Coronakrisen – information från kommuner

Denna sida tillhör arkivet för Kontaktnätets tidigare sammanställning av information om coronavirusets påverkan på kulturlivet.


Detta är en undersida till http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Nedan finns information från landets kommuner*.
*=se längst ner på sidan för mer information om sidans innehåll.

Kommuner

 

A

Alingsås (uppdaterad 20200408)
https://www.alingsas.se/kommun-politik/stodpaket-till-alingsas-foreningsliv

Arboga (uppdaterad 20200408)
Frågor hänvisas till: mans.vonstedink@arboga.se (Måns von Stedink, föreningskonsulent)

Avesta (uppdaterad 20200408)
https://avesta.se/-/nyheter/barn-och-utbildning/kultur–och-fritidsforeningar-stottas-med-anledning-av-corronavirus/

Alvesta (uppdaterad 20200408)
https://www.alvesta.se/se–gora/Foreningar/

 

B

Berg (uppdaterad 20210226 – länk bruten – saknas)

Bjuv (uppdaterad 20210226 – länk bruten – saknas)

Boden (uppdaterad 20201109)
https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/information-till-foreningar-om-coronaviruset-covid-19

Borås (uppdaterad 20200420)
Frågor hänvisas till: kultur@boras.se

Botkyrka (uppdaterad 20201030)
https://www.botkyrka.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-studieforbund/atgarder-till-foreningslivet-under-coronavirusets-spridning

 

E

Eksjö (uppdaterad 20200416)
https://www.eksjo.se/kommun-och-politik/coronaviruset-covid-19/information-om-kultur-och-fritid

Eskilstuna (uppdaterad 20200414)
https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-bidrag/information-till-foreningar—om-coronaviruset-covid-19.html

Eslöv (uppdaterad 20200407)
https://eslov.se/nyheter/atgarder-for-att-starka-foretagens-likviditet-och-som-borjar-galla-direkt/ (information främst om näringsliv, men ideella föreningars förutsättningar vid avbokning av tider nämns också)
Frågor hänvisas till: lotta.pettersson2@eslov.se (Lotta Pettersson, kulturutvecklare)

 

F

Falköping (uppdaterad 20200430)
Hänvisar till https://www.facebook.com/kulturfalkoping/
samt
https://www.falkoping.se/karantankultur

Filipstad (uppdaterad 20200429)
https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/trygghetochsakerhet/informationomcoronaviruset.4184.html

 

G

Gnesta (uppdaterad 20200407)
https://www.gnesta.se/kommunverksamhet/saarbetarvimed/informationmedanledningavcoronaviruset/faqcoronakulturfritidochforeningsverksamhet

Grästorp (uppdaterad 20200408)
https://www.grastorp.se/uppleva-och-gora/kulturhuset.html

Gävle (uppdaterad 20200407)
https://www.gavle.se/service-och-information/information-om-coronaviruset/kultur-och-fritid-coronaviruset/

Göteborg (uppdaterad 20200407 samt 20200414)
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturstod/aktuelltarkiv/aktuelltsida/49a[…] (vanliga frågor om kulturstöd)
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturstod/aktuelltarkiv/aktuelltsida/088[…] (information om projektstöd Pronto)
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/idrott-och-foreningsliv/[…] (information om idrott och föreningsliv)
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/allmanna-sammankomster/[…] (information om allmänna sammankomster med mera)

Götene (uppdaterad 20201030)
https://www.gotene.se/upplevaochgora/informationtillforeningarochkulturutovaremedanledningavcovid19.27710.html

 

H

Hallsberg (uppdaterad 20200408)
https://www.hallsberg.se/organisationochstyrning/nyheter/nyhetsarkiv/informationmedanledningavcoronavirusetcovid19.5.4b8d6b861708057362d962eb.html

Halmstad (uppdaterad 20200409)
https://www.halmstad.se/upplevagora/nyheterforupplevaochgora/nyheterforupplevagora/nyhanteringavkulturstodskaunderlattaforkulturaktorer.31872.html

Helsingborg (uppdaterad 20200409)
Frågor hänvisas till: Hilda.knafve@helsingborg.se (Hilda Knafve, kulturförvaltningen)

Huddinge (uppdaterad 20200407)
https://www.huddinge.se/coronaviruset/huddinges-arbete-med-coronaviruset/fritid-och-kultur/

Hässleholm (uppdaterad 20200407)
https://www.hassleholm.se/uppleva-och-gora/kultur/kultur-pa-tur.html (Tips på Corona-anpassade kulturupplevelser)

 

