Coronakrisen – information från studieförbunden

Denna sida tillhör arkivet för Kontaktnätets tidigare sammanställning av information om coronavirusets påverkan på kulturlivet.


Detta är en undersida till http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Många i kulturlivet är beroende av studieförbunden för sin verksamhet och för finansiering av folkbildningsverksamhet. De olika studieförbunden kan ha olika tillämpning av hur deras verksamheter påverkas, kolla med ditt studieförbund.

Folkbildningsrådet hanterar stöden till både studieförbunden och folkhögskolorna:
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/information-till-folkbildningen-med-anledning-av-coronaviruset/

I skrivande stund (2020-03-24) finns följande information från de olika studieförbunden:

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
https://www.abf.se/information-fran-abf-om-coronaviruset-covid-19/
samt under distrikt https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-stockholms-lan/nyheter/2020/mars/corona/

Bilda
https://www.bilda.nu/artiklar/information-med-anledning-av-coronaviruset

Folkuniversitetet
https://www.folkuniversitetet.se/kampanjer/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/

Ibn Rushd
https://www.ibnrushd.se/information-med-anledning-av-covid-19/

Kulturens Bildningsverksamhet
https://www.kulturens.se/angaende-corona-virus/

Medborgarskolan
https://www.medborgarskolan.se/kampanjer-och-koncept/coronavirus-covid-19-medborgarskolans-rekommendationer/

NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
https://www.nbv.se/om-oss/nbv-om-coronaviruset/

Sensus
https://www.sensus.se/dela/coronaviruset/

Studiefrämjandet
https://www.studieframjandet.se/om-oss/corona/

Studieförbundet Vuxenskolan
https://www.sv.se/ (scrolla)

För de som verkar inom idrottsområdet finns också Sisu, idrottsutbildarna.