Verksamhetsbidrag

Kontaktnätet ger ut ett årligt verksamhetsbidrag till de medlemsföreningar som uppfyller kraven för bidragsgrundande rapportering. Föreningen ska då ha inkommit med komplett och godkänd rapportering i tid.

Verksamhetsbidraget består av ett grundstöd, som baserar sig på hur snabbt föreningen inkom med sin rapportering, samt ett tillägg baserat på antal bidragsgrundande medlemmar. 2023 är stödet från hela 5000 kr för de som inkommer i tid för första deadline, 2000 kr för de som inkommer i tid för andra deadline, samt i båda fallen ett tillägg om 100 kr per bidragsgrundande medlem (utöver de tre första).

Läs mer om stödet och reglerna under sidan om rapportering 2023 (för år 2022).

Information om rapportering och verksamhetsbidraget finns på hemsidan samt går även ut per mail till den mail föreningen uppgivit.