittarna och göra artisterna rättvisa.

Ni som är föreningar och medlemmar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att genomföra evenemang online under resterande del av 2020. Detta stöd ska ses som en förstärkning och som något som kan möjliggöra något ni annars inte skulle kunna göra i er förening.

Ni kan söka från 1000 kr till som mest 5000 kr per förening.

Om stödet:

* Ni kan söka stödet om ni är en förening i Kontaktnätet och har inkommit med en (godkänd) rapport för verksamhetsåret 2019 (eller om ni är nya medlemmar 2020).
* Ni kan söka stödet från och med 15 oktober 2020. När medlen är slut kommer utlysningen tas bort. Om medel finns kvar är sista ansökningsdag beslutad till 15 december 2020.
* Beslut om stöd fattas löpande av administrationen på uppdrag av riksstyrelsen. Besluten kan ej överklagas.
* Verksamheten som omfattas ska vara alkoholfri och drogfri.
* Ni får besked om beslutet så snart vi hinner, i normalfallet inom en-två veckor från en komplett ansökan.
* Medel utbetalas till er förening inom en månad från beviljat stöd.
* Max ett stöd per förening kan komma att beviljas.

Vi prioriterar:
* Satsningar som når unga människor (personer under 26), som verksamma i kulturlivet eller som tilltänkt publik.
* Satsningar i inland och glesbygd.
* Satsningar som rör behövande grupper, exempelvis personer med funktionsvariationer.
* Satsningar som är nyskapande.
* Satsningar som är arrangörsfrämjande och utvecklande.
* Viss hänsyn tas till geografiskt läge, då vi gärna ser att föreningar från hela landet får ta del av medlen.

För de som beviljas stöd gäller även att:

* Ni ska genomföra evenemanget senast sista december 2020.
* Medlen ska användas till det syfte ni beskrivit.
* Ni får inte ha andra bidrag till de kostnader ni söker detta stöd för.
* Ni ska redovisa hur ni använt medlen till Kontaktnätet efter avslutat evenemang, senast sista januari 2021. Ni ska då redovisa hur ni använt medlen och mot anmodan även kunna uppvisa kopior på verifikat/kvitton på kostnaderna. Ni ska även i korthet i skrift berätta vilka mål ni nådde. Vi ser gärna att ni också skickar med bilder på verksamheten. Om ni inte redovisar riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga.

Ansök om stöd
Fyll i nedan formulär.

Ni kommer att få återkoppling på er ansökan så snart vi kan, troligen inom en vecka. Om ni mot förmodan inte hör något, kontakta oss så vi kan säkerställa att er ansökan kommit in. Ha överseende då det nu i coronakrisen råder stor belastning på oss som riksorganisation.

Har ni frågor om stödet kan ni också kontakta oss, så försöker vi återkoppla så snart vi hinner.

Kontaktnätet satsar dessa medel inom ramarna dels för vad vi gör för att främja ungas delaktighet i föreningslivet, dels inom ramarna för vad vi gör som arrangörsfrämjande insatser för att stärka det professionella kulturlivet under coronakrisen.