J

Järfälla (uppdaterad 20201109)
https://www.jarfalla.se/corona#Fritidochkultur

Jönköping (uppdaterad 20200414)
https://www.jonkoping.se/bildspel/bildspelitoppenpastartsida/dettainnehallervartstodpaket.4.f69eccf1709fff7c14abde.html

 

K

Kalmar (uppdaterad 20201109 – inaktuell)

Karlsborg (uppdaterad 20200429)
Hänvisar till skr.se

Karlshamn (uppdaterad 20200414)
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/sa-stottar-karlshamns-kommun-foreningslivet-med-anledning-av-coronaviruset/

Karlskrona (uppdaterad 20200409)
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/information-rad-och-riktlinjer-om-coronaviruset/ (längre ner på sidan finns information till kultur- och föreningsliv)

Karlstad (uppdaterad 20200414)
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/fragor-och-svar/kultur-och-fritid-faq-corona/

Katrineholm (uppdaterad 20200414)
https://www.katrineholm.se/kommun–demokrati/kris–sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/atgarder-till-foretagare-och-forening.html

Klippan (uppdaterad 20200414)
http://www.klippan.se/nyheterstartsida/covid19fragorochsvar.5.4524848d169f988a2705ea95.html (allmänt om Corona-krisen, finns lite information till lokala föreningslivet i en underrubrik)
Frågor hänvisas till: kultur.fritid@klippan.se

Kristianstad (uppdaterad 20200414)
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/coronavirus-covid-19/

Kristinehamn (uppdaterad 20200414)
Frågor hänvisas till: kultur@kristinehamn.se

Krokom (uppdaterad 20201030)
https://www.krokom.se/funktioner/viktig-information/2020-10-07-har-hittar-du-information-om-coronaviruset.html
samt
https://www.krokom.se/kultur-och-fritid/nyhetsarkiv/arkiv/2020-10-28-mojligt-att-ansoka-om-extra-foreningsstod.html (deadline 8 november)

Kumla (uppdaterad 20200414)
https://www.kumla.se/covid-19/kultur-och-fritid.html (information om anpassade aktiviteter, öppettider för verksamheter och dylikt)

Kävlinge (uppdaterad 20200430)
https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2020/coronavirusetspaverkanpaforeningslivet[…]
samt
https://kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2020/informationmedanledningavcoronaviruscovid19[…]

 

L

Laholm (uppdaterad 20200420)
Frågor hänvisas till: jonas.heintz@laholm.se

Landskrona (uppdaterad 20200428)
https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/play/ (om deras satsning Landskrona Play)

Lidingö (uppdaterad 20200428)
https://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/aktuellt/nyhetsarkivomsorgochstod/arkivfornyheter/informationomcoronavirus.5.35[…]

Lidköping (uppdaterad 20200423)
https://lidkoping.se/2020/03/20/information-till-dig-som-foretagare-om-coronaviruset/ (information även relevant för föreningar)
Frågor hänvisas till: kajsa.forsell@lidkoping.se (Kajsa Forsell, chef bibliotek, konst och kultur)

Linköping (uppdaterad 20200416)
https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/kultur–och-idrottsrorelsen-far-stodpaket/

Ljungby (uppdaterad 20201109)
Frågor från kulturföreningar hänvisas till: emelie.s.olsson@ljungby.se

Luleå (uppdaterad 20200420)
https://www.lulea.se/corona/kultur-fritidsverksamhet.html

 

M

Malmö (uppdaterad 20200416)
https://malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Stod-till-kulturskapare/Om-kulturstod/Atgarder-inom-kulturstod-med-anledning-av-coronavirus-och-covid-19.html

Mellerud (uppdaterad 20200416)
https://www.mellerud.se/nyheter/aktuella-nyheter/stod-till-lokala-foreningslivet/

Motala (uppdaterad 20200427)
https://www.motala.se/nyheter/kommunen-infor-atgarder-till-foreningslivet/

Munkfors (uppdaterad 20200428)
https://www.munkfors.se/omsorg-och-hjalp/kris-och-sakerhet/coronaviruset/senaste-nytt-om-coronaviruset/

Mölndal (uppdaterad 20200512)
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/kultur/kulturstod/stod-till-kulturaktorer-i-coronakrisen.html
samt
https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2020-05-19-tillfalliga-kulturstipendier-i-coronakrisen.html

 

N

Nacka (uppdaterad 20200429)
https://www.nacka.se/uppleva–gora/projekt/kultur-och-fritidsverksamhet-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset-covid-19/

Norrköping (uppdaterad 20200427)
https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/information-for-dig-inom-foreningslivet.html

Nyköping (uppdaterad 20200427)
https://nykoping.se/kommun–politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus/information-till-foreningslivet

