Sök egna stöd

Kulturrådet
Statens kulturråd ger stöd för att skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker, främja konstnärlig förnyelse och öka tillgängligheten av levande musik. Ett årligt verksamhetsstöd kan sökas av de medlemsföreningar som har en mer omfattande arrangerande verksamhet. En riktlinje från Kulturrådet är att föreningen skall genomföra arrangemang med yrkesverksamma musiker vid minst 6 tillfällen per år och en annan riktlinje är att det behövs medfinansiering.

Kulturrådet delar också ut projektbidrag och stöd kan sökas för att genomföra konserter med yrkesverksamma musiker.

Läs mer om detta på http://kulturradet.se/sv/bidrag/musik/

Vi reserverar oss för att Kulturrådet kan ha uppdaterat sina villkor sedan vi uppdaterat informationen här, läs mer på Kulturrådets hemsida för att alltid ha senast aktuella uppdatering.

Musikverket
Likt Kulturrådet delar även den statliga myndigheten Musikverket ut olika former av bidrag till musiklivet. Arrangörer kan söka medel från musikverket för olika projekt.
Mer information: musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/

Din kommun och region
Många kommuner ger stöd till kulturverksamhet och arrangerande verksamhet av ideella föreningar. Vänd dig till din kommun och fråga vilka stöd som finns och vilka som är ansvariga.

Hos vissa län/landsting/regioner ges också stöd för kultur- och arrangerande verksamhet. Om ni får kommunala eller regionala stöd eller subventioner kan ni lättare också ansöka om att få ta del av statliga bidrag, då de stöden ofta kräver att er kommun och/eller regionen eller annan medfinansiär också går in med stöd.

Ni kan också vända er till Kontaktnätet så kanske vi kan hjälpa er med tips och råd om hur ni kan söka pengar .

Fler stöd för medlemmar i Kontaktnätet
Kontaktnätet är medlemmar i Ax – Kulturorganisationer i samverkan och i MAIS – Musikarrangörer i Samverkan, två paraplyorganisationer där olika riksorganisationer tillsammans verkar för bättre förutsättningar för kulturlivets organisationer. Här finns ibland olika projekt och stöd som tillkommer som går söka när man är medlem i Kontaktnätet. Kolla gärna in Kontaktnätets facebooksida och nyheter, där vi löpande lägger ut tips till våra medlemsföreningar om olika stöd som går söka när ni är medlemmar. Som medlem i Kontaktnätet får du också våra nyhetsutskick.

Studieförbunden
På många orter har de olika studieförbunden också möjligheter att stödja er föreningar på olika sätt. Beroende på var i landet ni bor kan studieförbundens erbjudanden variera och det gäller att för var och en hitta en lösning som fungerar på orten för er förening.

Tänk på att studieförbundens roll i samhället är folkbildning. När ni arrangerar ett kulturprogram där ett studieförbund är en huvud/medarrangör (vilket krävs att studieförbundet är för att det ska vara rapporteringsbart som statsbidragsberättigad folkbildning) och ni har med deras logo, etc, så får studieförbundet ett stöd i form av statsbidrag till sig för arrangemanget. Studieförbundet är också då arrangör av arrangemanget när de rapporterar sin verksamhet till SCBs statistik över kulturarrangemang i Sverige.

Tänk gärna också på att studieförbunden har också olika ägare, däribland vissa politiska och religiösa organisationer, vilket också ger dem olika profiler och syften för deras olika verksamhetsområden. Läs gärna mer om studieförbunden på Folkbildningsrådets hemsida: www.folkbildningsradet.se

Som medlem i Kontaktnätet får ni samarbeta med vilket studieförbund ni vill! Ni kan välja att samarbeta med Kulturens Bildningsverksamhet, där Kontaktnätet är en av medlemsorganisationerna. Ni kan kontakta oss på Kontaktnätet om ni vill veta mer om vad Kulturens kan erbjuda er förening eller läsa mer om Kulturens på: www.kulturens.se