Arrangera

Hela Sveriges livescen!

Kontaktnätet har en lång historia av arrangerande verksamhet. Våra föreningar har arrangerat konserter och andra kulturarrangemang sedan starten 1974! Kontaktnätet är precis som namnet antyder ett stort nätverk av arrangerande kulturföreningar landet runt. Som riksorganisation stöttar vi våra föreningar på många olika sätt. Vi kan ge tips och råd kring hur du ni kan bli bättre på att arrangera och som medlemmar i Kontaktnätet kan ni även få olika stöd.

Stöd för att arrangera

Som förening i Kontaktnätet har ni möjlighet att söka olika stöd från förbundet och dessa varierar från år till år. Ibland genomför Kontaktnätet också olika satsningar tillsammans med föreningarna, exempelvis turnéer med stöd från exempelvis Kulturrådet. Vi tipsar också om andra stöd som ni som föreningar kan söka från olika stödgivare.

Arrangera med Kontaktnätet

MER INFORMATION OM SÄRSKILDA STÖD FÖR ARRANGERANDE VERKSAMHET 2024 KOMMER SENARE UNDER ÅRET.

Beroende på vilka möjligheter som finns ger Kontaktnätet olika stöd till föreningarna. Detta varierar från år till år, exempelvis har vi under 2023 kunnat stötta konserter med yrkesverksamma musiker såväl som med ideellt verksamma utövare, samt stötta satsningar på digitala evenemang. Föreningarna i Kontaktnätet får också tips på detta i nyhetsbrev som vi skickar ut löpande. Håll även utkik på hemsidan.

Stöd för särskilda satsningar med målgrupp barn och unga.
Arbetar din förening med och för barn och unga? Klarar föreningen MUCF:s krav för Årligt verksamhetsbidrag? Vill föreningen göra en satsning i samarbete med Kontaktnätet? Kontakta oss här här och berätta om din idé så kanske Kontaktnätet har möjlighet att på något sätt hjälpa er.