Nässjö (uppdaterad 20200429)
https://nassjo.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavirus/kulturhuset-pigalles-verksamhet.html (om kulturhuset Pigalles verksamhet)
även
https://nassjo.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavirus/kulturskolans-verksamhet.html (om Kulturskolans verksamhet)
samt
https://nassjo.se/uppleva-och-gora/evenemang.html?from=2020-04-29&to=2020-06-29&view=image (om evenemang)

 

O

Olofström (uppdaterad 20201029)
https://olofstrom.se/corona#for-foretag-och-foreningar

Osby (uppdaterad 20200429)
https://www.osby.se/se–gora/foreningsliv.html

Oskarshamn (uppdaterad 20200511)
Hänvisar till  https://meltwater.pressify.io/publication/5eb26780a958300004342c8a/5cb82a1ecd889a100079b095?&sh
samt https://meltwater.pressify.io/publication/5e8d87a883ae0c0004cdc68c/5cb82a1ecd889a100079b095?&sh

Ovanåker (uppdaterad 20200427)
https://www.ovanaker.se/omkommunen/krisochsakerhet/informationomcoronaviruset/nyhetsarkivforcoronaviruset/okatstodtillforeningslivet.4847.html

 

P

Perstorp (uppdaterad 20200430)
Frågor hänvisas till: kfn@perstorp.se

Piteå (uppdaterad 20200429)
https://www.pitea.se/foreningsakuten

 

R

Ragunda (uppdaterad 20200429)
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet–kris/coronaviruset-covid-19.html

Ronneby (uppdaterad 20200427)
https://www.ronneby.se/uppleva–gora/foreningar.html

 

S

Sala (uppdaterad 20200505)
https://www.sala.se/selfservice/18957 (bidrag för verksamhet som påverkats av krisen)

Salem (uppdaterad 20200428)
https://www.salem.se/omsorg–hjalp/om-covid-19/insatser-till-stod-for-foreningar/

Sandviken (uppdaterad 20200429)
https://sandviken.se/kulturfritid/foreningsliv/fordigsomvillsokaforeningsstod/justeringavplaneradaktivitet (formulär för den som behöver ställa in eller justera ett evenemang som beviljats stöd)

Simrishamn (uppdaterad 20200428)
https://www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/bidrag-och-stod/ansokan-om-bidrag

Smedjebacken (uppdaterad 20200511)
https://www.smedjebacken.se/upplevagora/foreningar

Sollefteå (uppdaterad 20200429)
https://www.solleftea.se/omsorghjalp/informationcovid19.4.35[…]

Sollentuna (uppdaterad 20200427)
https://www.sollentuna.se/nyheter–press/nyhet-uppleva–gora/sollentuna-kommun-stottar-foreningslivet/

Solna (uppdaterad 20201030)
https://www.solna.se/om-solna-stad/trygghet-och-sakerhet/beredskap/information-om-covid-19

Stockholm (uppdaterad 20200427)
https://start.stockholm/aktuellt/sarskilda-insatser-for-det-fria-kulturlivet/

Strängnäs (uppdaterad 20200427)
https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-03-31-atgarder-for-att-underlatta-for-foreningslivet

Strömstad (uppdaterad 20200429)
http://stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendieransokan.4.380[…]

Sundsvall (uppdaterad 20201030)
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag-till-forening-2/bidragstyper/ (deadline 23 november)

Säter (uppdaterad 20200427)
https://www.sater.se/nyheter/lattnader-for-foreningar/

Söderhamn (uppdaterad 20200428)
https://www.soderhamn.se/sidor/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningshjalpen.html

 

T

Tibro (uppdaterad 20201030)
https://tibro.se/nyheter/2020/oktober2/ansokan-om-extra-stod/ (deadline 15 november)

Tidaholm (uppdaterad 20201027)
Hänvisar till skr.se

Tierp (uppdaterad 20200430)
https://www.tierp.se/kulturprogram (information om kulturprogram)

Tomelilla (uppdaterad 20200428)
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-trygghet/corona

Torsås (uppdaterad 20200505)
https://www.torsas.se/kommun-och-politik/press-och-informationsmaterial/information-om-corona-fran-forvaltningarna/

Tranås (uppdaterad 20200429)
https://www.tranas.se/arkiv/viktigt/samladinformationomcoronavirusetochcovid19/informationomevenemangochaktivitetertexbadbibliotekochidrottshallar.11098.html (information om verksamheter och evenemang)

Trelleborg (uppdaterad 20200429)
https://www.trelleborg.se/foreningsbidrag
samt
www.trelleborg.se/corona

Täby (uppdaterad 20201030)
https://www.taby.se/kampanjsidor/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-192/fritid-och-kultur—om-coronaviruset/
Frågor från föreningar i Täby hänvisas (20200505) till:
malin.andersson@taby.se (Malin Andersson, föreningsutvecklare)
samt
lina.browall@taby.se (Lina Browall, kulturchef)

