Förenings- och arrangemangsstöd 2024

Som en del av Kontaktnätets 50-årsjubileum väljer förbundet att göra en särskild insats för att stärka och stötta medlemmarna. Därför utlyser förbundet nu möjligheten att söka Förenings- och arrangemangsstöd under 2024.

Syftet med stödet är att möjliggöra och stärka föreningarnas arrangemang eller särskilda satsningar under jubileumsåret.

Läs mer om förenings- och arrangemangsstöden här.

Jubileumsprogram

Som en del av Kontaktnätets jubileumsprogram, för att fira Kontaktnätets 50-årsjubileum, presenterar vi denna konsertkväll som arrangeras av Umeå Musikförening, med artisterna Hilding och PSST!!

Läs mer här.

Skrivelse till kulturutskottet

Kontaktnätet är medlem i både Ax – Kulturorganisationer i samverkan och Musikarrangörer i Samverkan. Tillsammans har nu dessa paraplyorganisationer ställt sig bakom en skrivelse till Kulturutskottet som lyfter de allt mer akuta behoven för landets riksorganisationer! Kontaktnätet står såklart helhjärtat bakom skrivelsen.  Läs den här.

Årsmöte Region Norra Norrland 2024


I Kontaktnätet Region Norra Norrland närmar sig årsmöte!

Årsmötet äger rum den 7 maj kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Norra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan kallelsen? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Årsmöte Region Mellersta och Södra Norrland 2024


Nu närmar sig årsmöte för Kontaktnätet Region Mellersta & Södra Norrland!

Årsmötet äger rum den 6 maj kl. 19 och hålls digitalt. Alla föreningar i Region Mellersta & Södra Norrland har fått kallelse skickad till sin mailadress. Saknar er förening mot förmodan denna? Hör av er till administrationen så löser vi det. Kom ihåg att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.

Ny rapport pekar på brister i nationella stöd till kulturlivet

”Slutsatserna talar för att stöden är bristfälliga gentemot de sökande, likväl som att stöden brister i sin förmåga att bidra till de nationella kulturpolitiska målens efterlevnad och uppfyllelse. Av Kulturrådets stödgivning att döma verkar det inte föreligga en fungerande kulturpolitisk strategi för hur det fria och ideellt organiserade kulturlivets infrastrukturer ska stärkas och utvecklas.” Så avslutas sammanfattningen av den nya rapporten Utlåsningseffekten – del 1 – stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid.

Landets riksorganisationer står inför tydliga utmaningar i förhållande till den nationella stödgivningen. Rapporten visar att stödgivningen brister i sin förmåga att inkludera nya mottagare samtidigt som stöden för etablerade organisationer urholkas. Stödgivningen framstår alltså som oförmögen att möta kulturlivets uppvisade behov.

Rapporten pekar även på behovet av en kulturpolitisk strategi för att stärka deta fria och idellt organiserade kulturlivets riksorganisationer.

Läs mer och ta del av rapporten här.

Avsändare till rapporten är Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet För Subkultur.