Verksamhetsbidrag

Ett verksamhetsbidrag betalas ut årligen till de medlemsföreningar i Kontaktnätet som uppfyller kraven för bidragsgrundande rapportering. Föreningen ska då ha inkommit med komplett och godkänd rapportering inom den tid som utlyses varje år.

Verksamhetsbidraget består av ett grundstöd, som baserar sig på hur snabbt föreningen inkom med sin rapportering, samt ett tillägg baserat på antal bidragsgrundande medlemmar.

Förening som inkommer med komplett och godkänd rapportering innan första deadline innevarande år får ett större grundstöd och får sitt verksamhetsbidrag utbetalt innan juli månad.

Förening som inkommer med komplett och godkänd rapportering efter första deadline men innan sista deadline innevarande år får ett mindre grundstöd och får sitt verksamhetsbidrag utbetalt innan december månad.

Förening som inkommer efter deadline med rapportering är inte berättigad verksamhetsbidrag men Kontaktnätet kan efter egen bedömning ändå välja att betala ut något slags bidrag grundat på rapporteringen.

Information

Vi meddelar varje år på hemsidan samt per mail till den mail föreningen uppgivit information om rapportering och annan viktig information som gäller för verksamhetsbidraget.