Ladda ner

Kontaktnätets logotyp


Kontaktnätets logotyp finns i två huvudsakliga varianter och får användas av medlemsföreningarna och andra parter som samarbetar med Kontaktnätet i de sammanhang där så är lämpligt och behövt.  Kommunicera gärna ev. frågor om det med kansliet.
Där så är möjligt, länka gärna till: www.kontaktnatet.se
och om möjligt även till vår Facebook sida: www.facebook.com/kontaktnatet/

Ladda ner logotypen här.

Folder om Kontaktnätet

Här finns en enkel folder om Kontaktnätet och vad vi gör som ni kan ladda ner i en utskriftsvänlig version.

Ladda ner Kontaktnätet Folder 2020.

Mallar

Nedan hittar ni standardmallar som ni kan ha nytta av i er förening:

Föreniningsstadgar:
pdf-format
docx-format (för word)
Mall för medlemslista:
xlsx-format för excel

För arrangerande föreningar:
Mall artistkontrakt föreningar
Lathund för arrangörer – anteckningar

Föreningsmaterial

Kontaktnätet har tidigare tagit fram två material kring hur man organiserar arbetet i föreningen. Det ena behandlar grunderna i hur den ideella föreningar fungerar, det andra inriktar sig speciellt på ekonomi. Vardera material är på ca 40 sidor och tänkta att fungera som stöd, inspireras av, hålla kurser kring, etc.

Det går bra att ladda ner dem som Pdf-filer, och skriva ut själv!
Grunderna i hur ideella föreningar fungerar
Grunderna i ekonomi för ideella föreningar

Observera att materialet gavs ut 2009 och sedan dess kan en del av informationen i häftena ändrats. Notera särskilt att Kontaktnätets kontaktuppgifter ändrats. Kontaktnätet arbetar på att publicera nya och lite mer uppdaterade material för föreningar.