Tillgänglighet

Kontaktnätet arbetar löpande med frågor om tillgänglighet.

Förbundets centrala arrangemang, exempelvis utbildningar, väljer tillgängliga lokaler utifrån behoven och vi arbetar för att alltid göra vårt bästa att tillmötesgå särskilda behov inom våra resursramar. Ofta sker arrangemang i samverkan med våra medlemsföreningar och många gånger i deras lokaler.

  • Vi tar del av och arbetar efter Kulturrådets riktlinjer kring tillgänglighet. Vid olika arrangemang ansvarar respektive lokal arrangör för att information om tillgänglighet finns och att se till så kallat ”enkelt avhjälpta hinder”.
  • Vi hjälper och stöttar våra anslutna och föreningar med rådgivning.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.