 

U

Umeå (uppdaterad 20200422)
https://umea.se/4.5584af7e171052ac5f215c7.html

Upplands Väsby (uppdaterad 20200505)
https://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2020-04-22-foreningar-far-oforandrat-bidrag-under-2020.html

Uppsala (uppdaterad 20200428)
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-kulturverksamhet/#information-med-anledning-av-corona-covid-19

 

V

Vallentuna (uppdaterad 20200428)
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/nyheter-fritid-och-kultur/foreningslivet-och-coronaviruset-covid-19/

Vara (uppdaterad 20200428)
https://vara.se/kommun-och-politik/information-om-coronaviruset/for-foreningar/

Varberg (uppdaterad 20201203)
https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/anpassningavbidragsreglerforattstodjavarbergsforeningar.5.c6e23917184202907a219a.html (gäller 2020)
även
https://varberg.se/upplevagora/kultur/teaterochscener.4.12d3b98d13f7ba71e5acf.html (gäller 2020)
samt
https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/sastallerviomforattminskasmittspridning.5.48f1414d1757fa042a96f07c.html

Vindeln (uppdaterad 20200511)
https://www.vindeln.se/?id=15010

Vänersborg (uppdaterad 20200428)
https://www.vanersborg.se/omsorg–hjalp/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset-covid-19/coronakrisen-for-foreningar/kommunala-foreningslivsframjande-atgarder.html

Vännäs (uppdaterad 20201030)
https://vannas.se/?id=37298

Värnamo (uppdaterad 20200430)
https://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/kultur/stod-bidrag-och-stipendier.html

 

Å

Åre (uppdaterad 20200428)
https://are.se/corona/foreningar

Åtvidaberg (uppdaterad 20201109)
https://www.atvidaberg.se/omsorg-och-hjalp/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/till-foreningar
samt
https://www.atvidaberg.se/nyheter/uppleva-och-gora/2020-11-02-fri-avbokning-av-kommunens-anlaggningar

 

Ä

Ängelholm (uppdaterad 20201203)
https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/bidrag-stipendier-sponsring-och-priser/extra-foreningsstod-2020-med-hansyn-till-coronapandemin.html (deadline 14 december)
I övrigt (uppdaterad 20200429):
Hänvisar till skr.se, Kulturrådets krispaket samt verksamt.se

Älvkarleby (uppdaterad 20200505)
Frågor hänvisas till: kultur@alvkarleby.se

 

Ö

Öckerö (uppdaterad 20200428)
https://www.ockero.se/kommun-och-politik/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset-och-covid-19/fritid-och-kultur

Ödeshög (uppdaterad 20200430)
https://www.odeshog.se/kommunpolitik/[…]/kulturutovareundercovid19[…]

Örebro (uppdaterad 20200428)
https://www.orebro.se/kommun–politik/kris–sakerhet/krisberedskap/information-med-anledning-av-coronaviruset/information-med-anledning-av-coronaviruset—for-foreningslivet.html

Örkelljunga (uppdaterad 20200429)
https://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/sakerhet-och-beredskap/information-om-covid–19.html

Österåker (uppdaterad 20200428)
http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2020upplevagora/stodtilldetlokalaideellaforeningslivetmedanledningavcovid19.5.[…]

Östersund (uppdaterad 20200429)
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2020-04-06-15-miljoner-kronor-extra-i-foreningsstod.html

Östhammar (uppdaterad 20201030)
https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/sarskilt-stod-till-foreningslivet-2020/

Östra Göinge (uppdaterad 20200428)
https://www.ostragoinge.se/information-gallande-coronaviruset-covid-19/information-till-foreningar/

_____________________________________

Om denna sida

Denna information har Kontaktnätet samlat in genom en insats där vi själva eftersökt information från alla kommuner. Detta är alltså i första hand information som riktar sig till det lokala kulturlivets aktörer (samt föreningslivet, där kulturlivet omfattas) kring vilka åtgärder kommunen gör inom kulturområdet. I de fall vi inte hittat något har vi kontaktat kommunerna och efterfrågat huruvida sådan information finns. I och med den långa tidsperioden har vissa kommuner haft kortare tid på sig att hinna svara än andra.

Sidan uppdateras kontinuerligt veckovis men i nuläget har vi inte planerat att göra en ytterligare ansats med att aktivt uppsöka information – därför är det mycket möjligt att information tillkommit för kommuner sedan vårt insamlingstillfälle. Om din kommun har relevant information som vi inte ännu länkar till, kontakta oss gärna.