Föreningar

VAD GÖR KONTAKTNÄTET?

Kontaktnätet är en riksorganisation för kulturföreningar, en kulturpolitisk organisation vars huvudsakliga syfte är att främja unga arrangörer och utövare av kultur.

Kontaktnätet är organisationen som samlar ideella kulturföreningar i ett riksomfattande nätverk. Kontaktnätets medlemmar är självständiga ideella kulturföreningar som tillsammans utgör Kontaktnätet.

Många av Kontaktnätets medlemsföreningar sysslar med musikarrangemang och startade sin verksamhet just för att fylla sina hemorters stora hål med livemusik. Tack vare detta har Kontaktnätet blivit ett namn känt för sina föreningars breda kunskaper inom arrangerande verksamhet. Med tiden och med de ökade erfarenheterna har föreningarnas verksamhet så småningom breddats och i dag har Kontaktnätets föreningar ett brett spektra av olika verksamheter inom kulturområdet.

Allt från små föreningar till till stora festivalarrangerande föreningar med tusentals medlemmar ryms hos Kontaktnätet. Vi har föreningar som ordnar replokaler åt lokala band, föreningar som arrangerar konserter och andra kulturarrangemang, föreningar som verkar för ett brett och inkluderande kulturliv med mera. Kontaktnätets föreningar sysslar inte bara med musik såsom exempelvis pop, rock-, jazz- och folkmusik utan också exempelvis verksamheter som film, dans, teater och föreläsningar. Kultur och arrangemang är våra gemensamma nämnare och Kontaktnätet är vårt nätverk.

VARFÖR BLI MEDLEM?

Ett medlemskap i Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar – innebär en rad fördelar, exempelvis:

  • nätverk och gemenskap
  • kunskap- och erfarenhetsutbyte
  • utbildningar
  • turnésamarbeten
  • rådgivning och annan service
  • bidrag till föreningen: Läs mer här

Ansök om att bli medlem redan nu! Läs mer här.