Sök egna stöd

Kulturrådet
Statens kulturråd ger stöd för att skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker, främja konstnärlig förnyelse och öka tillgängligheten av levande musik. Årligt verksamhetsstöd kan sökas av de medlemsföreningar som har en mer omfattande arrangerande verksamhet. En riktlinje från Kulturrådet är att föreningen skall genomföra arrangemang med yrkesverksamma musiker vid minst 6 separata datum per år. En annan riktlinje är att kommun och/eller landsting skall bidra med minst samma summa som bidraget från Statens Kulturråd uppgår till. När det gäller festivaler, hänvisas dessa i huvudsak till Statens kulturråds projektbidrag för konsertverksamhet.

Projektbidrag för konsertverksamhet: Kulturrådets bidrag kan sökas för konsertserier, festivaler samt samarbeten mellan fria arrangörer som avser turnéer. Läs mer om detta och andra projektbidrag på http://kulturradet.se/sv/bidrag/musik/projektbidrag-musikarrangorer/

Vi reserverar oss för att Kulturrådet kan ha uppdaterat sina villkor sedan vi uppdaterat informationen här, läs mer på Kulturrådets hemsida för att alltid ha senast aktuella uppdatering.

Kontaktnätet har en lista med subventionerade akter som medlemsföreningar i Kontaktnätet kan boka från. Även här finns riktlinjen att kommun och/eller landsting ställer upp med ett stöd som medfinansiering. Medlemsföreningar i Kontaktnätet som har eget verksamhetsbidrag från Statens kulturråd får dock tyvärr inte boka från denna lista. Här hittar du Turnélistan!

Din kommun och region
Många kommuner ger stöd till kulturverksamhet och arrangerande verksamhet av ideella föreningar. Vänd dig till din kommun och fråga vilka stöd som finns och vilka som är ansvariga. Hos många län/landsting/regioner ges också stöd för kultur- och arrangerande verksamhet. Om ni får kommunala eller regionala stöd eller subventioner kan ni lättare också ansöka om att få ta del av statliga medel och vår turnélista, då de stöden ofta kräver att er kommun och/eller regionen också går in med stöd.

Du kan också vända dig till Kontaktnätet så kanske vi kan hjälpa er med tips och råd om hur du kan söka pengar .

Tips på andra ställen ni kan ansöka om stöd är:
Musikverket – www.musikverket.se

Fler stöd för medlemmar i Kontaktnätet

Kontaktnätet är medlemmar i Ax – Kulturorganisationer i samverkan och i MAIS – Musikarrangörer i Samverkan, två paraplyorganisationer där olika riksorganisationer tillsammans verkar för bättre förutsättningar för kulturlivets organisationer. Här finns ibland olika projekt och stöd som tillkommer som går söka när man är medlem i Kontaktnätet. Kolla gärna in Kontaktnätets facebooksida och nyheter, där vi löpande lägger ut tips till våra medlemsföreningar om olika stöd som går söka när ni är medlemmar.

Studieförbunden
På många orter har de olika studieförbunden också möjligheter att stödja er föreningar på olika sätt. Beroende på var i landet ni bor kan studieförbundens erbjudanden variera och det gäller att för var och en hitta en lösning som fungerar på orten för er förening.

Tänk på att studieförbundens roll i samhället är folkbildning. När ni arrangerar ett kulturprogram där ett studieförbund är en huvud/medarrangör (vilket krävs att studieförbundet är för att det ska vara rapporteringsbart som statsbidragsberättigad folkbildning) och ni har med deras logo, etc, så får studieförbundet ett stöd i form av statsbidrag till sig för arrangemanget. Studieförbundet är också då arrangör av arrangemanget när de rapporterar sin verksamhet till SCBs statistik över kulturarrangemang i Sverige.

Tänk gärna också på att studieförbunden har också olika ägare, däribland vissa politiska och religiösa organisationer, vilket också ger dem olika profiler och syften för deras olika verksamhetsområden. Läs gärna mer om studieförbunden på Folkbildningsrådets hemsida: www.folkbildningsradet.se

Som medlem i Kontaktnätet kan ni också samarbeta med Kulturens Bildningsverksamhet, där Kontaktnätet är en av medlemsorganisationerna. Ni kan kontakta oss på Kontaktnätet om ni vill veta mer om vad Kulturens kan erbjuda er förening eller läsa mer om Kulturens på: www.kulturens.se