Kontaktnätet stöttas av

Kontaktnätet får stöd för verksamheten från bland andra:

  • MUCF (stöd för ungas verksamhet)
  • Kulturrådet (olika stöd riktat till kulturverksamhet)

Kontaktnätet har även genom åren fått tillfälliga projektstöd från andra aktörer, exempelvis Musikverket.

Våra regioner har också olika egna stöd, exempelvis från regioner/landsting.