Arrangera

Hela Sveriges livescen!

Kontaktnätet har en lång historia av arrangerande verksamhet. Våra föreningar har arrangerat konserter och andra kulturarrangemang sedan starten 1974! Kontaktnätet är precis som namnet antyder ett stort nätverk av arrangerande kulturföreningar landet runt. Som riksorganisation stöttar vi medlemsföreningarna på många olika sätt. Vi kan ge tips och råd kring hur du ni kan bli bättre på att arrangera och som medlemmar i Kontaktnätet kan ni även få olika stöd.

Turnélistan

Om du är medlem i Kontaktnätet kan du bland annat boka olika artister till subventionerat pris, tack vare stöd till Kontaktnätet från Kulturrådet! För att underlätta för arrangörer har vi satt samman en turnélista, där vi presenterar ett antal artister som din förening kan boka till subventionerat pris. Här hittar du mer information om Turnélistan!