Årsmöte Region Norra Norrland

Även i Kontaktnätet Region Norra Norrland närmar sig årsmöte!

Årsmötet äger rum den 12 juni kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Norra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan kallelsen? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Årsmöte Region Mellersta & Södra Norrland

Nu närmar sig årsmöte för Kontaktnätet Region Mellersta & Södra Norrland!

Årsmötet äger rum den 13 juni kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Mellersta & Södra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan denna? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Lär dig att arbeta ekonomiskt

Kontaktnätet bjuder in till utbildningen Att arbeta med budget och begränsade resurser.

Alla arrangemang och verksamheter är beroende av resurser, om det så är ideell kraft eller pengar det handlar om. Ofta är det en blandning när det kommer till föreningslivet. Ekonomi handlar om att hushålla med de resurser som finns att tillgå. I föreningssammanhang handlar det ofta om att få varje resurs att räcka så långt som bara möjligt då många av oss arbetar med små medel och än mindre marginaler ofta. Det ekonomiska tänket är helt enkelt viktigt och kan också vara både roligt samt en kraftfull möjliggörare för verksamheten.

Vad bör din förening tänka på när den lägger budget och hur kan du arbeta med ekonomi utifrån era behov för att skapa optimala förutsättningar för er verksamhet? Handlar ekonomi och en budget bara om intäkter, utgifter och siffror eller finns det fler viktiga dimensioner att ha i åtanke? Behöver, eller borde, ni anlita en ekonom för något?

Välkommen till en kväll tillsammans med Kontaktnätet!

Dag: torsdag 8 juni 2023
Tid: 19.00-21.00
Längd: 2 timmar
Plats: Zoom (länk skickas till anmälda).

Kostnadsfritt för medlemmar i Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet för Subkultur.
Kostnad 500 kr för övriga deltagare.
Begränsat antal platser.

Anmälan görs här.
Sista anmälningsdatum är 7 juni.

Arrangeras av Kontaktnätet, med stöd av Kulturrådet.

Lär dig att arbeta med grafisk form

Kontaktnätet bjuder in till utbildningen Att skapa eventbilder och affischer – grafisk form för ideella föreningar och arrangörer.

Grafik är en ofta viktig del i att kommunicera med publik och deltagare. Det kan handla om en stämningsfull bild för att få fler att reagera på ett inlägg på sociala media, en affisch som ska sättas upp på anslagstavlan, en arrangemangsbild som ska skickas ut via en lokal eventplattform. Med andra ord finns det mängder av användningsområden för grafik och behovet av att kunna ”tänka grafiskt” är ofta stort.

Hur arbetar en grafisk formgivare när den ska göra skapa något visuellt för ett arrangemang eller en affisch? Finns det fallgropar att undvika eller tips som gör att du och din förening kan göra bättre bilder ännu enklare? Vad ska man tänka på när man anlitar en grafisk formgivare?

Välkommen till en kväll tillsammans med Joachim Ljungquist och Kontaktnätet. Joachim, som driver företaget Voyce, är professionell grafisk formgivare med mångårig erfarenhet av att arbeta med föreningar, företag och arrangemang.

Dag: 30 maj 2023
Tid: 18.30-20.30
Längd: 2 timmar
Plats: Zoom (länk skickas till anmälda).

Kostnadsfritt för medlemmar i Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet för Subkultur.
Kostnad 500 kr för övriga deltagare.
Begränsat antal platser.
Anmälan görs här.
Sista anmälningsdatum är 29 maj.

Arrangeras av Kontaktnätet, med stöd av Kulturrådet.

Tre nya stöd till arrangörer!

Vi vet att det finns många utmaningar för ideellt organiserade arrangörer idag. Kontaktnätet har många medlemmar som arbetar hårt och gör oerhört viktiga insatser för kulturlivet – med små som stora konserter och mycket annat. Trots detta ger Kulturrådet tyvärr inte adekvata stöd för att möjliggöra för Kontaktnätets medlemmar att tillsammans kunna bygga starka strukturer och göra det föreningarna gör bäst. Kontaktnätet delar förstås inte Kulturrådets bild att dessa stöd inte är av yttersta vikt. Vi ser tvärtom att nu i återstarten behövs stöden mer än någonsin och i synnerhet för alla föreningar som inte själva kunnat söka och få stöd från Kulturrådet. Vi har därför grävt djupt i kassakistorna och därför sätter förbundet nu samman tre egna stöd för att stötta medlemmarna, vilket är det viktigaste vi har! Vi är Kontaktnätet tillsammans!

Vi presenterar tre olika möjligheter för er som arrangerande föreningar i Kontaktnätet att kunna söka stöd och hjälp:

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening söka stöd för att tillsammans med Kontaktnätet arrangera konserter med utövare på professionell nivå. Läs mer om våra Konsertsubventioner.

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening även söka stöd för att tillsammans med Kontaktnätet arrangera konserter med utövare på ideell nivå. Läs mer om våra Arrangemangsstöd.

Som medlem i Kontaktnätet kan din förening dessutom söka stöd för att streama och dokumentera konserter. Läs mer om våra Stöd till streaming och dokumentation.

Vi kommer ge stöd så långt medlen räcker och göra allt vi kan för att stötta upp nu under återstarten!

Folk och Kultur 2023

Under årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur kommer Kontaktnätet att arrangera 3 programpunkter om viktiga frågor för kultur- och föreningslivet.

