Folk och Kultur 2023

Under årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur kommer Kontaktnätet att arrangera 3 programpunkter om viktiga frågor för kultur- och föreningslivet.

Onsdag 8 februari: Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken
En programpunkt om de s.k. pop och rock-genrernas förutsättningar och möjligheter i kulturlivet. Följ länken för att läsa mer.

Torsdag 9 februari: Kulturföraktet – Folk och elitkultur
En programpunkt om genre, kultursyn och maktordningar. Följ länken för att läsa mer.

Fredag 10 februari: Breddat deltagande – för vem och hur?
En programpunkt om vad breddat deltagande är och hur det skulle kunna uppnås. Följ länken för att läsa mer.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt event som arrangeras årligen i Eskilstuna. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Läs mer om Folk och Kultur och ta del av hela programmet samt information om hur du köper entrébiljett här.

Välkommen till Eskilstuna onsdag 8 februari till lördag 11 februari!