Ladda ner

Kontaktnätets logotyp

Kontaktnätets logotyp får användas av medlemsföreningarna och andra parter som samarbetar med Kontaktnätet i de sammanhang där så är lämpligt och behövt.  Kommunicera gärna ev. frågor om det med kansliet. Där så är möjligt, länka gärna till www.kontaktnatet.se och om möjligt även till vår Facebook sida: www.facebook.com/kontaktnatet/

Ladda ner logotypen här

Folder om Kontaktnätet

Här finns en enkel folder om Kontaktnätet och vad vi gör som ni kan ladda ner i en utskriftsvänlig version.

Ladda ner Kontaktnätet Folder 2020.

Mallar och lathundar

Nedan hittar ni standardmallar och lathundar som ni kan ha nytta av i er förening:

Mall för föreniningsstadgar
Mall för medlems/adresslista föreningar

För arrangerande föreningar:
Mall artistkontrakt föreningar
Lathund för arrangörer – anteckningar

Föreningsmaterial

Kontaktnätet har tagit fram två material kring hur man organiserar arbetet i föreningen. Det ena behandlar grunderna i hur den ideella föreningar fungerar, det andra inriktar sig speciellt på ekonomi. Vardera material är på ca 40 sidor och tänkta att fungera som stöd, inspireras av, hålla kurser kring, etc.

Det går bra att ladda ner dem som Pdf-filer, och skriva ut själv!
Grunderna i hur ideella föreningar fungerar
Grunderna i ekonomi för ideella föreningar

Projektet JOINA

Projektet JOINA Sociala medier – ungdomsorganisationer kommunicerar! genomförde Kontaktnätet under 2011/2012 med stöd från Ungdomsstyrelsen.
I projektet insamlades och sammanställdes erfarenheter och kunskaper, hos nationella ungdomsorganisationer, kring sociala medier. Detta mynnade ut i en bok som här finns som pdf. Filen är på 26MB.
Boken om projektet JOINA
Enkäter från projektet JOINA

Övrigt

Tips från AX – kulturorganisationer i samverkan om ungdomsinflytande

Kongress 2015

Nedan finns handlingarna från kongressen 2015:
Protokoll kongress 2015
Kontaktnätets stadgar – reviderade 2011
Riksstyrelsen proposition 2015 organisationsförändring
Riksstyrelsen proposition 2015 stadgeändring
Kongressguiden

Kongress 2017

Nedan finns handlingarna för kongressen 2017
Protokoll Kongress 2017
Kongressguiden
Bilaga1_Kongressens_utlysande
Bilaga3_Inval_Utträde
Bilaga 4A 5A Förvaltningsberättelse 2015
Bilaga 4B Förvaltningsberättelse 2016

Kongress 2019

Nedan finns handlingarna för kongressen 2019
Dagordning
Bilaga 1a utlysande 
Bilaga 1b utlysande
Bilaga 3 Inval/utträden
Bilaga 4a Verksamhetsber. 2017
Bilaga 4b Verksamhetsber. 2018
Bilaga 6 Proposition
Bilaga 6b Proposition
Valberedningens förslag (uppdaterat)
Kongressguiden