Coronakrisen – Information från regioner

Denna sida tillhör arkivet för Kontaktnätets tidigare sammanställning av information om coronavirusets påverkan på kulturlivet.


Detta är en undersida till http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Uppdaterad 2021-02-26.

Vi har sökt information från regioner som handlar om kulturområdet. Har ni information/länkar att addera så kontakta oss gärna.

Regioner i bokstavsordning:

Region Blekinge (uppdaterad 20201218 – länk bruten – saknas)

Region Dalarna (tillagd 20200323)
https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/utdelade-projekt–eller-verksamhetsstod-fran-kultur-och-bildningsforvaltningen-aterkravs-ej/

Region Gotland (tillagd 20210226)
https://gotland.se/106770

Region Gävleborg (uppdaterad 20201218)
https://www.regiongavleborg.se/kultur/upplev-kulturen/installda-arrangemang/ (information om att arrangemang kan ställas in samt lista på vad som ställts in)
samt (tillagd 20201026)
www.regiongavleborg.se/kultur/upplev-kulturen/

Region Halland (tillagd 20200324)
https://www.regionhalland.se/nyheter/utokat-expresstod-och-andra-atgarder/

Region Jämtland Härjedalen (uppdaterad 20201027)
https://kulturjamtlandharjedalen.se/covid-19.html
samt (uppdaterad 20210226):
https://kulturjamtlandharjedalen.se/covid-19/kulturstod.html

Region Jönköping (tillagd 20200327)
https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=46945

Region Kalmar (uppdaterad 20201026)
https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/stod-till-foretag-och-kultur/

Region Kronoberg (tillagd 20200327)
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/
samt (tillagd 20201020)
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/region-kronoberg-stottar-kulturen-i-coronatider-och-for-framtiden/
se även löpande (tillagd 20201026)
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Region Norrbotten (tillagd 20200320)
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/

Region Skåne (tillagd 20201028)
https://utveckling.skane.se/tema/information-for-kulturaktorer-med-anledning-av-covid-19/

Region Stockholm (tillagd 20200320)
https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona

Region Sörmland (tillagd 20200526)
https://regionsormland.se/kultur/coronas-effekter-pa-kulturlivet/

Region Uppsala (tillagd 20200327 – länk bruten – saknas)

Region Värmland (tillagd 20200320)
https://www.regionvarmland.se/kultur/coronaviruset-och-kulturen/

Region Västerbotten (tillagd 20200319)
https://www.regionvasterbotten.se/kultur/2020-03-19-information-om-bidrag-och-anslag-mot-bakgrund-av-covid-19-kulturenheten-region-vasterbotten
samt för filmprojekt (tillagd 20200324): http://filmivasterbotten.com/2020/03/med-anledning-av-coronaviruset/

Region Västernorrland (tillagd 20200327)
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/
samt (tillagd 20201026)
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/kulturstod/

Västra Götalandsregionen (uppdaterad 20201020)
https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

Region Örebro (tillagd 20200408)
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/

Region Östergötland (tillagd 20200327)
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/regionala-insatser-med-anledning-av-covid-19/

Regioner som saknas:

Region Västmanland