Vi erbjuder

Som medlem i Kontaktnätet har ni möjlighet att få stöd och hjälp från förbundet. Det kostar ingenting att bli medlem i Kontaktnätet!

Verksamhetsbidrag
Varje år delar Kontaktnätet ut ett verksamhetsbidrag till föreningar som har minst 60% unga medlemmar. Ju fler unga medlemmar ni har, desto större blir ert stöd.

Som ny förening får ni inte verksamhetsbidrag direkt men däremot har ni möjlighet att få ett välkomstbidrag.

Medlemshanteringssystem – ebas
Vi erbjuder ett online-baserat system för er medlemshantering, kostnadsfritt för föreningarna. Det heter ebas och där kan ni hålla reda på era medlemsregister. Om ni nyttjar ebas blir det lätt att rapportera till Kontaktnätet. Systemet är kostnadsfritt för föreningarna!

Stöd till konserter och evenemang
Som förening i Kontaktnätet kan ni söka olika stöd för att arrangera konserter med yrkesverksamma musiker. Ibland genomför Kontaktnätet också olika satsningar tillsammans med föreningarna, exempelvis turnéer med stöd från exempelvis Kulturrådet eller Musikverket. Kanske kan vi möjliggöra en konsert på din ort med din favoritartist i er regi? Som medlem får ni löpande information om dessa satsningar via vårt nyhetsbrev.

Särskilda stöd
Beroende på möjligheter och behov genomför Kontaktnätet löpande olika satsningar för att stötta och stärka föreningarna. Kontaktnätets regioner har även de ibland olika stöd och projektsatsningar där föreningarna kan vara delaktiga. Mer info får ni i Kontaktnätets nyhetsbrev som går ut till föreningarna.

Utbildningar och kurser
Kontaktnätet arrangerar löpande kurser och utbildningar som ni som medlemmar kan ta del av. Ni kan också lämna förslag på vad ni skulle behöva för utbildning.

Nyheter och omvärldsbevakning
Som förening i Kontaktnätet får ni även nyhetsbrev när saker är på gång i förbundet. Nyhetsbrevet innehåller också tips på vad som är på gång, exempelvis inbjudningar till kurser och tips på olika stöd som ni kan söka.

Påverkansarbete
Kontaktnätet arbetar aktivt för att förbättra villkoren för föreningslivet och kulturlivet. Vi möter beslutsfattare och myndigheter, skickar in skrivelser och deltar i möten, konvent och debatter om kulturpolitik och civilsamhälle. Här företräder vi alla er föreningar och era verksamheter och ju fler vi är, desto starkare röst får vi. Ju mer ni berättar om er till oss ju mer kan vi hjälpa er.

Informationsspridning om er verksamhet
Tipsa oss om vad som är på gång i er förening! Vi sprider gärna i mån av möjlighet nyheter via våra sociala media, hemsida med mera.

Kongressen – en mötesplats för kulturintresserade
Varannat år är det också kongress för Kontaktnätet där medlemsföreningarna samlas för att bland annat välja ny styrelse och besluta om kommande verksamhetsinriktning. Kongressen är också en bra plats att nätverka, få nya kunskaper och träffa andra föreningar.

Nätverk
Sist men inte minst är Kontaktnätet som namnet antyder ett stort nätverk och ni kan vara del av spännande samarbeten med andra föreningar. Vi samarbetar också med flera andra riksförbund, så nästan oavsett vad du har för intresse och idéer kan vi ha möjlighet att hjälpa dig finna andra likasinnade. Vi har många duktiga arrangörer, artister, ledare, projektutvecklare och andra kunniga inom förbundet.

Kontaktnätet är också som förbund medlem i olika nätverk och samarbetsorganisationer, bland andra Föreningen Norden, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, MAIS – Musikarrangörer i samverkan, Ax – kulturorganisationer i samverkan och indirekt medlemmar i Ideell kulturallians. Via dessa nätverk kan Kontaktnätets föreningar också ibland ta del av olika stöd, kurser och liknande.

Hör av er så ser vi hur vi kan på bästa sätt stötta just er!