Tre nya stöd till arrangörer!

Vi vet att det finns många utmaningar för ideellt organiserade arrangörer idag. Kontaktnätet har många medlemmar som arbetar hårt och gör oerhört viktiga insatser för kulturlivet – med små som stora konserter och mycket annat. Trots detta ger Kulturrådet tyvärr inte adekvata stöd för att möjliggöra för Kontaktnätets medlemmar att tillsammans kunna bygga starka strukturer och göra det föreningarna gör bäst. Kontaktnätet delar förstås inte Kulturrådets bild att dessa stöd inte är av yttersta vikt. Vi ser tvärtom att nu i återstarten behövs stöden mer än någonsin och i synnerhet för alla föreningar som inte själva kunnat söka och få stöd från Kulturrådet. Vi har därför grävt djupt i kassakistorna och därför sätter förbundet nu samman tre egna stöd för att stötta medlemmarna, vilket är det viktigaste vi har! Vi är Kontaktnätet tillsammans!

Vi presenterar tre olika möjligheter för er som arrangerande föreningar i Kontaktnätet att kunna söka stöd och hjälp:

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening söka stöd för att tillsammans med Kontaktnätet arrangera konserter med utövare på professionell nivå. Läs mer om våra Konsertsubventioner.

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening även söka stöd för att tillsammans med Kontaktnätet arrangera konserter med utövare på ideell nivå. Läs mer om våra Arrangemangsstöd.

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening dessutom söka stöd för att streama och dokumentera konserter. Läs mer om våra Stöd till streaming och dokumentation.

Vi kommer ge stöd så långt medlen räcker och göra allt vi kan för att stötta upp nu under återstarten!