Sök egna stöd

Nedan finner ni tips från Kontaktnätet på olika stöd ni som arrangörer kan söka.

Fler stöd för medlemmar i Kontaktnätet

Som förening i Kontaktnätet får ni löpande nyhetsbrev med information och tips på olika stöd som går söka. Som medlem kan ni också få hjälp från Kontaktnätet i hur ni fyller i ansökningar och vad som kan vara bra att tänka på i ansökningsprocessen.

Kontaktnätet är också medlemmar i Ax – Kulturorganisationer i samverkan och i MAIS – Musikarrangörer i Samverkan, två paraplyorganisationer där olika riksorganisationer tillsammans verkar för bättre förutsättningar för kulturlivets organisationer. Via dessa organ är Kontaktnätet också medlemmar i Ideell kulturallians. Kontaktnätet är även med i LSU och Föreningen Norden. Via dessa organisationer finns ibland olika projekt och stöd som tillkommer som går söka när man är medlem i Kontaktnätet.

Sök stöd från Kulturrådet
Statens kulturråd ger stöd för att främja arrangörsleden och för att skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker, främja konstnärlig förnyelse och öka tillgängligheten av levande musik. Ett årligt verksamhetsbidrag kan sökas av de arrangörer som har en kontinuerlig och lite mer omfattande arrangerande verksamhet. Kulturrådet delar också löpande ut projektbidrag och stöd kan sökas för att genomföra konserter med yrkesverksamma musiker.

Läs mer om detta på: kulturradet.se/sok-bidrag/

Vi reserverar oss för att Kulturrådet kan ha uppdaterat sina villkor sedan vi uppdaterat informationen här, läs mer på Kulturrådets hemsida för att alltid ha senast aktuella uppdatering.

Din kommun
Många kommuner ger stöd till kulturverksamhet och arrangerande verksamhet av ideella föreningar. Vänd dig till din kommun och fråga vilka stöd som finns och vilka som är ansvariga. Har ni problem att få gehör för er verksamhet hos er kommun? Prata gärna med oss på Kontaktnätet så kanske vi också kan hjälpa till att påverka och öka kunskapen om vikten av ett brett kulturliv i hela landet.

Din region
Hos vissa län/landsting/regioner ges också stöd för kultur- och arrangerande verksamhet. Flera av landets regioner erbjuder olika former av stöd till kulturverksamhet och föreningar som går söka. Kontakta din region för att se vad de kan erbjuda för stöd till er.

Påverkansarbete
Det är viktigt att veta att alla landets regioner får statliga stöd via Kultursamverkansmodellen (utom Stockholm som har andra motsvarande stöd) och dessa stöd formuleras av regionerna i en kulturplan. Totalt delas c:a 1,4 miljarder ut till kulturverksamhet via staten till regionerna men tyvärr når inte mycket av detta ut till föreningarna. Det är meningen att dessa kulturplaner ska gå påverka och Kontaktnätet arbetar för att regionerna ska stötta det ideellt burna kulturlivet.

Tips
Om ni får kommunala eller regionala stöd eller subventioner kan ni lättare också ansöka om att få ta del av statliga bidrag, då de stöden ofta kräver att er kommun och/eller regionen eller annan medfinansiär också går in med stöd. Poängtera för er kommun och region vikten av att de stöttar er för att ni ska kunna söka även statliga stöd för att utveckla er verksamhet.

Studieförbunden
På många orter har de olika studieförbunden också möjligheter att stödja er föreningar på olika sätt. Beroende på var i landet ni bor kan studieförbundens erbjudanden variera och det gäller att för var och en hitta en lösning som fungerar på orten för er förening.

Tips
Tänk på att studieförbundens roll i samhället är att stötta folkbildning. När ni arrangerar ett kulturprogram där ett studieförbund är en huvud/medarrangör (vilket krävs att studieförbundet är för att det ska vara rapporteringsbart som statsbidragsberättigad folkbildning) och ni har med deras logo, etc, så får studieförbundet ett stöd i form av statsbidrag till sig för arrangemanget. Studieförbundet är också då arrangör av arrangemanget när de rapporterar sin verksamhet till SCBs statistik över kulturarrangemang i Sverige.

Tänk gärna också på att studieförbunden har också olika ägare, däribland vissa politiska och religiösa organisationer, vilket också ger dem olika profiler och syften för deras olika verksamhetsområden. Läs gärna mer om studieförbunden på Folkbildningsrådets hemsida: folkbildningsradet.se

Som medlem i Kontaktnätet får ni samarbeta med vilket studieförbund ni vill!

Hjälp?!
Ni kan också vända er till oss på Kontaktnätet så kanske vi kan hjälpa er med tips och råd om hur ni kan söka pengar .