Rapportera

Årlig rapportering av verksamhet för medlemsföreningarna.
Varje år begär Kontaktnätet in rapportering av medlemmar och verksamhet för föregående år av våra föreningar. Denna rapportering utgör underlag till föreningarnas årliga verksamhetsbidrag från Kontaktnätet. Det är också Kontaktnätets årliga avstämning och uppföljning med våra föreningar där vi får in rapporter om vad som hänt i verksamheten under det gångna året. Rapporteringen utgör också underlag för Kontaktnätets ansökan till MUCF om årligt stöd för Kontaktnätet, ett stöd som är mycket viktigt för att Kontaktnätet ska kunna stötta medlemsföreningarna med service och verksamhetsbidrag.

Föreningar: Läs mer och rapportera er verksamhet för 2020 här.

Mer om rapportering: Vanliga frågor om rapporteringen.