Kontaktnätet stöttas av

Kontaktnätet får stöd för verksamheten från bland andra:

  • MUCF
  • Kulturrådet

Kontaktnätet har även tillfälliga projektstöd från andra aktörer, exempelvis Musikverket.

Våra regioner har också olika egna stöd, exempelvis från regioner/landsting.