Kontaktnätet 50 år! 1974-2024

År 2024 firar Kontaktnätet 50 år! Det var alltså redan år 1974 som Kontaktnätet bildades, vilket för övrigt gör Kontaktnätet lika gamla som den svenska kulturpolitiken.

Arrangörer i föreningar från hela landet samlades för att forma ett nätverk för samverkan och påverkan. Tillsammans startade föreningarna ett riksförbund som skulle komma att spela en viktig roll i Sveriges kulturliv över tid. Det handlade då, som nu, om viljan att i demokratisk anda själva skapa något utan styrning utifrån.

Det handlar om det fria och ideellt organiserade kulturlivets kraft. Livemusiken har alltid varit en stor del av Kontaktnätets föreningars verksamhet. Genom åren har Kontaktnätet bidragit till tusentals och åter tusentals kulturhändelser och detta verkligen i hela landet! Följ med oss på en resa genom 50 år av kultur när vi tillsammans firar 50 år under 2024! Vi är Kontaktnätet!

Under 2024 skapar Kontaktnätet ett gemensamt jubileumsprogram som bjuder på en bredd av olika arrangemang! Programmet uppdateras löpande och finns här.