Onsdag 8 februari: Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken
En programpunkt om de s.k. pop och rock-genrernas förutsättningar och möjligheter i kulturlivet. Följ länken för att läsa mer.

Torsdag 9 februari: Kulturföraktet – Folk och elitkultur
En programpunkt om genre, kultursyn och maktordningar. Följ länken för att läsa mer.

Fredag 10 februari: Breddat deltagande – för vem och hur?
En programpunkt om vad breddat deltagande är och hur det skulle kunna uppnås. Följ länken för att läsa mer.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt event som arrangeras årligen i Eskilstuna. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Läs mer om Folk och Kultur och ta del av hela programmet samt information om hur du köper entrébiljett här.

Välkommen till Eskilstuna onsdag 8 februari till lördag 11 februari!

Folk och kultur 2023 Breddat deltagande

Fredag 10 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Breddat deltagande – för vem och hur?

Om programpunkten:
Rapporten Kulturlivets fortlevnad pekade på hur kultursamverkansmodellens svårtillgänglighet för det fria och ideellt organiserade kulturlivet utgör ett problem för breddat deltagande i kulturlivet. Nu pågår en statlig utredning av kultursamverkansmodellen där breddat deltagande är ett ledord – men vad är det egentligen som avses och hur kan de kulturpolitiska strukturerna leda till ett bredare deltagande?

Välkommen till ett samtal om breddat deltagande – vad det innebär, hur det kan uppnås, vem som kan realisera det och vilka resurser som behövs.

Tid: 10 februari 14.00-15.00

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Medverkande: Amanda Lind (ordf. riksdagens kulturutskott, Mp), Lawen Redar (kulturpolitisk talesperson S), Erik Palm (Verksamhetsledare MAIS – Musikarrangörer i Samverkan), Malin Weijmer (Myndigheten för kulturanalys), Max Horttanainen (ordf. Sverok), Robert Uitto (regional kulturpolitiker, ordf. och vd Länsteatrarna i Sverige), Hasse Lindgren (Konstnärsnämnden), Anna Ryborg (ordf. Ax – Kulturorganisationer i samverkan), Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Kulturföraktet

Torsdag 9 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Kulturföraktet – Folk och elitkultur.

Om Programpunkten:
Finkultur och fulkultur, vad handlar det egentligen om? Kulturellt kapital, verkshöjd och konstnärlig kvalitet, vem som utövar och tar del av innehållet eller vem som arrangerar med vilka resurser?

Välkommen till ett samtal om genre, synsätt på kultur, hierarkier och maktordningar där organisationer inom olika genrer och konstnärliga uttryck möts för att diskutera frågorna.

Tid: 9 februari 12.45-13.45

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

Medverkande: Susanna Dahlberg (vd Riksteatern), Peter Eriksson (ordf. Sweden Festivals), Theresa Bystedt (Kontaktnätet, Pipeline), Louise Nordgren (Svensk Jazz) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Rockin’ in the free world

Onsdag 8 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken.

Om Programpunkten:
Pop och rock, eller ”populärmusik” som det också ofta kallas, är ett område som består av mängder av olika genrer. Begreppets betydelse varierar dessutom stort beroende på i vilket sammanhang det används och vem som använder det. Inom kulturpolitiken används ”Pop och rock” ofta på ett sätt som omges av såväl okunskap som missuppfattningar av många olika slag, vilket naturligtvis har stora effekter på kulturlivets förutsättningar att arbeta med och inom genrerna.

Så hur ser förutsättningarna för området ”Pop och rock” och dess genrer egentligen ut? När det vare sig finns ett kulturpolitiskt erkännande inom offentliga strukturer eller kommersiell bärkraft, undantaget för ett snävt fåtal genrer och utövare, så återstår bara det fria och ideellt organiserade kulturlivet som möjliggörare för genrerna. Finns det en kulturpolitisk vilja att skapa förutsättningarna för mångfalden som finns i genrerna?

Välkommen till en föreläsning om förutsättningarna för samhällets tredje sektor att kunna stötta och möjliggöra arrangemang med såväl ideella som professionella utövare inom genrerna.

Tid: 8 februari 16.45-17.30

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna.

Medverkande: Kontaktnätet.

Vi är Kontaktnätet: Pennys Kultursällskap

Pennys Kultursällskap bjuder in till konsert i samarbete med Kontaktnätet där Per Alexandersson och Mats Dernánd spelar! Musikerna är två goda vänner från Örebro som spelar musik både var för sig och tillsammans.

Pennys kultursällskap skriver att ”Per är en flitigt bokad liveartist, främst i kyrkor i Mellansverige. Han var också nominerad till Utbultstipendiet 2021. Mats musik är frekvent spelad i P4 Örebro Sveriges Radio och han närmar sig en halv miljon streams på Spotify. Dessutom har han år två gånger blivit prisbelönt i den internationellt ledande låtskrivartävlingen USA Songwriting Competition.
Mats och Pers musik spänner över singer/songwriter, poprock och folk. Texterna handlar oftast om liv, tro och relationer. Kanske är Per och Mats allra bäst när de får uppträda tillsammans”

Välkommen till Ådalskyrkan i Gnesta lördag 10 december 21.30. Fri entré.

Konserten är en del av Vi är Kontaktnätet och arrangeras av Pennys Kultursällskap och Kontaktnätet, med stöd från Kulturrådet.