Utvecklingsbidrag unga medlemmar 2019

DETTA STÖD KAN TYVÄRR INTE LÄNGRE SÖKAS.
Håll utkik på sidan efter kommande satsningar från Kontaktnätet!

Ni som är medlemsföreningar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att kunna nå ut till nya unga medlemmar!

Ni kan söka upp till 5000 kr som ni kan använda till att göra något som er förening tror kommer att ge er fler unga medlemmar, där ni förhoppningsvis kan nå ut med information om er förening till fler unga och få en ökad delaktighet i er verksamhet. Kontaktnätet satsar dessa medel för att öka ungas delaktighet i föreningslivet.

Om stödet:
* Ni kan söka stödet om ni är en förening i Kontaktnätet och har inkommit med en (godkänd) rapport för verksamhetsåret 2018.
* Syftet med stödet är att er förening ska kunna genomföra insatser som riktar sig till att nå fler unga medlemmar.
* Ni kan söka stödet från och med 1 oktober 2019. När medlen är slut kommer utlysningen tas bort. Om medel finns kvar är sista ansökningsdag 18 december 2019.
* Beslut om stöd fattas löpande av administrationen på uppdrag av riksstyrelsen. Besluten kan ej överklagas.
* Ni får besked om beslutet så snart vi hinner, i normalfallet inom en vecka från en komplett ansökan.
* Max ett stöd per förening kan komma att beviljas.
* Viss hänsyn tas till geografiskt läge, då vi gärna ser att föreningar från hela landet får ta del av medlen.

För de som beviljas stöd gäller även att:

* Ni ska genomföra insatserna inom 3 månader från ansökt datum.
* Medlen ska användas till det syfte ni beskrivit.
* Medel utbetalas till er förening inom en månad från beviljat stöd.
* Verksamheten som omfattas ska vara alkoholfri och drogfri.
* Ni ska redovisa hur ni använt medlen till Kontaktnätet efter avslutat arbete, senast två månader efter avslutat projekt eller som senast sista april 2020. Ni ska då redovisa hur ni använt medlen och mot anmodan även kunna uppvisa kopior på verifikat/kvitton på kostnaderna. Ni ska även i korthet i skrift berätta vilka mål ni nådde. Vi ser gärna att ni också skickar med bilder på verksamheten.
* Om ni inte redovisar riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga.

Ansök om stöd
Skicka in ett mail till kansli (a) kontaktnatet.se och svara på nedan frågor:

* Vad planerar ni att göra inom ramarna för det sökta stödet? (Beskriv kort vad ni vill göra.)
* På vilket sätt kommer det att nå fler unga (personer under 26 år) som kan bli delaktiga i er förening?
* Vad vill ni använda medlen till?  (Beskriv tänkta kostnader eller skicka med en enkel budget.)
* Vilken summa söker ni?  (max 5000 kr)

Ni kommer att få en återkoppling på ert mail, troligen inom en vecka. Om ni mot förmodan inte hör något, kontakta oss så vi kan säkerställa att er ansökan kommit in.

Har ni frågor om stödet kan ni också kontakta oss så försöker vi återkoppla så snart vi hinner.